lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.
34 fotek, 16.11.2011, 298 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V stredu 16.novembra bolo na hrade Lietava veľmi chladno. V tejto mrazivej atmosfére sme pokračovali v demontáži lešenia firmy MGM Žilina ako aj v postupnom čistení hradného skalného masívu. Práve bez čistenia skaly by bolo rozobratie základu bývalej veže z lešenia veľmi obtiažné a hrozil by pád do skalnej úžľabiny. Čistením skaly sme si všaj všimli aj iný negatívny vplyv ktorý majú kríky na svedomí a to je degradácia hradného brala. Vlhkosť a korene postupne rozomielajú skalu a tým pádom je podložie historického objektu ohrozené. Náročnú prácu sme ukončili až vo večerných hodinách s pocitom dobrej vykonanej práce, že sme sa okrem demontáži lešenia povenovali aj záchrane hradného brala.
81 fotek, 15.11.2011, 441 zobrazení, 3 komentáře | koníčky, lidé, práce
V pondelok 14.novembra bol plán práce jednoduchý : Rozobrať lešenie z objektu Pozdĺžnej bašty. Kolega Ján Gašpierik však súčasne s rozoberaním lešenia aj čistil skalný masív postupne smerom dolu tak ako sa zhadzovalo lešenie. V spodnej časti ukotveného lešenia pod kaplnkou rástol krík a po jeho odstránení sa pod jeho koreňmi objavili zbytky historickej keramiky. Nález sme hneď ohlásili a hneď na druhý deň prišiel miesto doskúmať a nálezy prevziať archeológ. Nálezy tohto miesta boli veľmi bohaté a dobrej miere zachovania a sme radi že náhoda a cieľavedomosť kolegu zapríčinila to že sa našli tieto do dnešného dňa pravdepodobne najkrajšie nálezy v histórii archeologického výskumu na Lietave.
50 fotek, 10.11.2011, 450 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
Vo štvrtok 10. novembra sa v rámci hradu Lietava konalo niekoľko zaujímavých akcii. Prvá partia cestovala v tento deň do Bratislavy, kde sa zúčastnili "Fórumu o firemnom dobrovoľníctve - Trhoviska dobrovoľníckych príležitostí". Akciu organizovala Nadácia Pontis, ktorá už dlhoročne pomáha rôznymi spôsobmi neziskovým dobrovoľníckym organizáciám. Kolegovia samozrejme v rámci profesionálneho rastu navštívili aj hrad Pajštún kde sa bohužiaľ nič nedeje na jeho zachovanie pre budúce generácie. Na hrade Lietave sme v tento deň zorganizovali už 3 stretnutie firemného dobrovoľníctva so zamestnancami firmy Kia motor Slovakia a pracovali sme na vytvorení takzvaného lapidária v objekte Kinižiho paláca. Kamenné artefakty boli roztriedené a uskladnené na drevené palety a následne sme nad paletami vytvorili z lešenia a dosiek striešku chrániacu tieto archeologické nálezy. V tento deň bolo aj miestnym odborníkom na drevené konštrukcie zbudované spojovacie schodisko medzi druhým a tretím poschodím veže strej brány. Tento deň napriek studenému a chladnému počasiu bol veľmi bohatý na zážitky spojené s lietavskou hradnou zrúcaninou.
74 fotek, 9.11.2011, 409 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V stredu 9.novembra bol nádherný slnečný jesenný deň. Hneď po príchode na hrad sme si vychutnali hrad obalený v hmle a tak sme porobili pár pekných fotiek. Následne sme sa pustili prvá partia do rozoberania lešenia na pozdĺžnej bašte a druhá partia pokračovala v archeologickom výskume pred vstupom do suterénu veže starej brány. Lešenie sa nám podarilo rozobrať až do úrovne skalného základu kaplnky kedy sme rozoberanie prerušili z dôvodu jemného začistenia skalného masívu. V rámci archeológie sa nám podarilo vstup vyspádovať do úrovne predpísanej archeológmi a tak aj práce tam si už vyžadujú len pár akčných hodín a budeme môcť tento zásah považovať za plánovane ukončený.
