Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.

reklama

80 fotek, léto 2013, 482 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V posledný týždeň augustového mesiaca sme sa venovali na hrade nasledujúcej činnosti. Bolo nutné opraviť úvodnú tabuľu pred hradom ktorú zničil nejaký analfabet. našťastie fanda hradu Karol ju opätovne poskladal a zlepil ako pucle a tak sme ju mohli opätovne osadiť. Pokračovalo sa v kopaní a triedení závalu pred západnou stenou pravouhlého bastiónu. V rámci bezpečnosti kastelána, ako aj za účelom znemožnenia nežiaducích návštev stredného hradu sme uzatvorili okno do pravouhlého bastiónu sucho vymurovaným a zasypaným múrom. Stredný hrad je dočasne nedostupný hlavne z dôvodu toho že tam prebehne rozsiahlý archeo výskum a stavebne sa budú tam stabilizovať a rekonštruovať konštrukcie objektov. Vo veľkom sa makalo na objekte veľký rondel kde sa stavebné práce pomaly blížia k záverečnej prvej etape a posledný deň letných prázdnin sme zrekonštruovali 10 ročnú výhliadkovú latrínu do stavu že je bezpečné ju opäť používať na zpríjemnenie zmysluplného tráveného času v areáli hradu či ako zamestnanec či ako dobrovoľník.
212 fotek, léto 2013, 445 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, lidé, oslavy, události
V sobotu 24. augusta si združenie pripomenulo vznik svojek organizácie tradične akciou typu dňa otvorených dverí a hradných slávností. Už 13 rokov sa združenie usiluje o propagáciu, záchranu a čiastočnú obnovu jednej z najkrajších zrúcanín v Európe. Program slávnostného dňa bol nasledovný : Od obeda prebiehali na hrade prehliadky so sprievodcom, nechýbala dobrá hudba cez deň ako aj v noci. Veľkým zážitkom dňa boli divadelníci z Divadla bez střechy z Ostravy, ktorý zahrali dve predstavenia z odbobia stredoveku. Komediálny žáner oboch predstavení nenechal bez úsmevu ani jedného návštevníka podujatia. Večerný spev dobového spolku Arcus nádherne splýval s autentickým priestorom areálu hradu. nechýbalo dobré občerstvenie ktoré zabezpečila legendárna hospoda Garáž a združenie navarilo tradičných 50 litrov - 150 porcii výborného gulášu. Celá akcia bola výborná, areálom sa premlelo cca 1000 ľudí a keby sme ráno nezistili že nám ukradol niekto časť tržby za guláš a nerozbil tabuľu pred hradom tak by sme mohli túto akciu považovať za jednu z najúspešnejších. Holt do budúcnosti budeme musieť určité dvere nechať návštevníkom zavreté a celý objekt neotvárať určitým ľuďom.
130 fotek, srpen 2013, 419 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, práce
Práce na hrade v dňoch 21-23. augusta sa točili rovnako ako predošlé dni okolo objektov podkovitá veža, veľký rondel a pravouhlý bastión. Piatok ktorý sa niesol v duchu príprav Dňa otvorených dverí ktoré sa konali v sobotu zamestnával prácou na hrade aj stolára ktorý dorobil drevenú ostrú palisádu v strednom hrade, ktorá bude slúžiť niekoľko rokov ako estetická zábrana proti nežiadúcemu vstupu do stredného hradu pretože sa tam v najbližších rokoch plánuje mnoho výskumnej ako aj stavebnej činnosti. Piatok sa nám podarilo postaviť aj elegantné lešenie z vonkajšej strany veľkého rondla takže sa práce na tomto objekte budú prebiehať v najbližších dňoch aj na vonkajšej fasáde.
44 fotek, 18.7.2013, 527 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Od pondelka 19.augusta sa na hrade pracovalo na viacerých miestach. Tradične sa pracovalo na objekte veľký rondel, bohužiaľ bez murára Jančiho ktorý si nešťastne v nedeľu ráno po akcii Noc hradných zrúcanín vyvrtol členok, pokračovalo sa v kopacích a triediacích prácach na západnej stene pravouhlého bastiónu a taktiež sa aj v tento pracovný deň ešte skenoval a tým digitalizoval areál hradu v súčasnom stave. Okrem týchto prác sme v pondelok spustili cez zahraničných odborníkov z Moravy pokračovanie poslednej tohoročnej etapy stavebných zásahov na korune Podkovitej veže. Pikoškou týchto dvoch dní je že máme na hrade svoje prvé umývadlo takže oplachovanie rúk či umývanie hrnčekou je teraz pohoda, pretože odpadová voda je konečne zvedená popod pódium do pôvodného odpadového žľadu stredného obranného múru a vyteká na západné prvé nádvorie kde je odvádzaná po vsiaknutí cez drenážku dolného obranného múru von do lesa. Špecialne poďakovanie na záver by som chcel vysloviť organizácii Slovenskí branci, ktorí v utorok významne pomáhali našim hradným zamestnancom.
