Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.

reklama

97 fotek, červenec 2015, 629 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
Druhá polovica mesiaca júl 2015 sa niesla v dobrom počasí a tak pracovná činnosť priniesla pekné výsledky. Robilo sa na viacerých zásahoch, ktoré si stručne preberieme. Stavebne sme riešili napríklad miestnosť nad piatou bránou, kde sme premurovali jej východný múr ako aj priľahlý múr k šiestej bráne. Taktiež sme v tejto miestnosti nad bránou konzervovali a čiastočne obnovili detaily otvoru padacej mreže, kde sa murársky zvýraznila časť prechodu mreže ako aj protiľahlého závažia. Bolo nutné vystavať pomocné lešenie v interiéri brány a na záver stavebných prác bola premurovaná koruna múrukvalitne zatrávnené vegetačným krytom. Ďalšie kubíky muriva pribudli v kaverne severnej hradby ako aj na východnom múre Kostkovej prístavby v časti takzvaných vstupných otvoroch. Makalo sa aktívne aj na objekte Pravouhlý bastión kde opätovne pribudli nové kubíky muriva západnej steny. Boli rozbehnuté práce aj na obnove SZ nárožia prvej brány, kde sa postavilo lešenie a začalo sa pracovať na dobudovaní a kamenárskej úprave tejto časti objektu. Archeologicky sme pracovali v objekte Veľký delostrelecký rondel aboli následne čistené a spracované nálezy z tejto časti hradu. Záver mesiaca sa niesol v oslave okrúhlych narodenín starého dlhoročného člena združenia Adriána, ktorému sme uvarili dobrý hovädzí guláš a príjemne posedeli v areáli hradu, kde sme pospomínali na staré dobré časy :-)
89 fotek, 18.7.2015, 331 zobrazení, přidat komentář
Letné podujatie „Horalky .... tie naše od Sedity“ sa konalo sobotu 18.júla 2015 na hrade Lietava a bolo plné zážitkov pre deti ako aj dospelých. Počas tejto akcie sa návštevníci dozvedeli informácie nielen o samotnom hrade Lietava a jeho obnove, ale aj o práci dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú hradu. Okrem zaujímavého programu pre malých a veľkých všetkých zabavil veselý moderátor – šašo, dobová hudba, tanec, sokoliari a nechýbali ani mnohé zaujímavé súťažné aktivity. Každý návštevník dostal pri vstupe do hradu súťažnú kartičku, ktorá slúžila na zber pečiatok. Pri získaní stanoveného počtu pečiatok automaticky deti dostali malý darček plus Horalky. Súťažné stanoviská mali nasledovné názvy : Triedenie kameňov, Správna trefa, Malý zberač, Stredoveké pexeso, Archeologický výskum, Spolu postavíme „hrad“ znovu, Kamenár a Murovanie. Na hlavnom nádvorí prebiehal kultúrny program a ponúkalo sa občerstvenie.
169 fotek, květen až srpen 2015, 690 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
Prvé dva týždne prázdnin boli veľmi bohaté na udalosti spojené s hradom Lietava. Stručne si ich zrekapitulujeme : V podhradí v časti Lietava Majer bol otvorený obchod so suvenírmi, kde si návštevníci pamiatky môžu zakúpiť pekné pamätné darčeky. Pre hrad boli začiatkom mesiaca narezané prvé dva hranoly prvého poschodia Kostkovej prístavby, ktoré boli už aj zamurované do obnovovaného muriva objektu. Bola archeologicky vyčistená miestnosť nad piatou bránou a následne boli odborne uchytené zbytky historických omietok. Pracovalo sa aj na objekte hradná kuchyňa – pekáreň, kde bola zrekonštruovaná časť atikovej rímsy ako aj náznakovo bola vymurovaná časť atikových oblúkov. Hrad navštívila redaktorka Slovenského rozhlasu, ktorá z rozhovorov spracovala týždennú reportáž s názvom „Príbeh na týždeň“. Archeologicky sa pracovalo v objekte Polygonálny bastión, kde bola opätovne po preskúmaní zasypaná archeologická sonda a objekt bol upravený do prevádzkového stavu pre návštevníkov hradu. V objekte veľký delostrelecký rondel sa pokračovalo taktiež v archeologickom výskume, kde bol nájdený krásny nález - renesančný „dezertný“ nôž. Tieto dva týždne na hrade boli veľmi bohaté aj na rôznorodosť skupín zapojených do záchranných prác. Myslím, že aj pre fanúšikov hradu bude prekvapením koľko rôznorodých podporovateľov sa u nás prestriedalo za posledných 7 dní. Jeden víkend kraľovali na hrade poľskí kasteláni : Kuba Nomen a Szymon Walkowski, ktorý prišli na pracovné týždenné školenie v rámci družby s objektom Wieża książęca w Siedlęcinie / Ducal tower in Siedlecin (Poland). K týmto šikovným chalanom sa pridali dievčatá u nás praxujúce v dávnych časoch ako študenti reštaurátori-štukatéri zo školy Samuela Mikoviního z Banskej Štiavnice a hrad pracovne navštívil aj Milan Novotny z moravského hradu Rodštejn. Do prác sa dobrovoľne zapojili aj fantastický študenti z ukrajinského mesta Užhorod, ktorý na hrade za odmenu strávili verím že príjemnú hradnú noc. Takáto skupina ľudí vytvorila spoločne s našimi hradným zamestnancami výbornú údernú skupinu, ktorá ukázala aj prichádzajúcim návštevníkom, že hrad Lietava žije a napreduje úspešne k plneniu smelých cieľov. Posledné dni prvých dvoch týždňou sa niesli v príprave veľkej detskej akcie „Horalky ... tie od Sedity“, ktorá si však bohatosťou programu zaslúži samostatnú budúcu fotoreportáž :-)
124 fotek, červen až červenec 2015, 1 177 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce, události
Mesiac jún 2015 a niesol na hrade Lietava v plnom pracovnom nasadení. Hradní zamestnanci pracovali na vopred naplánovaných úsekoch, firemní dobrovoľníci sa opätovne tak ako každý rok zapojili do akcie Naše Mesto úspešne organizovanej Nadáciou Pontis. Stavebne sa riešili nasledovné úseky : Hradná kuchyňa-pekáreň, Pravouhlý bastión, vstupný portál do Kostkovej prístavby neskorogotického paláca, Severná hradba kde sa murovala veľká kaverna steny a výškoví špecialisti pracovali na stabilizácii časti renesančnej oblúčkovej atiky na SZ stene paláca. Archeologicky sme skúmali objekty Polygonálneho bastiónu a Veľkého delostreleckého rondla. Príjemný slnečný mesiac nám umožni zdravo sa zahryznúť do problematiky vytipovaných častí hradu a úspešne napredovať v plánovanej stavebnej ako aj výskumnej činnosti.
176 fotek, květen 2015 až leden 2016, 882 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
V mesiaci máj 2015 sa na hrade Lietava, pracovalo už naplno pod taktovkou hradných zamestnancov ako aj dobrovoľníkov ochotných priložiť ruku k dielu. Práce prebiehali na začiatku mesiaca hlavne na objekte Polygonálny bastión, kde sa konzervovala a čiastočne obnovila spodná základová časť SV steny objektu. Súčasne so stavebnými prácami prebiehala úprava terénu severnej a SZ steny do takzvaných pracovných kaskád. Táto práca sa nezaobišla pri množstve nálezov, aby sa nevykonávala pod archeologickým dozorom. ďalšie práce pokračovali v rámci tohto mesiacu na objekte Hradná kuchyňa-pekáreň kde sa na základe návrhu metodika pokračovalo v čiastočnej obnove a stabilizácii objektu. Práce boli zamerané na etapu obnovy severnej steny dymníka-stedovekého "digestoru" ako aj na stabilizácii tretieho oschodia objektu kde sa obnovil záklenok, vymurovalo murivo až do základu atikovej renesančnej rímsy a nakoniec sa torzo komplet prešpárovalo. V rámci konca tohto mesiaca sa na hrade uskutočnil aj prvý medzinárodný fotografický Workshop, v rámci ktorého sa mnoho fotilo ale aj pracovalo. Taktiež sa v tomto mesiaci začali stabilizačné práce aj na objekte Veľký delostrelecký rondel, kde sa za pooci horolezeckej techniky prešpárovalo a domurovalo chýbajúce lícne murivo exteriérovej časti v šírke lešenia zásahov pod lešením postaveným v roku 2014. Mesiac plný zmien počasia kde sa striedalo slnko aj výdatný dážď nakoniec pre práce na hrad dopadli výsledkovo úspešne.