19 fotek, 7.11.2011, 374 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok 7.novembra sme na hrade Lietava pokračovali v prácach ktoré spočívali v začistení vstupnej časti do suterénu do veže starej brány. Dôvodom prehĺbenia vstupu bola nižšie vykopaná úroveň suterénu oproti predbrániu a tým pádom by dochádzalo k zatekaniu do objektu od nádvoria. Suť so suterénu sme preosievali z dôvodu možného výskytu archeologických nálezov, ako aj z dôvodu toho že budeme stavebnú suť ešte potrebovať na zasypanie obnoveného gotického stropu kde časť pod schodiskom ešte nieje prisypaná. Súčasne sme v tento deň vytvorili opätovne múr ( nasucho vyskladaný z lícnych kameňov ) na severnej strane suterénu kde sme na postavený základ pece osadili spiatočne vykurovacie kachle. Úvodné fotky zaznamenávajú stav spojovacieho schodiska, ktorého prvá časť s podestou boli postavené v sobotu 5.novembra miestnym stolárom Ľubomírom Súlovským - majstrom drevených hradných konštrukcii.
41 fotek, 6.11.2011, 510 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, lidé, události
V sobotu 5.novembra sa v meste Veľký Šariš konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia "Zachráňme hrady", ktorého členom je aj hrad Lietava ktorý sme tam zastupovali. Prespali sme na hrade Šariš a ráno 6. novembra sme sa spoločne všetci kolegovia z rôznych hradov vybrali na pracovnú expedíciu na Hanigovský hrad. Hrad postavený v slávnom pohorí Čergov sme úspešne citlivo dobyli a vychutnali si jeho oddychovú pozitívnu energiu. Malinký avšak prekrásny hradík sme opustili veľmi neradi no smerovali sme ešte odtiaľto na hrad Kamenica ( posledný obrázok tejto galérie ) kde nás čakali zástupcovia zachraňujúci tento hrad. Fotogalériu z Kamenice som neurobil pretože baterka vo foťáku zradila.
88 fotek, 6.11.2011, 440 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, kultura, lidé, události
V sobotu 5.novembra sa v meste Veľký Šariš konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia "Zachráňme hrady", ktorého členom je aj hrad Lietava ktorý sme tam zastupovali. Počas akcie sa konala aj návšteva hradu Šariš kde nám bola predstavená činnosť ako aj hrad osobne od šarišských záchranárov. My zastupcovia z hradu Lietava, ktorých nás tam bolo 7 odvážnych sme sa na hrad vrátili aj vo večerných hodinách pretože sme tam spali v jednej zrekonštruovanej veži. Romantický areál hradu sme si prešli aj ráno v spoločnosti šarišských hradných kosačiek - kozeniek. Na záver môžem už len skonštatovať že heslo našich kolegov "Šarišský hrad žije" je naozaj reálne skutočné. Uctihodná práca priatelia.
48 fotek, 5.11.2011, 338 zobrazení, přidat komentář | architektura, lidé, zábava
V sobotu 5.novembra sa v meste Veľký Šariš konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia "Zachráňme hrady", ktorého členom je aj hrad Lietava ktorý sme tam zastupovali. Cestou na stretnutie sme neodolali pokušeniu nezastaviť sa na Spišskom hrade. Návštevnosť v tento deň bola nízka, takže sme si mohli hrad vychutnať v kľude a v pohode. Vyfasovali sme elektronických sprievodcov, ktorí nám na označených miestach prezradili zaujímavosti tohto hradu zapísaného do svetového zoznamu pamiatok UNESCO. Na záver ďakujeme zamestnancom, ktorí pracujú na hrade, že nám ako kolegom umožnili špecialne - zadarmo vidieť túto rozlohou jedinečnú pamiatku.
26 fotek, listopad 2011, 328 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce
v piatok 4.novembra sme na hrade vykonali pár pracovných záležitostí ako napríklad pripravili sme vozík na odvezenie lešenia dofúkaním kolies za pomoci špeciálneho kompresora z chladničky. V rámci ukončenia sezóny sme vypráznili plnú 1000 litrovú nádž prečerpaním do sudov a zazimovali sme zvyšok kusového vápna, ktoré sme uzavreli do hrubého igelitového vreca aby nám vápno vydržalo a nezavlhlo. V tento deň sa na hrad vyviezlo aj vyrobené komunikačné schodisko ako skladačka a začalo sa montovať medzi druhým a tretím poschodím veže starej brány. Na záver dňa sme vytmelili z dôvodu zatekania strechu garáže nad kanceláriou ZnZLH kde parkujeme a skladujeme združeniarsku záchrannú techniku.
