Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.

reklama

54 fotek, 18.9.2013, 530 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Tohoročné septembrové počasie nieje moc naklonené pokojnej práci pri záchrane pamiatok typu zrúcanín hradov na vysokom kopci. Striedanie dažďa a silného vetra oslabuje naše pozitívne myslenie. Našťastie zbytok zamestnancov ktorý ešte niesú na maródke ( z 9 máme funkčných 6 ) sa vie postaviť k práci s úsmevom aj v takomto nepriaznivom stave počasia. Horúci čaj či káva je jedinou povzbudivou tekutinou ktorá nám pomáha nevyroniť občas z oka slzu :-) V utorok ako píšem v neustálom striedaní dažďa a vetra sme na hrade pracovali s prestávkami na archeológii stredného hradu a partia moravských výškových pracovníkov ztapočala stavbu lešenia na odstránenie havarijného stavu časti JV steny paláca. Streda na hrade už bola o n iečo pozitívnejšia, už nám nepršalo striedalo sa občasné slnko z mrazivým chladom. Pracovalo sa na troch úsekoch : Pokračovalo sa v stavbe lešenia na JV stene paláca, taktiež sa makalo na archeológii stredného hradu a novinkou stredajšieho dňa bolo postavenie lešenia v objekte Orlovej brány dolného hradu kde sa plánuje prvá etapa stabilizácie havarijného stavu zbytku objektu.
59 fotek, září 2013, 639 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V dňoch 14-15.septembra sme zorganizovali dobrovoľnícky víkend, v rámci ktorého sme začali zatrávňovať korunu podkovitej veže. Počasie bolo ani dobré ani zlé, čo znamená že občas pršalo a občas nie :-) V dedine pri potoku sme nakopali ílovú zem, ktorá bola základom na zakonzervovanej korune pod geotextíliou. Potom už nasledoval tradičný lietavský recept v postupnom osadení ako blato, substrát, zelolit, semeno trávy do slnečného podnebia, hnojivo na trávniky, suť a záverečné viacpercentné suchomilné drny. Koruna ako aj parapety okien oboli dokončené až v pondelok kedy sa začalo demontovať nepotrebné lešenie z objektu. Záverečné fotky zo zatrávnenia ako aj výsledný efekt nafotíme v priebehu týždňa, pretože fotograf pondelok staval spolu so šikovnými dievčatami základ lešenia budúcej druhej etapy konzervácie rondla ktorá sa uskutoční čiastočne ešte aj tento rok. Lešenie bude však potrebné aj na výškovú prácu ktorá sa chystá ešte tento týždeň na JV stene paláca. Viac o tomto zásahu sa dozviete v ďalších galériách. V pondelok okrem stavania lešenárskeho základu sa hradní zamestnanci venovali archeológii strednéhohradu kde sa kope druhá sonda pri dočasnom schodisku do Kinižiho paláca. V tejto galérii nechýbajú aj fotky na dokončenú prvú etapu rondla kde je už zhodená nepotrebná časť lešenia a pár záberov zachytáva aj vymurovanú prvú tretinu veľkého výlomu ktorým sme začínali stavebnú sezónu.
83 fotek, 12.9.2013, 528 zobrazení, přidat komentář
Vo štvrtok 12.septembra sme ukončili práce na prvej etape konzervácie veľkého rondla profesionálnym zatrávnením koruny premurovanej časti objektu. Osadenie vegetačného krytu si vyžiadalo mnoho úsilia hlavne aj v prípravných prách. Vegetačný kryt je osadený na kvalitnú geotextíliu a všetko ostané čo je na nej je to čo kryt potrebuje nato aby chránil korunu muriva pre ďalšie generácie. Zloženie tu preberať nebudem je to recept pod ochranou známkou hradu Lietava, ale kto sa bude seriózne zaoberať a zaujímať určite sa dozvie podrobnosti. Okrem zatrávnenia koruny sme pracovali aj na archeologickom výskume stredného hradu kde sa v časti koridoru kope sonda č.2 pri dočasnom schodisku do Kinižiho paláca. Keďže nám momentálne hrozí daždivé počasie, a nechceme prerušiť plánované práce, dočasne sme prestrešili skúmanú časť koridoru jednoduchou strieškou. Deň v znamení zatrávnenia koruny rondla bol prežitý vo veľmi príjemnom slnečnom počasí, kde kolektív ochudobnený síce o troch zamestnancov, ktorý sú na maródke, vykonal plánovanú činnosť až v nadstavenom čase. Nikto sa však nesťažoval že robí nadčas a z úsmevom na perách sme dokončili to čo sme si v tento deň naplánovali.
65 fotek, 10.9.2013, 440 zobrazení, přidat komentář
Druhý septembrový týždeň nám v pondelok začal nepríjemným daždivým počasím. Našťastie to trvalo len doobeda a tak sme v tomto čase pretriedili nálezy zo sondy č.1 koridoru stredného hradu. Postavili sme si nad sondou prístrešok aby si mohli odborníci archeologovia sondu začistiť, zamerať a zakresliť. My ostatní sme pracovali na dvoch úsekoch. Murársky majstri napriek mrcha počasiu pracovali na objekte veľký rondel a ostatný pri archeologoch začali pripravovať priestor na spustenie sondy č.2 pri dočasnom schodišti do Kinižiho palaci. Bolo nutné priemiestniť systémom čínskej linky kameň na skládku do Kinižiho paláca, ktorý sa nazhromaždil počas kopania prvej somdy. Boli vytriedené všetky kúsky nájdených ostení od najväčieho po najmenšie aby sme mohli systémom lego neskoršom období ostenia roztriediť. V utorok sa slniečko na nás usmievalo už od hlbokého rána a tak sa nám podarili na objekte veľkého rondla ukončiť všetky murárske zásahy prvej etapy a mohli sme pristúpiť k demontáži lešenia z vonkajšej strany objektu. Interiérové lešenie sa bude demontovať až po osadení vegetačného krytu. ďalšie práce prebiehali na dvoch miestach a to : Dievčatá dočisťovali objekt pravouhlého bastiónu pred záverečnou etapou došpricovania a taktiež sme v tento deň začali otvárať druhú sondu stredného hradu. V prvej sonde sme na dno osadili nopovú fóliu ktorá má za úlohu jasne určiť hlbku skúmanej sondy a na fólii sme začali vytvárať dočasný sklad stavebného kameňa, ktorý sa v krátkom čase opätovne použije na konzerváciu a čiastočnú obnovu stredného hradu po dokončení tohtoročného archeologického výskumu ktorý by mal trvať s prestávkami až do konca mesiaca október. Suť z výskumu je uskladňovaná na hlavnom nádvorí a v mesiaci november ju plánujeme expedovať do prístupovej cesty k hradu. Nezostáva nám len veriť že počasie bude tento rok dlho príjemné tak aby sa práce až do posledného novembrového dňa nezastavili a prebehli v plánovanom rozsahu.
152 fotek, září 2013, 468 zobrazení, přidat komentář
Prvý septembrový týždeň sme na hrade spustili zaujímavý archeologický výskum stredného hradu. Budeme čistiť priestory takzvaného korydoru a Kostkovej prístavby. Začali sme sondou 4x2 metre pod schodišťovým rizalitom, pretože táto sonda bude aj budúcim skladom kameňa. Suť sme zo začiatku vyvážali len do objektu pekárne, no po zistení že odpadu do cesty bude viac než dosť sme pretriedenú a čiastočne preosiatú suť začali vyvážať na hlavné nádvorie. Zo stavebných prác sme postúpili na veľkom rondli kde stále prebieha prvá etapa konzerácie objektu. Už len pár dní nás delí od druhej etapy na úplne opačnom konci objektu pri JV stene paláca. Taktiež sme v tento týždeň regenerovali zatrávnenú koruvu veže starej brány ktorú sme opätovne presiali novým regeneračným trávnikom 3v1 do slnečného prostredia. Zmäs obsahuje okrem semena aj hnojivo a vhodnú zeminu. Záver galérie som oživil pár aktuálnymi panoránami hradu zo slnečného príjemného priatkového dňa.
80 fotek, léto 2013, 483 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V posledný týždeň augustového mesiaca sme sa venovali na hrade nasledujúcej činnosti. Bolo nutné opraviť úvodnú tabuľu pred hradom ktorú zničil nejaký analfabet. našťastie fanda hradu Karol ju opätovne poskladal a zlepil ako pucle a tak sme ju mohli opätovne osadiť. Pokračovalo sa v kopaní a triedení závalu pred západnou stenou pravouhlého bastiónu. V rámci bezpečnosti kastelána, ako aj za účelom znemožnenia nežiaducích návštev stredného hradu sme uzatvorili okno do pravouhlého bastiónu sucho vymurovaným a zasypaným múrom. Stredný hrad je dočasne nedostupný hlavne z dôvodu toho že tam prebehne rozsiahlý archeo výskum a stavebne sa budú tam stabilizovať a rekonštruovať konštrukcie objektov. Vo veľkom sa makalo na objekte veľký rondel kde sa stavebné práce pomaly blížia k záverečnej prvej etape a posledný deň letných prázdnin sme zrekonštruovali 10 ročnú výhliadkovú latrínu do stavu že je bezpečné ju opäť používať na zpríjemnenie zmysluplného tráveného času v areáli hradu či ako zamestnanec či ako dobrovoľník.
212 fotek, léto 2013, 446 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, lidé, oslavy, události
V sobotu 24. augusta si združenie pripomenulo vznik svojek organizácie tradične akciou typu dňa otvorených dverí a hradných slávností. Už 13 rokov sa združenie usiluje o propagáciu, záchranu a čiastočnú obnovu jednej z najkrajších zrúcanín v Európe. Program slávnostného dňa bol nasledovný : Od obeda prebiehali na hrade prehliadky so sprievodcom, nechýbala dobrá hudba cez deň ako aj v noci. Veľkým zážitkom dňa boli divadelníci z Divadla bez střechy z Ostravy, ktorý zahrali dve predstavenia z odbobia stredoveku. Komediálny žáner oboch predstavení nenechal bez úsmevu ani jedného návštevníka podujatia. Večerný spev dobového spolku Arcus nádherne splýval s autentickým priestorom areálu hradu. nechýbalo dobré občerstvenie ktoré zabezpečila legendárna hospoda Garáž a združenie navarilo tradičných 50 litrov - 150 porcii výborného gulášu. Celá akcia bola výborná, areálom sa premlelo cca 1000 ľudí a keby sme ráno nezistili že nám ukradol niekto časť tržby za guláš a nerozbil tabuľu pred hradom tak by sme mohli túto akciu považovať za jednu z najúspešnejších. Holt do budúcnosti budeme musieť určité dvere nechať návštevníkom zavreté a celý objekt neotvárať určitým ľuďom.
130 fotek, srpen 2013, 420 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, práce
Práce na hrade v dňoch 21-23. augusta sa točili rovnako ako predošlé dni okolo objektov podkovitá veža, veľký rondel a pravouhlý bastión. Piatok ktorý sa niesol v duchu príprav Dňa otvorených dverí ktoré sa konali v sobotu zamestnával prácou na hrade aj stolára ktorý dorobil drevenú ostrú palisádu v strednom hrade, ktorá bude slúžiť niekoľko rokov ako estetická zábrana proti nežiadúcemu vstupu do stredného hradu pretože sa tam v najbližších rokoch plánuje mnoho výskumnej ako aj stavebnej činnosti. Piatok sa nám podarilo postaviť aj elegantné lešenie z vonkajšej strany veľkého rondla takže sa práce na tomto objekte budú prebiehať v najbližších dňoch aj na vonkajšej fasáde.
44 fotek, 18.7.2013, 528 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Od pondelka 19.augusta sa na hrade pracovalo na viacerých miestach. Tradične sa pracovalo na objekte veľký rondel, bohužiaľ bez murára Jančiho ktorý si nešťastne v nedeľu ráno po akcii Noc hradných zrúcanín vyvrtol členok, pokračovalo sa v kopacích a triediacích prácach na západnej stene pravouhlého bastiónu a taktiež sa aj v tento pracovný deň ešte skenoval a tým digitalizoval areál hradu v súčasnom stave. Okrem týchto prác sme v pondelok spustili cez zahraničných odborníkov z Moravy pokračovanie poslednej tohoročnej etapy stavebných zásahov na korune Podkovitej veže. Pikoškou týchto dvoch dní je že máme na hrade svoje prvé umývadlo takže oplachovanie rúk či umývanie hrnčekou je teraz pohoda, pretože odpadová voda je konečne zvedená popod pódium do pôvodného odpadového žľadu stredného obranného múru a vyteká na západné prvé nádvorie kde je odvádzaná po vsiaknutí cez drenážku dolného obranného múru von do lesa. Špecialne poďakovanie na záver by som chcel vysloviť organizácii Slovenskí branci, ktorí v utorok významne pomáhali našim hradným zamestnancom.
21 fotek, srpen 2013, 475 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
Nočné prehliadky, ohňostroj, šermiarske vystúpenia a mnoho ďalších atrakcií tvorili program sobotňajšej Noci hradných zrúcanín, ktorú pripravilo záujmové združenie Zachráňme hrady spolu so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR). Každý zo 16 hradov, ktoré sa zapojili do projektu, si pripravil vlastný program. Na Kamenici mohli návštevníci zažiť nočnú prehliadku hradu, počas ktorej Tí „šťastnejší“ mohli stretnúť Bielu pani alebo strašidlá. Na Revišti boli pripravené rôzne rozprávkové príbehy. Hrad Lednica okrem iného pripravil keramický workshop a nasledovný výpal keramiky. Pozorovanie nočnej oblohy a hradných duchov si nenechali ujsť ani na Tematíne. Ochutnávka tradičných jedál, súťaže pre deti alebo aj šermiarske vystúpenia boli pripravené na hrade Slanec. Pri zrúcanine Blatnica sa návštevníci zabavili pri šermiarskych predstaveniach, opekačke a obdivovali osvetlenie hradu horiacimi fakľami. Na Šášove zažili nočnú prehliadku hradu, čítanie povestí, streľbu z luku. Na hrade Čeklís sa tešili okrem iného aj z ukážok stredovekého života. Zaujímavý program si pre svojich návštevníkov pripravili okrem spomenutých aj hrady Košický, Jasenov, Kapušany, Vínne, Slanec, Sklabiňa, Považská Bystrica, Lietava, Brekov. Na podujatí sa v tomto roku zúčastnilo okolo 5 500 návštevníkov. Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady pracuje na obnove a záchrane 24 hradných zrúcanín. Okrem podujatia Noc hradných zrúcanín organizuje aj ďalšie akcie, ktoré majú pomôcť spropagovať myšlienku obnovy hradov medzi ľuďmi. Akcia noc hradných zrúcanín na hrade Lietava sa konala 17.8.2013 v príjemnej atmosfére za účasti cca 50- 60 návštevníkov + 10 organizátorov. Záverečné nočné fotky hradu nafotil známy žilinský fotograf Miroslav Cibulka za čo mu na tomto mieste ďakujeme.
140 fotek, srpen 2013, 487 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Cez týždeň 13. až 16. augusta sme na hrade tradične pokračovali nielen v prácach na veľkom rondli a pravouhlom bastióne, ale v tento týždeň začali odborníci na skenovanie digitalizovať súčasný stav hradu v celej ploche. Pri prácach sme si nezavadzali vždy sme sa vedeli dohodnúť aby jedna práca neprekážala druhej či tretej. Na pravouhlom bastióne sa nám tento týždeň podarilo dostavať lešenie na nároží, následne ho vyčistiť a piatok ošpricovať vápennou maltou nastavenou metakaolínom. Taktiež sme postúpili aj pri zemi bastiónu kde sa nám podarilo zlikvidovať 3 veľké pne smrekov a kopala sa a triedila suť závalu pri jeho západnej stene. Nechýbali ani špárovacie práce na zbytku líca bastiónu. Na veľkom rondli sa pokračovalo vo viacerých prácach.Okrem tradičného murovania kaverien a špárovania fasády sme obnovili zaniknutú klenbu posledného celopoškodeného okna a začalo sa nad obnovenou klenbou murovať líce poškodeného objektu. Náročná práca prebiehala v peknom a príjemnom počasí a tak výsledok tohtotýždňových prác bol splnený v plánovanom rozsahu.
77 fotek, léto 2013, 357 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V tomto ročnom období je ideálny čas na rekonštrukciu pamiatok torzálneho typu a tak to bolo aj na Lietave kde sme systematicky v rámci plánu pokračovali v záchranných stavebných prácach. Pracovalo sa na dvoch objektoch a to na veľkom rondli a na pravouhlom bastióne. Na rondli bolo potrebné vyrobiť nový pieskovcový kus ostenia zaujímavého vetracieho okienka, bolo treba dostavovať lešenie do vonkajšej strany a dokončovala sa fasáda z interiéru formou špárovania. Na pravouhlom bastióne sa postupne odkopáva a triedi suťový zával západnej steny a dostavovali sme lešenie na nároží bastiónu kde je nutné vyčistiť ba ošpricovať a tým staticky zabezpečiť vypadnuté torzo nárožia.
40 fotek, srpen 2013, 549 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Život na hrade nieje len o práci ale raz do roka je to aj o tom že sa tam stretnú pútnici so širokého ďalekého okolia. Každý rok vždy prvú augustovú nedeľu sa koná v areáli hradu svätá omša a tak to bolo aj tento rok. Kázeň prebiehala premierovo na novom pódiu - letnej terase skrytej vymurovaným suchým estetickým múrom. Nádvorie bolo upratané, celú stavebnú činnosť sme premiestnili do čerstvo vyčisteného objektu hospodárskej budovy pri rondelovej bašte. V pondelok sme pokračovali s našimi zamestnancami, dobrovoľníkmi ako aj živnostníkmi v rozrobenej plánovanej činnosti. Už tretí deň sme špricovali jadro muriva západnej steny pravouhlého bastiónu ako aj následne polievali už vyšpricované murivo aby rýchlo nevyschlo a dostatočne malta vyzrela. Taktiež sa pondelok ako aj utorok makalo na objekte veľký rondel kde prebieha už nejaký ten týždeň konzervácia a čiastočná obnova prvej časti tohto výnimočného objektu.
93 fotek, 2.8.2013, 633 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Prvé dva dni mesiaca august sa niesli v dobrom počasí a tak sme tieto poveternostné pohodové chvíle naplno využili k záchranným prácam rozrobených ako aj plánovaných na hrade. Štvrtok 1. augusta sme pod vlajkou Ferrari začali špricovať jadrové nestabilné murivo pravouhlého bastiónu a taktiež aj piatok 2.augusta sme v druhej etape vo veľkom špricovali tento dôležitý úsek vápennou maltou nastavenou silne metakaolínom. Taktiež sme počas týchto dvoch dni pracovali na objekte veľkého rondla kde sme sa priblížili k problematickej korune daného úseku. Pokračoval v prácach aj náš hradný tesár pán Súlovský, ktorý nám vytvára zamykateľnú dočasnú bránu v objekte pekárne. Akonáhle sa brána dokončí spúšťame v uzatvorenom priestore rozsiahlý a zaujímavý archeo výskum. Zaujímavosťou na hrade je vybudovaná letná terasa alias podium, ktoré sa už tento týždeň po prvý krát využije na kultúrne podujatie a to svätú omšu ktorá sa uskutoční nedeľu 4.augusta o 14. hodine. Počas týchto dvoch dní sme okolie pódia kultivovali tak aby nepôsobilo rušivo v areáli hradu. S prednej časti sme vymurovali kvalitný suchý múr prekrývajúci čelo pódia a stranu od chodníka sme odvodnili a splanírovali. Veríme že tento novotvar prinesie do areálu hradu príjemný a veselý hradný život pre širokú verejnosť.
61 fotek, červenec 2013, 519 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Počas posledných júlových dní nás počasie nesklamalo a tak sme mohli v pohode pokračovať v rozpracovaných a plánovaných prácach na hrade. Stavebná činnosť a konzervácia historického muriva prebiehala na objekte veľkého rondla, kde sa rekonštruovali kapsy ako aj sa konzervovali a uchytávali omietky v interiéry objektu. Ďalšie práce prebiehali v hradnej pekárni kde sme osadili základ budúcej uzamykateľnej brány. Za touto bránov sa v najbližších dňoch rozbehne rozsiahlý archeo výskum ktorý bude úzko naväzovať na rozsiahlý archeo výskum z roku 2011. ďalšie práce prebiehali v novoodkrytej časti hospodárskej budovy pri rondelovej bašte kde sme začali priestor upravovať tak aby sme tam mohli presťahovať všetok stavebný materiál z nádvoria. Považujeme za veľmi dôležité aby aj návštevníci počas záchranných prác mali hrad uprataný tak aby mali pocit že nie sú v prvom rade na stavbe ale na objekte stredovekého hradu.
35 fotek, červenec 2013, 512 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Hrad Lietava tento rok má v záchranných fázach jedno šťastie a to v tom že každý pracovný deň sa mu venuje priemerne 9 ľudí, ktorí mu poháhajú prežiť rok 3000 :-) Tak to bolo aj piatok 26.júla kedy sme sa v rámci hradu venovali hlavne konzervácii objektu veľkého rondla. Cez víkend 27-28 sme sa venovali pokračovaniu čiastočnej obnovy objektu podkovitej veže, kde sa obnovujú všetky podstrešné okná piateho poschodia aj s ich záklenkami. Počasie horúce nás síce neúprosne odrádzalo od práce ale dodržiavanie oddychu a pitného režimu nás úspešne posúvalo k plánovaným cieľom daných dní.
71 fotek, červenec 2013, 470 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
Od pondelka 22 do stredy 24.júla sme sa s chuťou pustili do pokračovania prác na viacerých rozrobených miestach. Bolo dokončené pódium alias letná terasa na hlavnom nádvorí, akčne sa pokračovalo v konzervácii a čiastočnej obnove 1.etapy veľkého rondla a od pondelka vo veľkom pokračuje ďalšia etapa čiastočnej obnovy koruny podkovitej veže. Pódium dostalo záverečný náter, na veľkom rondli sa práce točili hlavne na rekonštrukcii káps, obnovy okna a uchytávaniu omietok a na podkovitej bolo osadené nové pieskovcové ostenie východného podstrešného okna. Počasie bolo bez dažďa a tak nám bolo potrebné už 2x vyviesť tonu úžitkovej vody aby sa práce nezastavili. V stredu 24.júla sme premierovo začali murovať aj na pravouhlom bastióne kde sme sa zamerali na rozobratie poškodeného a vychýleného zostatkového líca ktoré sme následne po vyčistení premurovali späť do konštrukcie objektu.
131 fotek, červenec 2013, 477 zobrazení, 3 komentáře | architektura, koníčky, lidé, práce
Práce pokračujú systematicky na hrade každý pracovný deň a tak to nebolo ani v stredu 17. júla kedy sme sa zamerali na nasledovnú činnosť : Dostavali sme nakomplet lešenie na objekte veľký rondel a zbudovali prístupovú plošinu na prísun malty do priestoru objektu. Dievčatá čistili prístupový les od náletovej vegetácie - jedná sa o lesík, ktorý bol v minulosti súčasťou areálu hradu až na kopec Cibuľník, kde podľa nás v minulosti stála predsunutá obranná veža. Vyčistením lesíka máme v pláne zaprezentovať pôvodnú veľkosť hradného areálu. Momentálne sa to nedá lebo je priestor plný náletovej vegetácie, ktorú postupne likvidujeme.Kríky sa dávajú do prístupovej cesty, ktorá sa bude rozširovať po odťažení závalu spred západnej steny pravouhlého bastiónu. Vo štvrtok 18 a piatok 19. júla sme stavali nové pódium v rohu nádvoria pri správcovskej veži, ktoré bude slúžiť hlavne aj ako letná terasa. V rámci štvrtkového dňa sme zasypali jednu z výskumných archeologických sond nádvoria a druhú elegantne vyložili kameňom. Počas oboch dní sa vo veľkom a intenzívne začalo stavebne pracovať na konzervácii a čiastočnej obnove objektu veľkého rondla. Okrem stavebnej práce sa priestor rondla upratal tak aby sa dalo bez problémov stavať lešenie v celom rozsahu a stavebný kameň je nazhromaždený od stien rondla na volnú šírku prípadného postaveného lešenia. V piatok sme mali na hrade komisiu z KPU, kde sa rozhodovalo či sa bude otvárať archeologicky objekt Rondelovej bašty, kde sa pravdepodobne nachádza vstupné schodisko do hradnej väznice. Rozhodnutie odborníkov je nasledovné : Objekt bašty sa bude architektonicky skúmať ako aj archeologicky čistiť až budúci rok a tak sme vstupnú špaletu aby nezdegradovala vyložili kamenným múrom so suťou. Počasie nesklamalo a tak sme vo výkone nesklamali ani my a s chuťou počas týchto troch dní vykonávali s úsmevom na perách plánovanú činnosť :-)
65 fotek, 15.7.2013, 376 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Vo pondelok 15. júla sme na hrade pracovali na nasledujúcich miestach : Čistili sme prístupový lesík k hradu od náletovej vegetácie. Kríky sa dávali ako základ na budúce rozšírenie prístupovej cesty k hradu. V rámci archeologie sme kopali suťový zával na pravouhlom bastióne kde sa kameň triedil na skládku a suť vyvážala do prístupovej cesty. V rámci stavebných prác sme pracovali na dvoch miestach a to : Murovali sme parapet budúceho východného okna podkovitej veže a dostavovalo sa lešenie na objekte veľkého rondla kde už aj prebiehali špárovacie práce. V tento deň nás navštívili aj novinári z denníka Nový čas, ktorý u nás spísali a nafotili reportáž ktorá bude uverejnená a bude si ju môcť zakúpiť v Novom čase nedeľa dňa 25.júla 2013. Fotograf denníka ukázal svoju odvahu ked pre skvelý záber vyšiel na najvyšie poschodie podkovitej veže odkiaľ zdokumentoval momentku dňa v neskutočnej výške.
33 fotek, 13.7.2013, 517 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V piatok 12. júla sme na hrade pokračovali v pláne odstránenia havarijného stavu pamiatky a to tým že sme začali na deň predtým upravenom teréne stavať lešenie v priestore Veľkého rondla. Tento rok máme v pláne zastabilizovať poškodené jeho obe časti múru a to v dvoch etapách. V prvej etape sa budeme venovať časti rondla pri šiestej bráne kde sú nebezpečné ubytky muriva vytvárajúce kaverny a budeme opravovať a obnovovať pár záklenkov ktorým hrozí úplná deštrukcia. V druhej etape sa bude stavať lešenie pri JV stene kde sú podobné problémy ale o nich si povieme až ke´d budeme danému miestu venovať čas. Taktiež sme v tento deň dostavovali lešenársku vežu na pravouhlom bastióne kde riešime komplikovaný úsek nárožia. Na tomto mieste sa lešenie bude dostavovať v najbližších dňoch. V sobotu 13.7. sme sa traja dobrovoľníci rozhodli stráviť v areáli hradu a niečo zmysluplné urobiť. Jeden kolega sa venoval špárovaniu muriva na pravouhlom bastióne a my ostatní sme murovali parapet budúceho východného podstrešného okna podkovitej veže. Príjemne strávená sobota bola umocnená aj príjemným počasím a tak práce prebiehali relaxačne v pohode.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.