36 fotek, duben 2015, 719 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V mesiaci apríl 2015 sa na hrade Lietava uskutočnili nasledovné práce a udalosti. Začiatkom mesiaca kamenár a jeho šikovný pomocník pracovali krvopotne na výrobe nárožných kvádrov budúceho Pravouhlého bastiónu. Tie sme nakoniec aj na hrad k miestu zásahu na niekoľko etáp vyviezli a zložili k objektu, kde sa budú osádzať v mesiaci jún 2015. Postavilo sa komunikačné lešenie na objekte zbytku Severnej hradby, kadiaľ sa plánuje dopravovať malta k objektom Polygonálu a Severnej hradby. Od 20. apríla sme na hrade spustili projekt našich zamestnancov v rámci ktorého sme ošetrili všetky podlážky novým ochranným penetračným náterom, postavili sme lešenia na objekte hradnej kuchyne - pekárne kde sa plánuje v mesiaci máj spustiť projek záverečnej stabilizácie a čiastočnej obnovy. V rámci prác bol taktiež prekrytý technický prístrešok skladu piesku a vybudoval sa príjený nový chodník k Polygonálu a Severnej hradby, ktorý sme slávnostne pomenovali na "Bardejovský", pretože náš najvzdialenejší zamestnanec David pochádza z tohto čarovného mesta, kde sa u nich na námestí nachádzajú legendárne okruhliaky :-)
117 fotek, březen až květen 2015, 495 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V rámci hradu Lietava 2015 sa udialo v mesiaci marec 5 významných udalostí. Na úvode sme privítali na hrade zástupcov firmy Sedita - vyrábajúcich známe Horalky, ktorí nám ponúkli spoluprácu formou zorganizovania zaujímavého podujatia pre deti v mesiaci Júl 2015. Druhou udalosťou mesiaca bolo celoslovenské stretnutie organizácie "Zachráňme hrady" ktorá sa uskutočnila v obci repište blízko hradov revište a Šášov, ktoré sme aj v rámci akcie navštívili. Zmyslom akcie je zorganizovať jarné stretnutie 24 organizácií na Slovensku venujúcim sa zrúcaninám historických stavieb a vrájomne si odovzdať svoje skúsenosti. Pracovne sme sa tento mesiac venovali prevezeniu žltého pieskovca náhodne nájdeného v katastri obce Lietava dooce Podhorie kde sme začali s materiálu vyrábať budúce nárožie Pravouhlého bastiónu. Poslednou akciou mesiaca bol krst lietavského zborníka z konferencie zorganizovanej v júni roku 2014. Zborník sme vydali za finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR a detaine mapuje stavebnúa výskumnú činnosť na hrade Lietava v rokoch 2003-2013. Plnofarebný zborník z vedeckej konferencie na 120 A4 stranách je graficky ako aj obsahovo spracovaný na profesionálnej úrovni.
89 fotek, zima 2014/2015, 913 zobrazení, přidat komentář
Tohtoročný, už siedmy ročník akcie Valentín na hrade sa konal v sobotu 14.02.2015. Na hrad prišlopribližne 500 fanúšikov hradu a tohto podujatia. My, združenári sme pre nich pripravili už tradične známe grilované klobásy, varený čaj s rumom, tradične aj čaj bez rumu, varené vínko a sladkosti. Prvým 250 návštevníkom sme venovali magnetky z tejto akcie. Taktiež nechýbala tombola, tri losovania po 15 cien potešili mnohých šťastných výhercov. Pre záujemcov boli v ponuke aj prehliadky hradu, s výkladom. Počasie bolo skvelé, kopa snehu a slnečné počasie dotvorilo skvelý obraz tejto akcie. Všetkým zúčastneným ďakujeme pekne. :)
50 fotek, zima 2014/2015, 731 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, události
V druhom mesiaci roka 2015 sa v rámci hradu uskutočnili dve podujatia. Tradičná akcia Valentín aj pre nezamilovaných sa uskutočnila sobotu 14. februára, počasie prialo viac fotiek ako aj informácii Vám tu zavesíme. Druhá akcia sa uskutočnila na pôde župného parlamentu, kde sme boli v rámci hradu Lietava pozvaný Žilinským samosprávnym krajom na konferenciu s názvom : Pamiatky a hrady ... Kto ich vezme do parády. V 20 minútovom priestore sme sa posnažili zaprezentovať verejnosti pätnásť rokov existencie Združenia na záchranu Lietavského hradu.