64 fotek, 3.11.2011, 368 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce
V stredu 2.novembra sme sa na hrade Lietava zamerali na začistenie sondy číslo 3 s ponechaním stredového profilu zásypu pre archeológa. Súčasne sme aj prehlbovali vstup do suterénu veže aby voda nezatekala smerom dnu ale odtekala smerom von. Vo štvrtok 3.novembra sa stredový zásyp ako aj sondy 1,2,3 archeologicky zamerali a následne sa odborne zrušil celý stredový ponechaný zásyp a tým bola v tento deň slávnostne ukončená 1 etapa skúmania tohto priestoru. Výsledkom tohto archeologického výskumu, ktorý sa pohyboval hlavne v suťových závaloch boli nasledovné prvotné zistenia : Z architektonického hľadiska sa objavili dve bočné sedílie bývalej gotickej vstupnej brány, nasledne sa potvrdilo že bol v prízemí v gotike krb neskoršom období prerobený na prevét s murovanou výlevkou. V rámci nálezou bola nájdená keramika hlavne mladšieho obdobia rôzneho druhu a súčasne sa potvrdilo že aj jesenná archeológia má svoje čaro.
36 fotek, 31.10.2011, 375 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok 31.októbra sme pokračovali na hrade Lietava s archeologickým výskumom suterénu veže starej brány známej pod skratkou VSBéčka. Dnes sme začali s 3 sondou smerujúcou od krbo-prevétu k zamurovanému vstupu z pravej strany. Z architektonického hľadiska sme našli aj druhú sedíliu ( kratšiu o krboprevét ) a tak sa pomaly ale isto potvrdzuje že bývalá vstupná prejazdná veža - prvá brána pavla Kinižiho mala po oboch stranách sedílie pre stráž zaklenuté travertínovými záklenkami. Dnes sme aj vozík pripravovali na odvoz lešenia MGM, no minikompresor nefungoval tak ako mal a taktiež bola dnes nafotená aj pozdlžna bašta pre vyučtovanie. Počasíčko ako na objednanie bolo slnečno krásne.
21 fotek, 29.10.2011, 345 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V sobotu 29.októbra sme sa na hrade zišli traja dobrovoľnícky králi aby sme začali boj s demontážou lešenia firmy na objekte Pozdĺžna bašta-časť severného múru kaplnky. Negatívom demontáže je to že sme chceli lešenie ponechať ako základ budúceho veľkého lešenia na obnovu celého severného múru kaplnky, avšak cena za toto lešenie je príliš vysoká aby sme si mohli dovoliť ho tam ponechať. Pozitívom rozobratia lešenia bude verím že exkluzívna porovnávačka stavu Pozdĺžnej bašty s časťou kaplnky pred zásahom a po zásahu v dnešnom čase. Tento úsek bol tak hrozitánsky staticky narušený a je dobré že sa tento rok tomuto úseku venoval stavebno-relaxačný čas. Verím že budúcnosť prinesie to, že severný múr kaplnky sa z časti opätovne zrodí a tým sa zabezpečí väčšia bezpečnosť všetkých návštevníkov tohto nebezpečného, obľúbeného miesta hradu Lietavského. Počasie bolo skvelé, jeseň hýrila všetkými nádhernými farbami.
79 fotek, 28.10.2011, 332 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Vo štvrtok 27.októbra sme dočistili čerstvo zameranú sondu číslo 1 v suteréne VSB a bustili sme sa do čistenia sondy číslo 2 smer krbo-prevét. V tento deň sa nám podarilo objaviť okrem drobnej keramiky aj lícne murivo už spomínaného krbo-prevétu. Hneď na druhý deň 28.októbra sme pokračovali v tejto sonde až na archeologmi určenú hĺbku a začali sme demontovať kamenný murik nasucho vyukladaných kameňov, ktorý dočasne slúžili ako zavetrový múr pre piecku. Po demontáži múrika sme sondu číslo 2 rozšírili až ku vstupnému múriku nádherne objavenému v zásype. Dnes sme už aj jednu časť kríň preložili do sondy 1, vyložili stôl na nádvorie, zajtra premiestnime zvyšok a tým pádom budeme môcť pokračovať v celoplošnom výskume suterénu avšak zatiaľ len do hĺbky 90 cm. Dnes sme mali na hrade aj milú návštevu, prišli nás pozrieť kolegovia z moravského hradu Lukov pri Zlíne a prebrali sme radosti a úskalia nášho spoločného koníčku.
40 fotek, 26.10.2011, 272 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V utorok 25. októbra sa na hrade domeriavali všetky archeologické sondy aj za pomoci GPS systému a bolo obzretá aj prípadne možná budúca archeologia novoobjaveného objektu hradného skladu piva s krčmou. V stredu sme pokračovali v archeologii suterénu VSB, kde sme sa zamerali na vyčistenie priestoru takzvaného krbo-prevétu. Po jeho vyčistení situácia jasne ukazuje že v neskorej gotike to bolo vykurovacie teleso, ktoré sa v neskoršom období prerobilo na prevét. Posledné dva zábery ukazujú už vysypanú podlahu druhého poschodia VSB ( rekonštruovaný gotický strop ) a v zásype zatiaľ len voľne položené hranoly budúcej podlahy obnovovaného poschodia bývalej prejazdnej veže Pavla Kinižiho.
52 fotek, červenec 2004 až říjen 2011, 367 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok 24.októbra sa na hrade diali dve významné pracovné udalosti. Ako prvé sa pred čiastočne zrekonštruovanou severnou hradbou upravil terén po prácach do stavu uprataného prostredia. Zbytkový kameň sa preexpedoval do rohu medzi hradbu a polygonálny bastión a zásyp pri hradbe sa odvodnil smerom von do lesa. Tento stav predstavuje našu víziu ako má byť priestor po práci reprezentačne uprataný. Ako druhé sa dialo to, že sa pokračovalo v archeologickom výskume suterénu VSB. Jednalo sa skôr o prípravné práce, ktoré spočívali vo vyprataní kameňa z takzvaného priestoru bývalej výlevky prevétu slúžiacej v jednom období, ako z priestoru krbu z odbobia druhého v existencii hradu. Keďže sa práce vykonávali až do neskorých podvečerných hodín a nebolo možné priestor kvalitne nafotiť tak Vám tu v tejto galérii pridávam 15 fotiek z júna 2005, kedy bol po prvý krát tento zaujímavý priestor vyčistený a následne zasypaný kameňom kôli tomu že sa tento priestor stáročia po zániku hradu využíval ako krb a tak to bolo až do roku 2005. V tomto roku však vznikli nové poschodia veže a "turistický krb" sa stal nebezpečnou záležitosťou a preto bol priestor zasypaný.
80 fotek, 22.10.2011, 323 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V sobotu 22.októbra sa v hradnom areáli konala symbolická rozlúčka so sezónou 2011. Čoto sme porobili dali si dobrý guláš a celkovo bol tento deň veľmi príjemný. V rámci práce sme sa venovali nasledovnej činnosti : doobeda sa riešila archeológia suterénu VSBéčky kde sa pripravila sonda číslo 1 na zameranie, následne sme zazimovali JV stenu Kinižiho paláca prekrytím koruny fóliou na ktorú by sme chceli začiatkom budúceho roku osadiť vegetačný kryt. podobne sme zazimovali aj obnovený základ severnej hradby kde sme ho prekryli fóliou a prisypali vrstvou zeminy. Následne sme začali priestor pred hradbou upratovať formou preloženia kameňa ako aj vyspádovaním zemného priestoru pred hradbou proti zatekaniu. Tento zásah sme celkovo nestihli ešte dokončiť tak ešte jeden deň budeme tam musieť čočo popracovať. ďalšie práce sa točili okolo likvidácie náletových krovím z hradieb a vývozu lešenia do Podkovitej veže. V tento príjemný deň sme mali aj výborný guláš o ktorý sa postarala Janiela ktorá ho navarila v dedine a vyviezol sa po dokončení do hradného areálu. Počasie nesklamalo a tak sme mohli skonštatovať že sa rozlúčka uskutočnila na úrovni napriek nízkej účasti.
49 fotek, 20.10.2011, 421 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, lidé, práce
V stredu 19.októbra sme sa venovali archeologickému výskumu suterénu VSBéčky kde sme prehlbili sondu číslo 1 aj s priestorom pred vstupom o hĺbku 60 cm. Našli sme pekné nálezy - hlavne keramiku, ktorú dozorujúci archeológ zobral do SAV Nitra. Taktiež sme v tento deň dali do obnovovaného gotického stropu na vrstvu sute už hranoly ktoré budú základom podlahy poschodia. Vo štvrtok sme sa zamerali na demontáž lešenia z objektu prednej brány známej pod názvol prvá brány. Obrovské množstvo lešenia a príslušenstva sme po demontáži preexpedovali časť do skladu - 1 poschodie VSB a časť sme previezli pred Perényho bránu odkiaľ budeme lešenárske rúry nosiť v sobotu pravdepodobne do podkovitej veže, kde plánujeme ešte tento rok začať stavať základ lešenia v interiéry tohto bolverku. Budúci rok by sme chceli v rámci projektu záchrany zastabilizovať 4 poschodie tohto objektu, ktorý je v hornej časti značne poškodený.
61 fotek, 18.10.2011, 406 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V pondelok a utorok sme opäť po oddychovej nedeli rozbehli práce v hradnom areáli. Zamerali sme sa na hlavne na obnovu gotického stropu 2 poschodia VSBéčky ( veža starej brány ) kde sme podlahový polystyrén oba dni zasýpavali stavebnou suchou suťou, ktorú sme ťažili v rámci prvej etapy archeologického výskumu suterénu VSBéčky. V rámci tohto výskumu sa nám v ľavej strane od nádvoria potvrdlila sedília. Našli sme nábehový kameň, zbytok záklenku ako aj ustúpenú lícnu stranu sedílie pre hradnú stráž. Taktiež sme počas týchto dvoch dní pracovali aj na uložení kameňa v Kinižiho paláci a demontovali sme časť lešenia s objektu predná-prvá brána. Počasie bolo vynikajúce slniečko hrialo.
15 fotek, 15.10.2011, 364 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V sobotu 15.októbra sme na hrade mali špecialny deň venovaný dovozu ako aj osadeniu podlahového polystyrénu. Mnohí z vás skalných sa určite pýtate prečo sme použili do podlahy polystyrén, no odpoveď je jednoduchá. Je to proste v projekte obnovy gotického stropu navrhnutého architektom. Dôvod osadenia tohto netypického prvku je hlavne ten, že podlaha sa nebude zasýpať pôvodným množstvom zásypu, čo pozitývne spôsobí to že záťaž na spodnú časť poschodia nebude až tak extrémná. Vrstvy sa uložili nasledovne : Spodná drevená časť zložená z hranolov a plachtových foršní, geotextília po celej dĺžke poschodia, polystyrén hrúbky 10/150 v dvoch vrstvách prekrížených cez seba, stavebný zásyp udusený a v ňom osadená drevená podlaha. Do tohto poschodia sa začne čoskoro osádzať aj drevené schodisko, ktoré má spojiť 2 z 3 poschodím vo svetlej výške 420 cm čo je uctyhodná výška a schodisko bude určite umeleckým dielom.
48 fotek, 13.10.2011, 404 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce, zábava
Vo štvrtok 13.októbra sme mali na hrade už v poradí druhý deň dobrovoľníctva venovaný od zamestnancov firmy KIA MOTOR SLOVAKIA. Práce sa točili hlavne na príprave vytvorenia LAPIDÁRIA v objekte Kinižiho paláca. Bolo nutné vyviesť mnoho kubíkov preosiatého piesku z veže na nádvorie a po tejto činnosti sme začali s ukladaním stavebného kameňa do takzvaných kamenných hradieb. Vyvezením piesku ako aj uprataním kameňa sa otvorí priestor Kinižijovky v ktorej budeme môcť cca 150 kamenných prvkov nájdených počas archeologického výskumu roztriediť a uskladniť na drevené palety so strieškou. Podarilo sa nám premiestniť cca 50% kameňa na viac množstva nebolo času ako ani síl. Ďalšie práce prebiehali na druhom poschodí VSBéčky kde sa pripravilo nové poschodie už na uloženie podlahového polystyrénu 10cm v dvoch vrstvách, geotextíliu a následné zasypanie suťou do ktorej sa po udusení osadí podlaha nového stropu.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron