Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.

reklama

41 fotek, 6.11.2011, 499 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, lidé, události
V sobotu 5.novembra sa v meste Veľký Šariš konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia "Zachráňme hrady", ktorého členom je aj hrad Lietava ktorý sme tam zastupovali. Prespali sme na hrade Šariš a ráno 6. novembra sme sa spoločne všetci kolegovia z rôznych hradov vybrali na pracovnú expedíciu na Hanigovský hrad. Hrad postavený v slávnom pohorí Čergov sme úspešne citlivo dobyli a vychutnali si jeho oddychovú pozitívnu energiu. Malinký avšak prekrásny hradík sme opustili veľmi neradi no smerovali sme ešte odtiaľto na hrad Kamenica ( posledný obrázok tejto galérie ) kde nás čakali zástupcovia zachraňujúci tento hrad. Fotogalériu z Kamenice som neurobil pretože baterka vo foťáku zradila.
88 fotek, 6.11.2011, 435 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, kultura, lidé, události
V sobotu 5.novembra sa v meste Veľký Šariš konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia "Zachráňme hrady", ktorého členom je aj hrad Lietava ktorý sme tam zastupovali. Počas akcie sa konala aj návšteva hradu Šariš kde nám bola predstavená činnosť ako aj hrad osobne od šarišských záchranárov. My zastupcovia z hradu Lietava, ktorých nás tam bolo 7 odvážnych sme sa na hrad vrátili aj vo večerných hodinách pretože sme tam spali v jednej zrekonštruovanej veži. Romantický areál hradu sme si prešli aj ráno v spoločnosti šarišských hradných kosačiek - kozeniek. Na záver môžem už len skonštatovať že heslo našich kolegov "Šarišský hrad žije" je naozaj reálne skutočné. Uctihodná práca priatelia.
48 fotek, 5.11.2011, 335 zobrazení, přidat komentář | architektura, lidé, zábava
V sobotu 5.novembra sa v meste Veľký Šariš konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia "Zachráňme hrady", ktorého členom je aj hrad Lietava ktorý sme tam zastupovali. Cestou na stretnutie sme neodolali pokušeniu nezastaviť sa na Spišskom hrade. Návštevnosť v tento deň bola nízka, takže sme si mohli hrad vychutnať v kľude a v pohode. Vyfasovali sme elektronických sprievodcov, ktorí nám na označených miestach prezradili zaujímavosti tohto hradu zapísaného do svetového zoznamu pamiatok UNESCO. Na záver ďakujeme zamestnancom, ktorí pracujú na hrade, že nám ako kolegom umožnili špecialne - zadarmo vidieť túto rozlohou jedinečnú pamiatku.
26 fotek, listopad 2011, 324 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce
v piatok 4.novembra sme na hrade vykonali pár pracovných záležitostí ako napríklad pripravili sme vozík na odvezenie lešenia dofúkaním kolies za pomoci špeciálneho kompresora z chladničky. V rámci ukončenia sezóny sme vypráznili plnú 1000 litrovú nádž prečerpaním do sudov a zazimovali sme zvyšok kusového vápna, ktoré sme uzavreli do hrubého igelitového vreca aby nám vápno vydržalo a nezavlhlo. V tento deň sa na hrad vyviezlo aj vyrobené komunikačné schodisko ako skladačka a začalo sa montovať medzi druhým a tretím poschodím veže starej brány. Na záver dňa sme vytmelili z dôvodu zatekania strechu garáže nad kanceláriou ZnZLH kde parkujeme a skladujeme združeniarsku záchrannú techniku.
64 fotek, 3.11.2011, 363 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce
V stredu 2.novembra sme sa na hrade Lietava zamerali na začistenie sondy číslo 3 s ponechaním stredového profilu zásypu pre archeológa. Súčasne sme aj prehlbovali vstup do suterénu veže aby voda nezatekala smerom dnu ale odtekala smerom von. Vo štvrtok 3.novembra sa stredový zásyp ako aj sondy 1,2,3 archeologicky zamerali a následne sa odborne zrušil celý stredový ponechaný zásyp a tým bola v tento deň slávnostne ukončená 1 etapa skúmania tohto priestoru. Výsledkom tohto archeologického výskumu, ktorý sa pohyboval hlavne v suťových závaloch boli nasledovné prvotné zistenia : Z architektonického hľadiska sa objavili dve bočné sedílie bývalej gotickej vstupnej brány, nasledne sa potvrdilo že bol v prízemí v gotike krb neskoršom období prerobený na prevét s murovanou výlevkou. V rámci nálezou bola nájdená keramika hlavne mladšieho obdobia rôzneho druhu a súčasne sa potvrdilo že aj jesenná archeológia má svoje čaro.
36 fotek, 31.10.2011, 366 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok 31.októbra sme pokračovali na hrade Lietava s archeologickým výskumom suterénu veže starej brány známej pod skratkou VSBéčka. Dnes sme začali s 3 sondou smerujúcou od krbo-prevétu k zamurovanému vstupu z pravej strany. Z architektonického hľadiska sme našli aj druhú sedíliu ( kratšiu o krboprevét ) a tak sa pomaly ale isto potvrdzuje že bývalá vstupná prejazdná veža - prvá brána pavla Kinižiho mala po oboch stranách sedílie pre stráž zaklenuté travertínovými záklenkami. Dnes sme aj vozík pripravovali na odvoz lešenia MGM, no minikompresor nefungoval tak ako mal a taktiež bola dnes nafotená aj pozdlžna bašta pre vyučtovanie. Počasíčko ako na objednanie bolo slnečno krásne.
21 fotek, 29.10.2011, 339 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V sobotu 29.októbra sme sa na hrade zišli traja dobrovoľnícky králi aby sme začali boj s demontážou lešenia firmy na objekte Pozdĺžna bašta-časť severného múru kaplnky. Negatívom demontáže je to že sme chceli lešenie ponechať ako základ budúceho veľkého lešenia na obnovu celého severného múru kaplnky, avšak cena za toto lešenie je príliš vysoká aby sme si mohli dovoliť ho tam ponechať. Pozitívom rozobratia lešenia bude verím že exkluzívna porovnávačka stavu Pozdĺžnej bašty s časťou kaplnky pred zásahom a po zásahu v dnešnom čase. Tento úsek bol tak hrozitánsky staticky narušený a je dobré že sa tento rok tomuto úseku venoval stavebno-relaxačný čas. Verím že budúcnosť prinesie to, že severný múr kaplnky sa z časti opätovne zrodí a tým sa zabezpečí väčšia bezpečnosť všetkých návštevníkov tohto nebezpečného, obľúbeného miesta hradu Lietavského. Počasie bolo skvelé, jeseň hýrila všetkými nádhernými farbami.
79 fotek, 28.10.2011, 326 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Vo štvrtok 27.októbra sme dočistili čerstvo zameranú sondu číslo 1 v suteréne VSB a bustili sme sa do čistenia sondy číslo 2 smer krbo-prevét. V tento deň sa nám podarilo objaviť okrem drobnej keramiky aj lícne murivo už spomínaného krbo-prevétu. Hneď na druhý deň 28.októbra sme pokračovali v tejto sonde až na archeologmi určenú hĺbku a začali sme demontovať kamenný murik nasucho vyukladaných kameňov, ktorý dočasne slúžili ako zavetrový múr pre piecku. Po demontáži múrika sme sondu číslo 2 rozšírili až ku vstupnému múriku nádherne objavenému v zásype. Dnes sme už aj jednu časť kríň preložili do sondy 1, vyložili stôl na nádvorie, zajtra premiestnime zvyšok a tým pádom budeme môcť pokračovať v celoplošnom výskume suterénu avšak zatiaľ len do hĺbky 90 cm. Dnes sme mali na hrade aj milú návštevu, prišli nás pozrieť kolegovia z moravského hradu Lukov pri Zlíne a prebrali sme radosti a úskalia nášho spoločného koníčku.
40 fotek, 26.10.2011, 268 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V utorok 25. októbra sa na hrade domeriavali všetky archeologické sondy aj za pomoci GPS systému a bolo obzretá aj prípadne možná budúca archeologia novoobjaveného objektu hradného skladu piva s krčmou. V stredu sme pokračovali v archeologii suterénu VSB, kde sme sa zamerali na vyčistenie priestoru takzvaného krbo-prevétu. Po jeho vyčistení situácia jasne ukazuje že v neskorej gotike to bolo vykurovacie teleso, ktoré sa v neskoršom období prerobilo na prevét. Posledné dva zábery ukazujú už vysypanú podlahu druhého poschodia VSB ( rekonštruovaný gotický strop ) a v zásype zatiaľ len voľne položené hranoly budúcej podlahy obnovovaného poschodia bývalej prejazdnej veže Pavla Kinižiho.
52 fotek, červenec 2004 až říjen 2011, 358 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok 24.októbra sa na hrade diali dve významné pracovné udalosti. Ako prvé sa pred čiastočne zrekonštruovanou severnou hradbou upravil terén po prácach do stavu uprataného prostredia. Zbytkový kameň sa preexpedoval do rohu medzi hradbu a polygonálny bastión a zásyp pri hradbe sa odvodnil smerom von do lesa. Tento stav predstavuje našu víziu ako má byť priestor po práci reprezentačne uprataný. Ako druhé sa dialo to, že sa pokračovalo v archeologickom výskume suterénu VSB. Jednalo sa skôr o prípravné práce, ktoré spočívali vo vyprataní kameňa z takzvaného priestoru bývalej výlevky prevétu slúžiacej v jednom období, ako z priestoru krbu z odbobia druhého v existencii hradu. Keďže sa práce vykonávali až do neskorých podvečerných hodín a nebolo možné priestor kvalitne nafotiť tak Vám tu v tejto galérii pridávam 15 fotiek z júna 2005, kedy bol po prvý krát tento zaujímavý priestor vyčistený a následne zasypaný kameňom kôli tomu že sa tento priestor stáročia po zániku hradu využíval ako krb a tak to bolo až do roku 2005. V tomto roku však vznikli nové poschodia veže a "turistický krb" sa stal nebezpečnou záležitosťou a preto bol priestor zasypaný.
80 fotek, 22.10.2011, 317 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V sobotu 22.októbra sa v hradnom areáli konala symbolická rozlúčka so sezónou 2011. Čoto sme porobili dali si dobrý guláš a celkovo bol tento deň veľmi príjemný. V rámci práce sme sa venovali nasledovnej činnosti : doobeda sa riešila archeológia suterénu VSBéčky kde sa pripravila sonda číslo 1 na zameranie, následne sme zazimovali JV stenu Kinižiho paláca prekrytím koruny fóliou na ktorú by sme chceli začiatkom budúceho roku osadiť vegetačný kryt. podobne sme zazimovali aj obnovený základ severnej hradby kde sme ho prekryli fóliou a prisypali vrstvou zeminy. Následne sme začali priestor pred hradbou upratovať formou preloženia kameňa ako aj vyspádovaním zemného priestoru pred hradbou proti zatekaniu. Tento zásah sme celkovo nestihli ešte dokončiť tak ešte jeden deň budeme tam musieť čočo popracovať. ďalšie práce sa točili okolo likvidácie náletových krovím z hradieb a vývozu lešenia do Podkovitej veže. V tento príjemný deň sme mali aj výborný guláš o ktorý sa postarala Janiela ktorá ho navarila v dedine a vyviezol sa po dokončení do hradného areálu. Počasie nesklamalo a tak sme mohli skonštatovať že sa rozlúčka uskutočnila na úrovni napriek nízkej účasti.
49 fotek, 20.10.2011, 410 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, lidé, práce
V stredu 19.októbra sme sa venovali archeologickému výskumu suterénu VSBéčky kde sme prehlbili sondu číslo 1 aj s priestorom pred vstupom o hĺbku 60 cm. Našli sme pekné nálezy - hlavne keramiku, ktorú dozorujúci archeológ zobral do SAV Nitra. Taktiež sme v tento deň dali do obnovovaného gotického stropu na vrstvu sute už hranoly ktoré budú základom podlahy poschodia. Vo štvrtok sme sa zamerali na demontáž lešenia z objektu prednej brány známej pod názvol prvá brány. Obrovské množstvo lešenia a príslušenstva sme po demontáži preexpedovali časť do skladu - 1 poschodie VSB a časť sme previezli pred Perényho bránu odkiaľ budeme lešenárske rúry nosiť v sobotu pravdepodobne do podkovitej veže, kde plánujeme ešte tento rok začať stavať základ lešenia v interiéry tohto bolverku. Budúci rok by sme chceli v rámci projektu záchrany zastabilizovať 4 poschodie tohto objektu, ktorý je v hornej časti značne poškodený.
61 fotek, 18.10.2011, 396 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok a utorok sme opäť po oddychovej nedeli rozbehli práce v hradnom areáli. Zamerali sme sa na hlavne na obnovu gotického stropu 2 poschodia VSBéčky ( veža starej brány ) kde sme podlahový polystyrén oba dni zasýpavali stavebnou suchou suťou, ktorú sme ťažili v rámci prvej etapy archeologického výskumu suterénu VSBéčky. V rámci tohto výskumu sa nám v ľavej strane od nádvoria potvrdlila sedília. Našli sme nábehový kameň, zbytok záklenku ako aj ustúpenú lícnu stranu sedílie pre hradnú stráž. Taktiež sme počas týchto dvoch dní pracovali aj na uložení kameňa v Kinižiho paláci a demontovali sme časť lešenia s objektu predná-prvá brána. Počasie bolo vynikajúce slniečko hrialo.
15 fotek, 15.10.2011, 358 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V sobotu 15.októbra sme na hrade mali špecialny deň venovaný dovozu ako aj osadeniu podlahového polystyrénu. Mnohí z vás skalných sa určite pýtate prečo sme použili do podlahy polystyrén, no odpoveď je jednoduchá. Je to proste v projekte obnovy gotického stropu navrhnutého architektom. Dôvod osadenia tohto netypického prvku je hlavne ten, že podlaha sa nebude zasýpať pôvodným množstvom zásypu, čo pozitývne spôsobí to že záťaž na spodnú časť poschodia nebude až tak extrémná. Vrstvy sa uložili nasledovne : Spodná drevená časť zložená z hranolov a plachtových foršní, geotextília po celej dĺžke poschodia, polystyrén hrúbky 10/150 v dvoch vrstvách prekrížených cez seba, stavebný zásyp udusený a v ňom osadená drevená podlaha. Do tohto poschodia sa začne čoskoro osádzať aj drevené schodisko, ktoré má spojiť 2 z 3 poschodím vo svetlej výške 420 cm čo je uctyhodná výška a schodisko bude určite umeleckým dielom.
48 fotek, 13.10.2011, 399 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce, zábava
Vo štvrtok 13.októbra sme mali na hrade už v poradí druhý deň dobrovoľníctva venovaný od zamestnancov firmy KIA MOTOR SLOVAKIA. Práce sa točili hlavne na príprave vytvorenia LAPIDÁRIA v objekte Kinižiho paláca. Bolo nutné vyviesť mnoho kubíkov preosiatého piesku z veže na nádvorie a po tejto činnosti sme začali s ukladaním stavebného kameňa do takzvaných kamenných hradieb. Vyvezením piesku ako aj uprataním kameňa sa otvorí priestor Kinižijovky v ktorej budeme môcť cca 150 kamenných prvkov nájdených počas archeologického výskumu roztriediť a uskladniť na drevené palety so strieškou. Podarilo sa nám premiestniť cca 50% kameňa na viac množstva nebolo času ako ani síl. Ďalšie práce prebiehali na druhom poschodí VSBéčky kde sa pripravilo nové poschodie už na uloženie podlahového polystyrénu 10cm v dvoch vrstvách, geotextíliu a následné zasypanie suťou do ktorej sa po udusení osadí podlaha nového stropu.
60 fotek, 11.10.2011, 295 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V utorok 11.októbra sme deň na hrade začali prednáškou pre študentov stavebnej fakulty z Bratislavy. Práce v tento deň na Severnej hradbe dosiahli "vrchol nášho celoročného snaženia" a tak môžem slávnostne povedať že prvá etapa záchrany a stabilizácie tohto úseku sú úspešne za nami. Zostala nám nejaká zamiešaná malta a tak sme ešte dodatočne zhutnili murivo v priestore napojenia kaplnky na pozdĺžnu baštu. V tento deň sme pracovali aj na druhom poschodí VSBéčky ( veža starej brány ) kde sa muroval krbo-záchod aby sme mohli obnoviť gotický strop formou zásypu. Taktiež nás v tento deň poctil návštevou náš archeológ Peter Bednár s ktorým sme prebrali budúcoročnú plánovanú archeológiu.
24 fotek, 10.10.2011, 336 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok 10.októbra sme šli do hradného areálu s malou to dušičkou. Sme odvážna partia no dážď v láske momentálne nemáme. Tak ako som hovoril pár dní dozadu plán je plán a ten sa musí splniť aj keby pečené kuriatká z neba padali a tak sme vyrazili a urobili to čo je ešte treba. Na Severnej hradbe sme pomaly skoro ukončili murárske práce no čas a 4 kýble malty nám zabránili povedať si že je to tak ako si to predstavujeme. Ďalšie práce prebiehali na druhom poschodí VSBéčky kde sa rekonštruovala spodná časť prevétovokrbu :-))) Pre Vás neznalých na vysvetlenie toľko, že v gotike to bolo vykurovacie teleso no v renesancii to prestavali na záchod ( výňatok z pamiatkového výskumu Šimkovic 2008 ). Zajtra očakávame murárske fanfáry pretože zajtra už s najväčšou pravdepodobnosťou ukončíme maltové práce, teda ak nebude pršať ako z krhly. Potom už nás čakajú iba také práce ktoré sa dajú robiť dovtedy až kým nás nezaveje sneh.
21 fotek, 8.10.2011, 342 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V sobotu 8.októbra sme sa na hrade zišli traja dobrovoľníckí králi, ktorým zlá predpoveď počasia nič nehovorila. V piatok lialo ako z krhly a tak sme deň využili na reklamáciu poškodených strojov a sobotu akonáhle ráno nepršalo tak sme sa rozhodli čoto porobiť. Zamiešali sa dve mašiny - miešačky a 99% z nej vymurovali spoločne s historickým kameňom do základu Severnej hradby a časť vyšpárovali do JV steny Kinižijovky. Prvá bola ešte veselá, lebo nepršalo. Druhá zamiešaná v uplakanom počasí už bola mierne utrpenie no dostali sme ju ku hradbe. Postavili sme si prístrešok na mieste murovania "až nám nechčie za krky" a do múru a s nápevom budovateľskej piesne sme maltu aj s kameňom osadili. Na záver dňa sme si pripravili horúcu kopu-maltu aby sme mali z čoho v pondelok murovať, pretože sme skalopevne presvedčený že Babie leto sa čoskoro navráti. Pracovať v takomto počasí je síce o držku avšak plán je plán a ten sa musí splniť.
67 fotek, 6.10.2011, 337 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Vo štvrtok 6.októbra sme konečne domurovali na Severnej hradbe stredný podporný pilier a základ hradby sa "nebezpečne" podvihol avšak ešte na požadovanú výšku nedošiel. Na JV stene Konižijovky sa špárovalo o dušu, veď špárovania je tam požehnane ešte veľa. Hrad dýchal takou zvlášnou atmosférou - bolo chladnejšie počasie v ktorom bolo cítiť že sa blíži čas zlomu. Nám sa však robilo dobre, pretože vymurovahý obsah muriva ukazoval že sa pomaly, ale isto blížime k vytúženému tohoročnému cieľu. Počasie na víkend má byť mrcha, no nevadí aj oddych treba. Predpovede hovoria, že "Babie leto" ešte neskončilo a preto sa neobávame že by sme nastihli tých pár "hradných čerešničiek na torte" dokončiť.
33 fotek, 5.10.2011, 279 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V stredu 5. októbra sme systematicky tak ako po predošlé dni pracovali na úsekoch už dávno rozrobených a pomaly ale isto skoro ukončených. K úspešnému záveru na oboch úsekoch nám chýba niekoľko desiatok hodín. Na JV stene Kinižiho paláca prebiehali kozmetické úpravy vo forme špárovania muriva a na dolnom severnom múre známom pod menom Severná hradba sme stredný pilier skoro ukončili a nejaký ten kubík do základu hradby domurovali. Tradične tak ako na konci skoro každého dňa sme pripravovali horúcu kopu-maltu na štvrtkovú murovačku. Počasie fajné avšak predpovede na víkend neveštia nič dobrého pre splnenie našich predsavzatých cieľov.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.