99 fotek, 8.1.2015, 1 153 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky
Fotoprezentácia hradu, jeho stavu a krásy po zakrytí "bielou perinou".
52 fotek, 4.1.2015, 1 929 zobrazení, 6 komentářů | architektura, koníčky, lidé, práce
Záverečné zhrnutie činnosti na hrade Lietava v roku 2014 formou krátkej obrazovej prezentácie. Na záver ďakujeme všetkým ktorí nás finančne ako aj morálne podporili. Sezóna 2014 bola pracovne jedna z najúspešnejších v histórii existencie Združenia na záchranu Lietavského hradu. Síce tento úspech bol vykúpený neskutočnou námahou po fyzickej ako aj psychyckej stránke, stálo nás to mnoho času ako aj financií, ale myslíme si že výsledok pre hrad bol efektívne zúročený po maximálnej stránke. Uvidíme aké výsledky a prekvapenia nás čakajú v roku 2015. Držte nám palce, aby sme aj o rok zohnali minimálne rovnaké finančné a personálne krytie ako sa nám podarilo v dnes už historickom roku 2014.
100 fotek, leden 2011 až prosinec 2014, 764 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Záver sezóny 2014 sa niesol v napätí blížiacej sa zimy a tak sme práce zamerali na upratanie a skrášlenie areálu. Na severnej odvodnenej hradbe sme nopovú fóliu aj s lištou prekryli historickým triedeným "makadámom" takže bežný návštevník si miesto zásahu ani nevšimne. Kamene sme brali zo západného dolného nádvoria, ktoré sme sa snažili v rámci možností upratať a to takým spôsobom že časť kameňov sme navozili pod pravouhlý bastión - západnú stenu a druhú časť sme naskladali a pretriedili ku "kaverne nárekov" prvej - prednej brány. Na oboch miestach sa o rok chystáme pracovať takže máme už vopred nachystaný stavebný kameň. Ďalšia činnosť prebiehala na dočasnom prestrešení Kostkovej prístavby, pretože plánovanú zelenú extenzívnu strechu sme tento rok nemohli osadiť, pretože projektanti sa zhodli že strecha sa bude realizovať až po dokončení obnovy 2 vstupov do prístavby. Dočasné zastrešenie má úlohu chrániť repliku neskorogotického stropu. Záver sezóny bol špeciálny aj dokončením kopie neskorogotického portálu, ktorý sa po kamenárskom opracovaní-štokovanie, špicovanie uskladnil na suché bezpečné miesto. Rok sme ukončili postavením vianočného hradného stromčeka, ktorého ozdoby sú zamerané ako potrava pre naše vzácne vtáctvo. Prajeme Vám na záver vesené Vianoce a úšpený nový rok 2015. Dovidenia o rok priatelia hradu Lietavského :-)
156 fotek, leden 2011 až listopad 2014, 1 229 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
Prvých pätnásť dní mesiaca november sa niesli v dobrom počasí o ako sme snívali počas hlavnej sezóny kedy len mnoho pršalo. Pokračovalo sa v plánovanej činnosti a to : Bola po odvodnení opätovne prisypaná severná hradba respektíve jej zbytok. Následne sme na dolnom západnom nádvorí začali s odvozom a uprataním kaneňa. jedna skladka sa nechala pod polkruhovou flankovacou baštou a ďalšie kamene sa vozili k pravouhlému bastiónu kde plánujeme vnovej sezóne 2015 vymurovať ďalších 25m3 nového lícneho muriva. Ďalšie práce prebiehali v objekte Kostková prístavba kde sa doložili hranoly stropu a následne na ne sa položila podlaha. Na hlavnom nádvorí prebiehla výroba neskorogotického portálu Kostkovej prístavby a to konkrétne do jej takzvanej kapustnej pivnice. V posledný deň prvých 15 dní novembra bola sobota oddychový deň a tak sme sa dobrovolnícky venovali už aj postupnému uprataniu hradu. Pomocnú ruku nám podali aj žiaci a učiteľky základnej zelenej školy v Brodne ktorí upratali prízemie veže starej brány kde sa nachádza zamestnanecká kuchyňa. Počasie bolo tak priaznivé že sme si ani neuvedomili že za viac ako mesiac tu máme sviatky pokoja a lásky Vianoce :-)
183 fotek, leden až říjen 2014, 807 zobrazení, 2 komentáře | architektura, koníčky, práce
V druhej polovici októbra práce na hrade prebiehali ako dobre namastený stroj. Venovali sme sa nasledujúcim prácam, z ktorých bolo nutné v rámci utekajúceho času sa povenovať v prvom rade Polygonálnemu bastiónu. Na ňom sme sa rozhodli na záver stavebnej sezóny, že vyčistíme jednu jeho stenu od náletovej vegetácie a následne ju našpricujeme vápennou maltou silne nadstavenou metakaolínom. Keďže už dnes vieme že tomuto objektu sa nebudeme môcť venovať hlavne z finančných dôvodov rozhodli sme sa že našpricované murivo následne aj silne zapatinujeme aby tento finančne minimalistický zásah zbytočne nesvietil. Výsledkom je že stena je spevnená a na zimu zakrytá a uvidíme ako sa bude táto časť stavebne chovať na jar 2015.Budeme Vás informovať :-) Ďalšie práce prebiehali v objekte Kostková prístavba kde sme osadili odvodňovaciu sústavu stredného hradu. Boli osadené dve šachty a to jedna v časti takzvaného koridoru a druhá v interiéry Kostkovej prístavby. Tá v koridore bude zbierať povrchovú dažďovú vodu a tá v prístavbe bude slúžiť na odvedenie vody zo striech ( veža starej brány, kostková prístavba ). Voda bude odvedená do priestoru Pravouhlého bastiónu kde plánujem zakopať dve 1000 L nádrže, ktoré sa budú cez takzvanú "kamennú rohož" plniť a nazbieraná voda sa bude následne používať na stavebné účely. Ďalej sme sa venovali osadeniu odvodňovacej sústavy pri objekte Severná hradba. Tam sme do zakonzervovanej konštrukcie osadili do pôvodných káps dubové hranoly do ktorých sa upevnila nopová fólia na ktorú sa dala odvodňovacia drenážna hadica, ktorú sme prisypali štrkom. Ten po vyrovnaní sme prikryli geotextíliou a nasledne sme spustili spiatočné zakopávanie odvodňovacej ryhy. Veríme že konečne bude zbytok severnej hradby ochránený pred neustálym navĺhaním ktoré spôsobuje vážny rozpad hradby.
140 fotek, říjen 2014, 748 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
V prvej polovici mesiaca október sme sa na hrade Lietava venovali nasledujúcej činnosti. V rámci archeológie sme čistili a triedili sa nálezy z výskumu ako aj pokračovalo sa v začistení odvodňovacej sondy pri severnej hradbe, kde koncom mesiaca plánujeme založiť odvodňovaciu sústavu ktorá bola predmetom a zámerom na tomto mieste. V rámci stavebnej činnosti sme došpárovali interiér zbytku severnej hradby, osadili ďalšie kusy portálu Kostkovej prístavby, kde sa aj domurovalo okolité murivo, špároval sa aj južný interiér kostkovej prístavby. V tento mesiac sme spustili zaujímavý projekt sanácie východnej steny Polygonálneho bastiónu kde sme k stene postavili lešenie a následne v troch etapách vyčistili, domurovali volné časti a našpricovali novou maltou silne nadstavenou metakailínom. Z dôvodu toho že sa neplánuje do budúcnosti tento múr domurovať do líca - pretože tam chýba cez 100 m3 a na takýto zásah nie sme schopní zohnať finančnéprostriedky, rozhodli sme sa jadrové murivo po našpricovaní silne zapatinovať preosiatou suťou. Týmto zásahom sme chceli verejnosti dokázať že aj pre vysokonákladové zásahy existuje lacná fungujúca alternatíva, ktorá pomôže historickej hmote prežiť ďalšie hradné obdobie. V tento čas sme sa venovali aj osadeniu hranolov budúcej strechy Kostkovej prístavby, kde sme do pôvodných káps osadili 4 konštrukcie a ďalšie 4 priblížili a nachystali k osadeniu. Technicky je to zatiaľ nemožné kým nevznikne pomocná dočasná konštrukcia ( z lešenia a drevených stojek ), ktoré nahradia poškodené vstupné otvory. V tomto v celku príjemnom jesennom čase sme už aj zdemontovali lešenie z exteriéru hradnej pekárne, ktorá sa nám ukázala v príjemnom novom šate. Verím že aj návštevníci stabilizáciu tohto objektu privítajú s takým nadšením ako aj MY :-)
104 fotek, září až říjen 2014, 924 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
V druhej polovici mesiaca september 2014 sme pokračovali v naplánovanej činnosti. Zo stavebného hľadiska sme ukončili zásah na stabilizácii okna JV steny Thurzovho paláca a taktiež objekt hradnej pekárne sa dostal do svojej tohtoročnej definitívnej podoby. Práce sme sústredili taktiež do objektu Kostkovej prístavby kde plánujeme osadiť v mesiaci október kópiu neskorogotického stropu druhého poschodia, ktorý bude zároveň aj základom budúcej extenzívnej zelenej strechy. Pred týmto však veľkým cieľom bolo nutné stabilizovať zostávajúce steny prístavby a to formou prešpárovania muriva ako aj klenieb. Kamenársky majster dokončil výrobu časti pieskovcového portála ktorý bol už aj osadený na svoje pôvodné miesto. Vyrábajú sa aj ďalšie časti tohto portálu a tak veríme že v mesiaci október bude portál do pivnice Kostkovj prístavby úspešne osadený. V rámci archeológie sa robilo už na tradičných miestach a to na Severnej hradbe dolného hradu a vo Veľkom delostreleckom rondli. Tento mesiac sme dostali do daru aj motorický fúrik od súkromnej osoby, ktorá je našim dlhoročným fanúšikom a sleduje ostro našu činnosť. Sme radi že naša práca prináša aj širokej verejnosti radosť z vykonanej práce.
107 fotek, léto 2014, 859 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
V prvej polovici mesiaca september sme sa venovali činnosti ktorá nadväzovala na predchádzajúce obdobie. Zo stavebného hľadiska práce prebiehali hlavne na objekte hradnej pekárne, ale aj na veľkom delostreleckom rondli kde sme práce ukončili obnovou káps prvého poschodia. Archeologicky sa pracovalo na striedačku vo veľkom delostreleckom rondli ako aj pri severnej hradbe. Začiatkom mesiaca v sobotu 6. septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí, ktorým sme si pripomenuli okrúhle výročie vzniku združenia pred 15 rokmi. Bohatý program pre návštevníkov pozostával z dobrej hudby - Chmins, Arcus, dobového ako aj brušného tanca - Hereditas Patrum, Lamees, skvelého stredovekého divadla z Ostravy - Divadla bez střechy a nechýbali ani pútavé prehliadky so sprievodcom po hrade. Podávali sme dobrý guláš, klobásy, pečené ryby ako aj dobré nápoje. Akcia sa vydarila a verím že aj návštevníci boli spokojní. Hrad v tomto čase navštívila aj firma Albi zo Žiliny ktorý poctivo už niekoľko rokov chodia na hrad pomáhať v rámci jedného dobrovolníckeho dňa. Venovali sa expedícii kameňa k pravouhlému bastiónu ako aj úprave exteriéru pod Severnou hradbou. Počasie bolo rovnako tak ako v auguste nie moc príjemné, striedali sa slnečné a daždivé dni v pravidelnom intervale. Práve toto počasie nám tento rok robí malý pracovný časový sklz, ktorý veríme že dobehneme počas blížiaceho babieho leta :-)
128 fotek, srpen 2014, 813 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce, události
V druhej polovici augusta sme veselo a s chuťou do práce pokračovali v načatej a začatej činnosti a postúpili sme opäť v našich cieľoch o kus dál :-) Začali sme kultúrnou akciou Noc hradov a zrúcanín, ktorá je už tradičnou celoslovenskou akciou do ktorej sa zapája aj mnoho ďalších hradných zrúcanín na Slovensku. Podstatou akcie je na hrade zorganizovať príjemný kultúrny program a večer vysvietiť hradnú zrúcaninu tak ako ju nevidieť počas celého roka. V rámci stavebných prác sme pokročili na objekte hradnej pekárne kde sa začala čiastočná rekonštrukcia dymníka - digestoru a taktiež boli ukončené stavebné práce na veľkom delostreleckom rondli kde sme po zásahu etapy následne murivo aj zakryli vegetačným krytom. Prípravné práce ako stavba lešenia či úvodné kamenárske práce sme započali aj na východnej stene Kostkovej prístavby kde plánujeme do budúcna vytvoriť objekt takzvanej expozičnej miestnosti. V rámci archeologie sme doskúmavali objekty Severnej hradby ako aj veľkého delostreleckého rondla. Tento mesiac sme si urobili radosť a to kúpou novej liatinovej 13kW piecky, ktorá bude nepostrádateľná v chladnejšom období, predsa len zamestnancov na hrade máme až do 19.decembra a v tomto čase sa už nebude dať v kuse robiť len vonku. Na záver mesiaca sme začali stavať interiérovú vežu z lešenia v objekte Kostková prístavba, ktorá bude slúžiť ako pomocná konštrukcia na osadenie budúcej extenzívnej zelenej strechy, ktorá už by mala byť osadená do konca mesiaca september. Práce je stále veľa, počasie striedavo oblačné, ale ak Boh dá a motyka vystrelí pracovný plán na rok 2014 sa blíži k úspešnému záveru.
150 fotek, srpen 2014, 831 zobrazení, 2 komentáře | architektura, koníčky, práce
Prvých pätnásť dní mesiaca august sa niesli na hrade Lietava v znamení medzinárodnej archeológie ako aj zaujímavej stavebnej činnosti. V rámci archeologie sme na hrade hostili študentov akadémie archeologie z Budapešti ktorý nám ukázali ako prebieha školská prax v reálnom čase na pamiatke. Taktiež sme znižovali suťový zával objektu veľký rondel kde sa kameň a suť triedila podľa druhu použitia. Archeologický výskum prináša aj nejaké pekné nálezy a tak je potrebné ich spracovať od úmývania až po balenie pred odvozom do ústavu v Nitre. Zo stavebnej činnosti na hrade dominovali práce na veľkom delostreleckom rondli a na objekte takzvanej hradnej pekárne. Spustili sa aj prípravné práce na budúcu obnovu východnej steny Kostkovej prístavby kde sa postavilo lešenie a s kamenárskym majstrom prebrali výrobu nového portálu do pivnice suterénu. Počasie nám tento rok akosi nepraje pravidelne sa nám strieda dážď s občasným slnkom.
242 fotek, leden 2000 až červenec 2014, 877 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V druhej polovici mesiaca júla 2014 sme okrem pracovnej bojovnosti zažili na hrade aj dni plné daždivých dní. Napriek tomu nečasu, ktorý nám spôsobuje malý sklz, sme pokračovali v naplánovanej činnosti. Arcgeologicky sa doskúmavala časť takzvanej Kostkovej prístavby kde sa nám ukázali nielen pekné nálezy, ale aj schovaná architektúra objektu nás v mnohom prekvalila. Stavebne sme sa realizovali na objektoch : Pravouhlý bastión kde sa pomaly finišuje tohtoročná etapa k záveru, Hradná pekáreň alias kuchyňa zažíva veľký konzervačný a obnoviteľský BUM viď obrázky, Veľký delostrelecký rondel a jeho časť pri JV stene dostáva veľkú šancu prežiť rok 3000 :-) Práce prebiehali a aj ešte budú prebiehať v hlavnom paláci kde sa v ďalšej etape stabilizuje JV stena z interiéru v časti takzvaných zaniknutých okien a kde lešenie opäť dosahuje extrémny výškový charakter. Na objekte prvej brány sme zatrávnili korunu takzvaným vegetačným krytom, následne zdemontovali lešenie a upratali neskutočný stavebný neporiadok po zásahu :-) Bolo to 15 veselých slnečno-uplakaných dní, ktoré hradu určite priniesli mnoho úžitočnej práce smerujúcej k zachovaniu objektu do budúcna.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.