21 fotek, srpen 2013, 472 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
Nočné prehliadky, ohňostroj, šermiarske vystúpenia a mnoho ďalších atrakcií tvorili program sobotňajšej Noci hradných zrúcanín, ktorú pripravilo záujmové združenie Zachráňme hrady spolu so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR). Každý zo 16 hradov, ktoré sa zapojili do projektu, si pripravil vlastný program. Na Kamenici mohli návštevníci zažiť nočnú prehliadku hradu, počas ktorej Tí „šťastnejší“ mohli stretnúť Bielu pani alebo strašidlá. Na Revišti boli pripravené rôzne rozprávkové príbehy. Hrad Lednica okrem iného pripravil keramický workshop a nasledovný výpal keramiky. Pozorovanie nočnej oblohy a hradných duchov si nenechali ujsť ani na Tematíne. Ochutnávka tradičných jedál, súťaže pre deti alebo aj šermiarske vystúpenia boli pripravené na hrade Slanec. Pri zrúcanine Blatnica sa návštevníci zabavili pri šermiarskych predstaveniach, opekačke a obdivovali osvetlenie hradu horiacimi fakľami. Na Šášove zažili nočnú prehliadku hradu, čítanie povestí, streľbu z luku. Na hrade Čeklís sa tešili okrem iného aj z ukážok stredovekého života. Zaujímavý program si pre svojich návštevníkov pripravili okrem spomenutých aj hrady Košický, Jasenov, Kapušany, Vínne, Slanec, Sklabiňa, Považská Bystrica, Lietava, Brekov. Na podujatí sa v tomto roku zúčastnilo okolo 5 500 návštevníkov. Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady pracuje na obnove a záchrane 24 hradných zrúcanín. Okrem podujatia Noc hradných zrúcanín organizuje aj ďalšie akcie, ktoré majú pomôcť spropagovať myšlienku obnovy hradov medzi ľuďmi. Akcia noc hradných zrúcanín na hrade Lietava sa konala 17.8.2013 v príjemnej atmosfére za účasti cca 50- 60 návštevníkov + 10 organizátorov. Záverečné nočné fotky hradu nafotil známy žilinský fotograf Miroslav Cibulka za čo mu na tomto mieste ďakujeme.
140 fotek, srpen 2013, 485 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Cez týždeň 13. až 16. augusta sme na hrade tradične pokračovali nielen v prácach na veľkom rondli a pravouhlom bastióne, ale v tento týždeň začali odborníci na skenovanie digitalizovať súčasný stav hradu v celej ploche. Pri prácach sme si nezavadzali vždy sme sa vedeli dohodnúť aby jedna práca neprekážala druhej či tretej. Na pravouhlom bastióne sa nám tento týždeň podarilo dostavať lešenie na nároží, následne ho vyčistiť a piatok ošpricovať vápennou maltou nastavenou metakaolínom. Taktiež sme postúpili aj pri zemi bastiónu kde sa nám podarilo zlikvidovať 3 veľké pne smrekov a kopala sa a triedila suť závalu pri jeho západnej stene. Nechýbali ani špárovacie práce na zbytku líca bastiónu. Na veľkom rondli sa pokračovalo vo viacerých prácach.Okrem tradičného murovania kaverien a špárovania fasády sme obnovili zaniknutú klenbu posledného celopoškodeného okna a začalo sa nad obnovenou klenbou murovať líce poškodeného objektu. Náročná práca prebiehala v peknom a príjemnom počasí a tak výsledok tohtotýždňových prác bol splnený v plánovanom rozsahu.
77 fotek, léto 2013, 355 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V tomto ročnom období je ideálny čas na rekonštrukciu pamiatok torzálneho typu a tak to bolo aj na Lietave kde sme systematicky v rámci plánu pokračovali v záchranných stavebných prácach. Pracovalo sa na dvoch objektoch a to na veľkom rondli a na pravouhlom bastióne. Na rondli bolo potrebné vyrobiť nový pieskovcový kus ostenia zaujímavého vetracieho okienka, bolo treba dostavovať lešenie do vonkajšej strany a dokončovala sa fasáda z interiéru formou špárovania. Na pravouhlom bastióne sa postupne odkopáva a triedi suťový zával západnej steny a dostavovali sme lešenie na nároží bastiónu kde je nutné vyčistiť ba ošpricovať a tým staticky zabezpečiť vypadnuté torzo nárožia.
40 fotek, srpen 2013, 548 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Život na hrade nieje len o práci ale raz do roka je to aj o tom že sa tam stretnú pútnici so širokého ďalekého okolia. Každý rok vždy prvú augustovú nedeľu sa koná v areáli hradu svätá omša a tak to bolo aj tento rok. Kázeň prebiehala premierovo na novom pódiu - letnej terase skrytej vymurovaným suchým estetickým múrom. Nádvorie bolo upratané, celú stavebnú činnosť sme premiestnili do čerstvo vyčisteného objektu hospodárskej budovy pri rondelovej bašte. V pondelok sme pokračovali s našimi zamestnancami, dobrovoľníkmi ako aj živnostníkmi v rozrobenej plánovanej činnosti. Už tretí deň sme špricovali jadro muriva západnej steny pravouhlého bastiónu ako aj následne polievali už vyšpricované murivo aby rýchlo nevyschlo a dostatočne malta vyzrela. Taktiež sa pondelok ako aj utorok makalo na objekte veľký rondel kde prebieha už nejaký ten týždeň konzervácia a čiastočná obnova prvej časti tohto výnimočného objektu.
93 fotek, 2.8.2013, 632 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Prvé dva dni mesiaca august sa niesli v dobrom počasí a tak sme tieto poveternostné pohodové chvíle naplno využili k záchranným prácam rozrobených ako aj plánovaných na hrade. Štvrtok 1. augusta sme pod vlajkou Ferrari začali špricovať jadrové nestabilné murivo pravouhlého bastiónu a taktiež aj piatok 2.augusta sme v druhej etape vo veľkom špricovali tento dôležitý úsek vápennou maltou nastavenou silne metakaolínom. Taktiež sme počas týchto dvoch dni pracovali na objekte veľkého rondla kde sme sa priblížili k problematickej korune daného úseku. Pokračoval v prácach aj náš hradný tesár pán Súlovský, ktorý nám vytvára zamykateľnú dočasnú bránu v objekte pekárne. Akonáhle sa brána dokončí spúšťame v uzatvorenom priestore rozsiahlý a zaujímavý archeo výskum. Zaujímavosťou na hrade je vybudovaná letná terasa alias podium, ktoré sa už tento týždeň po prvý krát využije na kultúrne podujatie a to svätú omšu ktorá sa uskutoční nedeľu 4.augusta o 14. hodine. Počas týchto dvoch dní sme okolie pódia kultivovali tak aby nepôsobilo rušivo v areáli hradu. S prednej časti sme vymurovali kvalitný suchý múr prekrývajúci čelo pódia a stranu od chodníka sme odvodnili a splanírovali. Veríme že tento novotvar prinesie do areálu hradu príjemný a veselý hradný život pre širokú verejnosť.
61 fotek, červenec 2013, 515 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Počas posledných júlových dní nás počasie nesklamalo a tak sme mohli v pohode pokračovať v rozpracovaných a plánovaných prácach na hrade. Stavebná činnosť a konzervácia historického muriva prebiehala na objekte veľkého rondla, kde sa rekonštruovali kapsy ako aj sa konzervovali a uchytávali omietky v interiéry objektu. Ďalšie práce prebiehali v hradnej pekárni kde sme osadili základ budúcej uzamykateľnej brány. Za touto bránov sa v najbližších dňoch rozbehne rozsiahlý archeo výskum ktorý bude úzko naväzovať na rozsiahlý archeo výskum z roku 2011. ďalšie práce prebiehali v novoodkrytej časti hospodárskej budovy pri rondelovej bašte kde sme začali priestor upravovať tak aby sme tam mohli presťahovať všetok stavebný materiál z nádvoria. Považujeme za veľmi dôležité aby aj návštevníci počas záchranných prác mali hrad uprataný tak aby mali pocit že nie sú v prvom rade na stavbe ale na objekte stredovekého hradu.
35 fotek, červenec 2013, 511 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Hrad Lietava tento rok má v záchranných fázach jedno šťastie a to v tom že každý pracovný deň sa mu venuje priemerne 9 ľudí, ktorí mu poháhajú prežiť rok 3000 :-) Tak to bolo aj piatok 26.júla kedy sme sa v rámci hradu venovali hlavne konzervácii objektu veľkého rondla. Cez víkend 27-28 sme sa venovali pokračovaniu čiastočnej obnovy objektu podkovitej veže, kde sa obnovujú všetky podstrešné okná piateho poschodia aj s ich záklenkami. Počasie horúce nás síce neúprosne odrádzalo od práce ale dodržiavanie oddychu a pitného režimu nás úspešne posúvalo k plánovaným cieľom daných dní.
71 fotek, červenec 2013, 470 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
Od pondelka 22 do stredy 24.júla sme sa s chuťou pustili do pokračovania prác na viacerých rozrobených miestach. Bolo dokončené pódium alias letná terasa na hlavnom nádvorí, akčne sa pokračovalo v konzervácii a čiastočnej obnove 1.etapy veľkého rondla a od pondelka vo veľkom pokračuje ďalšia etapa čiastočnej obnovy koruny podkovitej veže. Pódium dostalo záverečný náter, na veľkom rondli sa práce točili hlavne na rekonštrukcii káps, obnovy okna a uchytávaniu omietok a na podkovitej bolo osadené nové pieskovcové ostenie východného podstrešného okna. Počasie bolo bez dažďa a tak nám bolo potrebné už 2x vyviesť tonu úžitkovej vody aby sa práce nezastavili. V stredu 24.júla sme premierovo začali murovať aj na pravouhlom bastióne kde sme sa zamerali na rozobratie poškodeného a vychýleného zostatkového líca ktoré sme následne po vyčistení premurovali späť do konštrukcie objektu.
131 fotek, červenec 2013, 477 zobrazení, 3 komentáře | architektura, koníčky, lidé, práce
Práce pokračujú systematicky na hrade každý pracovný deň a tak to nebolo ani v stredu 17. júla kedy sme sa zamerali na nasledovnú činnosť : Dostavali sme nakomplet lešenie na objekte veľký rondel a zbudovali prístupovú plošinu na prísun malty do priestoru objektu. Dievčatá čistili prístupový les od náletovej vegetácie - jedná sa o lesík, ktorý bol v minulosti súčasťou areálu hradu až na kopec Cibuľník, kde podľa nás v minulosti stála predsunutá obranná veža. Vyčistením lesíka máme v pláne zaprezentovať pôvodnú veľkosť hradného areálu. Momentálne sa to nedá lebo je priestor plný náletovej vegetácie, ktorú postupne likvidujeme.Kríky sa dávajú do prístupovej cesty, ktorá sa bude rozširovať po odťažení závalu spred západnej steny pravouhlého bastiónu. Vo štvrtok 18 a piatok 19. júla sme stavali nové pódium v rohu nádvoria pri správcovskej veži, ktoré bude slúžiť hlavne aj ako letná terasa. V rámci štvrtkového dňa sme zasypali jednu z výskumných archeologických sond nádvoria a druhú elegantne vyložili kameňom. Počas oboch dní sa vo veľkom a intenzívne začalo stavebne pracovať na konzervácii a čiastočnej obnove objektu veľkého rondla. Okrem stavebnej práce sa priestor rondla upratal tak aby sa dalo bez problémov stavať lešenie v celom rozsahu a stavebný kameň je nazhromaždený od stien rondla na volnú šírku prípadného postaveného lešenia. V piatok sme mali na hrade komisiu z KPU, kde sa rozhodovalo či sa bude otvárať archeologicky objekt Rondelovej bašty, kde sa pravdepodobne nachádza vstupné schodisko do hradnej väznice. Rozhodnutie odborníkov je nasledovné : Objekt bašty sa bude architektonicky skúmať ako aj archeologicky čistiť až budúci rok a tak sme vstupnú špaletu aby nezdegradovala vyložili kamenným múrom so suťou. Počasie nesklamalo a tak sme vo výkone nesklamali ani my a s chuťou počas týchto troch dní vykonávali s úsmevom na perách plánovanú činnosť :-)
65 fotek, 15.7.2013, 375 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Vo pondelok 15. júla sme na hrade pracovali na nasledujúcich miestach : Čistili sme prístupový lesík k hradu od náletovej vegetácie. Kríky sa dávali ako základ na budúce rozšírenie prístupovej cesty k hradu. V rámci archeologie sme kopali suťový zával na pravouhlom bastióne kde sa kameň triedil na skládku a suť vyvážala do prístupovej cesty. V rámci stavebných prác sme pracovali na dvoch miestach a to : Murovali sme parapet budúceho východného okna podkovitej veže a dostavovalo sa lešenie na objekte veľkého rondla kde už aj prebiehali špárovacie práce. V tento deň nás navštívili aj novinári z denníka Nový čas, ktorý u nás spísali a nafotili reportáž ktorá bude uverejnená a bude si ju môcť zakúpiť v Novom čase nedeľa dňa 25.júla 2013. Fotograf denníka ukázal svoju odvahu ked pre skvelý záber vyšiel na najvyšie poschodie podkovitej veže odkiaľ zdokumentoval momentku dňa v neskutočnej výške.
33 fotek, 13.7.2013, 517 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V piatok 12. júla sme na hrade pokračovali v pláne odstránenia havarijného stavu pamiatky a to tým že sme začali na deň predtým upravenom teréne stavať lešenie v priestore Veľkého rondla. Tento rok máme v pláne zastabilizovať poškodené jeho obe časti múru a to v dvoch etapách. V prvej etape sa budeme venovať časti rondla pri šiestej bráne kde sú nebezpečné ubytky muriva vytvárajúce kaverny a budeme opravovať a obnovovať pár záklenkov ktorým hrozí úplná deštrukcia. V druhej etape sa bude stavať lešenie pri JV stene kde sú podobné problémy ale o nich si povieme až ke´d budeme danému miestu venovať čas. Taktiež sme v tento deň dostavovali lešenársku vežu na pravouhlom bastióne kde riešime komplikovaný úsek nárožia. Na tomto mieste sa lešenie bude dostavovať v najbližších dňoch. V sobotu 13.7. sme sa traja dobrovoľníci rozhodli stráviť v areáli hradu a niečo zmysluplné urobiť. Jeden kolega sa venoval špárovaniu muriva na pravouhlom bastióne a my ostatní sme murovali parapet budúceho východného podstrešného okna podkovitej veže. Príjemne strávená sobota bola umocnená aj príjemným počasím a tak práce prebiehali relaxačne v pohode.
69 fotek, červenec 2013, 779 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Štvrtok 11.júla sa zapíše do kroniky hradu Lietavského pretože práve v dnešný deň sme nečakane pri začisťovaní hospodárskej budovy smer rondelová bašta našli vstupný otvor na pravdepodobné točité schodisko do väznice hradu, ktorá by sa mala nachádzať v podzemí hospodárskej budovy ktorú práve archeologicky skúmame. Už legiend a rozprávanie starších návštevníkov hradu sme počuli že v rondelovke sa nachádza točité schodište ktoré má viesť práve do spomínanej väznice ktorá ako objekt slúžila až do zániku hradu. O tento objav sa zaslúžili aj dobrovoľníci z KIA MOTOR SLOVAKIA ktorí v rámci projektu "Spolu to dokážeme" raz do mesiaca nám chodia pomáhať v záchranných prácach. V tento deň sa dobrovoľníci podieľali na viacerých prácach a to : špárovali zostatkové murivo pravouhlého bastiónu a kotvili oceľovými lanami lešenie do interiéru bastiónu. Naši hradní zamestnanci zas pripravovali terén vo veľkom rondli na stavbu lešenia kde sa plánuje uskutočniť prvý stabilizačný zásah na tejto dominante Lietavského hradu a taktiež pokračovali spolu s dobrovoľníkmi z KIE na čistení hospodárskej budovy smer rondelovka kde sme našli už v úvode spomínaný vstupný otvor do väzenia. Príjemný štvrtkový deň nám občas pokazilo počasie ktoré sa nevedelo rozhodnúť či má pršať a či slnko svietiť. Každopádne aj za takýchto podmienok sme vykonali všetky plánované práce na tento deň.
71 fotek, léto 2013, 393 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, práce, události
V stredu 10. júla bol slávnostný deň preto že sa nám podarilo ukončiť stavebný plánovaný zásah na veľkom výlome SZ steny Thurzovho paláca. V tento deň sme definitívne rozobrali lešenie v Kinižiho paláci a lešenie rozdelili na dva úseky a to : štvorky a šestky sa ponosili k pravouhlému bastiónu, ostatné rúry sme nechali v pekárni.Taktiež sme v tento deň pracovali aj na pravouhlom bastione kde sme postavili prvú časť lešenia nárožia objektu do polovice.
85 fotek, 9.7.2013, 385 zobrazení, 1 komentář | koníčky, práce, události
V pondelok 8.7 sme na hrade Lietava pracovali na nasledujúcich úsekoch : Bola dostavaná lešenárska veža č.3 na objekte západnej steny pravouhlého bastiónu, pokračovalo sa v murovaní veľkého výlomu SZ steny paláca, uchytávali sme omietky v objekte Kinižiho paláca na jeho JV interiérovej stene a začalo sa špárovať zostatkové lícne murivo západnej steny pravouhlého bastiónu pri objekte prednej brány. V utorok 9.7 sme rovnako ako aj predošlý deň pracovali na miestach vopred spomínaných akurát rozdiel bol v tom že bola dostavaná už 4 lešenárska veža a základ poslednej piatej, aktívne sa špárovalo zostatkové lícne murivo tohto objektu a bol kompletne pokosený areál hradu. Počasie bolo špičkovo slnečné takže sa robilo na 110 % to jest aj troška nad plán :-) Táto galéria obsahuje hlavne fotky zo stavby lešenia ale len z toho dôvodu, že fotoaparát sa nachádzal práve na tomto mieste.
72 fotek, 5.7.2013, 448 zobrazení, 1 komentář | koníčky, práce, události
V piatok počas štátneho sviatku Cyrila a Metoda mali hradní zamestnanci voľno, ale to neznamená že na hrade nevládol pracovný ruch. Obrovské množstvo návštevníkov na vlastné oči videlo ako sa stavia druhá z piatich lešenárskych veží na pravouhlom bastióne. Mnohých obdivuhodné uznanie že sme sa pustili do tohto neľahkého zásahu nás presvedčilo o tom že aj návštevníci cítia tento úsek hradu ako bezprostredné ohrozenie ktoré v neistom murive západnej steny vládne. Úspechom dnešného dňa bolo aj zrezanienie nebezbečného stromu-kríku rastúceho z jadra bastiónu ktorý už roky narúša jeho stabilitu a taktiež sa nám podarilo založiť základ tretej lešenárskej veže ktorú budeme stavať začiatkom budúceho týždňa. Počasie práci prialo, nebolo slnko neúprosne ostré, ale občas sa skrylo za oblak ba dokonca tesne pred záverom sa dusné ovzdušie osviežilo od príjemného dažďa z tepla.
41 fotek, březen až červenec 2013, 384 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
Vo štvrtok 4.júla sme na hrade Lietava začali stavať lešenie na západnej stene pravouhlého bastiónu, kde pripravujeme úvodnú etapu umožňujúcu spustenie stabilizácie tohto veľmi poškodeného úseku. Pustili sme sa do veľmi náročného zásahu ale veríme že kvalitná príprava samotnú realizáciu posunie k úspešnému reprezentačnému prevedeniu samotnej stabilizácie. Uvedomujeme si totiž že takýchto problémových miest s milionovými investíciami je na mnohých ďalších hradoch a náš úspech bude aj úspechom pre ostatných, pretože dokážeme že veľké veci sa dajú riešiť postupne bez závratných investícii. V tento deň sa pokračovalo aj murovaní veľkého výlomu SZ steny paláca a taktiež kamenár Milan pracoval na finálnej úprave podstrešného okna podkovitej veže. Slnečný deň bol zárukov toho že sa práce na hrade nezastavili ani v tento posledný tohtotýždňový pracovný deň pre našich hradných zamestnancov. Do tejto galérie som Vám na záver vložil aj tri snímky ktoré Vám priblížia ako a čo sa bude diať na pravouhlom bastióne tento rok. Poznámku na záver si však neodpustím, že stav bastiónu z lešenia je omnoho horší ako je vidieť zo spodu. Je to pre nás veľká výzva.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter