lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.
104 fotek, září až říjen 2014, 931 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
V druhej polovici mesiaca september 2014 sme pokračovali v naplánovanej činnosti. Zo stavebného hľadiska sme ukončili zásah na stabilizácii okna JV steny Thurzovho paláca a taktiež objekt hradnej pekárne sa dostal do svojej tohtoročnej definitívnej podoby. Práce sme sústredili taktiež do objektu Kostkovej prístavby kde plánujeme osadiť v mesiaci október kópiu neskorogotického stropu druhého poschodia, ktorý bude zároveň aj základom budúcej extenzívnej zelenej strechy. Pred týmto však veľkým cieľom bolo nutné stabilizovať zostávajúce steny prístavby a to formou prešpárovania muriva ako aj klenieb. Kamenársky majster dokončil výrobu časti pieskovcového portála ktorý bol už aj osadený na svoje pôvodné miesto. Vyrábajú sa aj ďalšie časti tohto portálu a tak veríme že v mesiaci október bude portál do pivnice Kostkovj prístavby úspešne osadený. V rámci archeológie sa robilo už na tradičných miestach a to na Severnej hradbe dolného hradu a vo Veľkom delostreleckom rondli. Tento mesiac sme dostali do daru aj motorický fúrik od súkromnej osoby, ktorá je našim dlhoročným fanúšikom a sleduje ostro našu činnosť. Sme radi že naša práca prináša aj širokej verejnosti radosť z vykonanej práce.
107 fotek, léto 2014, 868 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
V prvej polovici mesiaca september sme sa venovali činnosti ktorá nadväzovala na predchádzajúce obdobie. Zo stavebného hľadiska práce prebiehali hlavne na objekte hradnej pekárne, ale aj na veľkom delostreleckom rondli kde sme práce ukončili obnovou káps prvého poschodia. Archeologicky sa pracovalo na striedačku vo veľkom delostreleckom rondli ako aj pri severnej hradbe. Začiatkom mesiaca v sobotu 6. septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí, ktorým sme si pripomenuli okrúhle výročie vzniku združenia pred 15 rokmi. Bohatý program pre návštevníkov pozostával z dobrej hudby - Chmins, Arcus, dobového ako aj brušného tanca - Hereditas Patrum, Lamees, skvelého stredovekého divadla z Ostravy - Divadla bez střechy a nechýbali ani pútavé prehliadky so sprievodcom po hrade. Podávali sme dobrý guláš, klobásy, pečené ryby ako aj dobré nápoje. Akcia sa vydarila a verím že aj návštevníci boli spokojní. Hrad v tomto čase navštívila aj firma Albi zo Žiliny ktorý poctivo už niekoľko rokov chodia na hrad pomáhať v rámci jedného dobrovolníckeho dňa. Venovali sa expedícii kameňa k pravouhlému bastiónu ako aj úprave exteriéru pod Severnou hradbou. Počasie bolo rovnako tak ako v auguste nie moc príjemné, striedali sa slnečné a daždivé dni v pravidelnom intervale. Práve toto počasie nám tento rok robí malý pracovný časový sklz, ktorý veríme že dobehneme počas blížiaceho babieho leta :-)
128 fotek, srpen 2014, 821 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce, události
V druhej polovici augusta sme veselo a s chuťou do práce pokračovali v načatej a začatej činnosti a postúpili sme opäť v našich cieľoch o kus dál :-) Začali sme kultúrnou akciou Noc hradov a zrúcanín, ktorá je už tradičnou celoslovenskou akciou do ktorej sa zapája aj mnoho ďalších hradných zrúcanín na Slovensku. Podstatou akcie je na hrade zorganizovať príjemný kultúrny program a večer vysvietiť hradnú zrúcaninu tak ako ju nevidieť počas celého roka. V rámci stavebných prác sme pokročili na objekte hradnej pekárne kde sa začala čiastočná rekonštrukcia dymníka - digestoru a taktiež boli ukončené stavebné práce na veľkom delostreleckom rondli kde sme po zásahu etapy následne murivo aj zakryli vegetačným krytom. Prípravné práce ako stavba lešenia či úvodné kamenárske práce sme započali aj na východnej stene Kostkovej prístavby kde plánujeme do budúcna vytvoriť objekt takzvanej expozičnej miestnosti. V rámci archeologie sme doskúmavali objekty Severnej hradby ako aj veľkého delostreleckého rondla. Tento mesiac sme si urobili radosť a to kúpou novej liatinovej 13kW piecky, ktorá bude nepostrádateľná v chladnejšom období, predsa len zamestnancov na hrade máme až do 19.decembra a v tomto čase sa už nebude dať v kuse robiť len vonku. Na záver mesiaca sme začali stavať interiérovú vežu z lešenia v objekte Kostková prístavba, ktorá bude slúžiť ako pomocná konštrukcia na osadenie budúcej extenzívnej zelenej strechy, ktorá už by mala byť osadená do konca mesiaca september. Práce je stále veľa, počasie striedavo oblačné, ale ak Boh dá a motyka vystrelí pracovný plán na rok 2014 sa blíži k úspešnému záveru.
150 fotek, srpen 2014, 840 zobrazení, 2 komentáře | architektura, koníčky, práce
Prvých pätnásť dní mesiaca august sa niesli na hrade Lietava v znamení medzinárodnej archeológie ako aj zaujímavej stavebnej činnosti. V rámci archeologie sme na hrade hostili študentov akadémie archeologie z Budapešti ktorý nám ukázali ako prebieha školská prax v reálnom čase na pamiatke. Taktiež sme znižovali suťový zával objektu veľký rondel kde sa kameň a suť triedila podľa druhu použitia. Archeologický výskum prináša aj nejaké pekné nálezy a tak je potrebné ich spracovať od úmývania až po balenie pred odvozom do ústavu v Nitre. Zo stavebnej činnosti na hrade dominovali práce na veľkom delostreleckom rondli a na objekte takzvanej hradnej pekárne. Spustili sa aj prípravné práce na budúcu obnovu východnej steny Kostkovej prístavby kde sa postavilo lešenie a s kamenárskym majstrom prebrali výrobu nového portálu do pivnice suterénu. Počasie nám tento rok akosi nepraje pravidelne sa nám strieda dážď s občasným slnkom.
242 fotek, leden 2000 až červenec 2014, 888 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V druhej polovici mesiaca júla 2014 sme okrem pracovnej bojovnosti zažili na hrade aj dni plné daždivých dní. Napriek tomu nečasu, ktorý nám spôsobuje malý sklz, sme pokračovali v naplánovanej činnosti. Arcgeologicky sa doskúmavala časť takzvanej Kostkovej prístavby kde sa nám ukázali nielen pekné nálezy, ale aj schovaná architektúra objektu nás v mnohom prekvalila. Stavebne sme sa realizovali na objektoch : Pravouhlý bastión kde sa pomaly finišuje tohtoročná etapa k záveru, Hradná pekáreň alias kuchyňa zažíva veľký konzervačný a obnoviteľský BUM viď obrázky, Veľký delostrelecký rondel a jeho časť pri JV stene dostáva veľkú šancu prežiť rok 3000 :-) Práce prebiehali a aj ešte budú prebiehať v hlavnom paláci kde sa v ďalšej etape stabilizuje JV stena z interiéru v časti takzvaných zaniknutých okien a kde lešenie opäť dosahuje extrémny výškový charakter. Na objekte prvej brány sme zatrávnili korunu takzvaným vegetačným krytom, následne zdemontovali lešenie a upratali neskutočný stavebný neporiadok po zásahu :-) Bolo to 15 veselých slnečno-uplakaných dní, ktoré hradu určite priniesli mnoho úžitočnej práce smerujúcej k zachovaniu objektu do budúcna.
146 fotek, červenec 2014, 918 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
V prvej polovici júla roku 2014 sme za pomoci našich 15 hradných zamestnancov a profesionálnych remeselníkov pokračovali v naplánovanej činnosti. V rámci stavebnej činnosti práce prebiehali na objektoch : Západná stena Pravouhlého bastiónu - hlavne na nároží spojenia s južným opevnením kde nám nové murivo utešene rastie, na objekte hradná pekáreň boli bokončené kapsy východnej steny a začala sa obnova špaliet a záklenku takzvaného dymníkového okna, murovalo sa taktiež na Veľkom delostreleckom rondli kde sa čiastočne rekonštruoval základ upevnenia bývalého smolného nosu a taktiež sa domurovavalo vypadnuté murivo medzi rondlom a stenov JV steny paláca a taktiež sa murovalo na delosteleckej stielni západnej steny Prednej brány. Archeologicky sa pokračovalo v skúmaní časti stredného hradu a to hlavne malej kapustnej pivnice kostkovej prístavby, časti pivnice Kostkovej prístavby ako aj časť korydoru stredného hradu okolo vstupu do takzvanej pivnice kde sa hľadali jeho portály. Začiatkom mesiaca sme hostili belgických skautov ktorých pokiaľ nezahnalo daždivé počasie tak sa v veľkou chuťou pustili do likvidácie náletovej vegetácie od prednej brány až po polygonálny bastión z exteriérovej časti hradu. Ako chuťovku si skauti užívali povrchový zber kameňa z priestoru jedinej dostupnej a nepoškodenej pivnice, smerujúcej pod kaplnku. Počasie nám moc neprialo kôli dažďu sa niektoré veci nestihli v plánovanom čase ukončiť čo hlavne belgických pracovitých skautov úprimne trápilo. V posledný 15 deň mesiaca sme hostili príjemnú návštevu a to bývalého ministra kultúry SR Daniela Krajcera ktorého sme hradom posprevádzali a ukázali mu aké pokroky sa nám podarili od jeho poslednej návštevy v roku 2011. Podľa jeho slov sme ho potešili viditeľným pokrokom v záchranných prácach :-)
145 fotek, červen 2013 až červenec 2014, 1 100 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce, události
V mesiaci Jún sa na hrade Lietava udialo viacej zaujímavých udalostí. Po pracovnej stránke sa stavebne pracovalo na viacerých frontoch - úsekoch ako boli napríklad objekty : Podkovitá veža kde sa špárovala východná fasáda objektu a dokončila sa konzervácia všetkých okenných otvorov. Na Prednej bráne známej pod názvom prvá sa obnovil zaviknutý záklenok západnej steny plus sa začal konzervovať a čiastočne obnovovať podľa návrhu obnovy celý daný úsek. Pravouhlý bastión a jeho nárožie nám pomaly rastie do krásy aj keď cieľom tohto roka je obnova 25m3 nového lícneho muriova zo 160m3 chýbajúcich. každopádne už aj týchto 25m3 začína objekt ukazovať v pozitývnom bezpečnejšom a krajšom svetle. Na objekte Veľký delostrelecký rondel sa postavila časť úvodného exteriérového lešenia z ktorého sa začala konzervácia a čiastočná obnova dnes už s časti zaniknutého 2-3 poschodia pod JV stenou paláca. Taktiež sme tento mesiac spustili konzerváciu a čiastočnú obnovu hradnej pekárne kde sa v prvej etape začala riešiť jej východná stena, kde boli zaniknuté z väčšej časti kapsy prvého nadzemného poschodia. Od 20.júna sme zamestnali na hrade 15 vlastných zamestnancov. Zhodov okolností sme zmluvy s nimi podpisovali na Lietavskej hradnej konferencii a tak prvý deň v práci strávili naši zamestnanci na poučnej a informatívne bohatej akcii venovanej 10 rokom stavebnej a výskumnej činnosti. V rámci archeologických prác sme sa začali venovať objektu Kostková prístavba s pivnicou kde sa postupne znižuje suťový zával na takmer pôvodnú niveletu. V mesiaci Jún sme organizovali spoločne s Nadáciou Pontis už tradičnú firemnú dobrovoľnícku akciu Naše mesto kde sme sa počas týchto dvoch dní venovali archeologii pri odvodnení severnej hradby a vytvárala sa pracovná kaskáda pod SV stenou Polygonálneho bastriónu. Práve tam plánujeme jednu zo stien vážne poškodeného bastiónu z lešenia vyčistiť a následne ju našpricovať vápennou maltou nadstavenou metakaolínom. Tento miniatúrny zásah bude po realizácii monitorovaný aby sa zistilo na aký čas dokáže špricované jadro vydržať vo svojej pevnosti bez domurovania jeho lícnej časti. Niežeby sme nechceli danú čas vymurovať ale financie a čas nám to v najbližšom čase nedovolí. Záverom mesiaca sme privítali a hradom previedli nových pomocníkov a to belgických skautov v počte 24 šikovných mladých ľudí ktorí bezplatne prišli a vybrali si hrad Lietavu ako cieľ ich pomoci. O ich činnosti a pracovnom nasedení sa viac dozviete z budúcomesačnej fotogalérie :-)
151 fotek, květen 2014, 824 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Mesiac máj sa na hrade Lietava niesol od začiatku v mierne dusnej atmosfére pretože sme očakávali že už tento mesiac budeme pracovať naplno spoločne s našimi vlastnými zamestnancami. Bohužiaľ štátna administratíva nám to neumožnila a tak sme pracovali kombinačne na princípe dobrovoľníkov a profesionálnych remeselníkov. Počas tohto mesiaca sa pracovalo na viacerých úsekoch. Bolo zastabilizované torzo zbytku severnej hradby ktoré chceme tento rok odvodniť, začalo sa murovať aj na pravouhlom bastióne kde tento rok je v pláne vymurovať prvých 25m3 nového muriva hlavne v časti nárožia kde výška nového muriva dosiahne 4,1 metra. Zaizolovali sme strechu technického prístrešku, vykonali petrografickú analízu kamennej hmoty hradu, uchytávali sme omietky v interiéri podkovitej veže a výškový špecialisti začali konzervovať okenné otvory a špárovať za pomoci horolezeckej techniky exterérovú fasádu podkovitej veže. V tento mesiac sa nám v Lietave objavilo ložisko žltého pieskovca a tak sme sa s majiteľmi dohodli že nás budú týmto kameňom sponzorovať a tým pádom máme z čoho rekonštruovať nárožie pravouhlého bastiónu. Na hrade prebiehali aj ďalšie pracovné aktivity spojené so zveľaďovaním objektu a taktiež už celý mesiac počas víkendov fungoval hradný bufet v suteréne veže starej brány. Koncom mesiaca sme začali pripravovať terén severnej hradby na odvodnenie s pomocou zamestnancov Kia Motor Slovakia v rámci projektu "Spolu to dokážeme". Počasie bolo bohaté na dážď, takže všetky zásobníky sú na hrade plno naplnené - 4000 litrov. Týchto more kvapiek, ani neefektívnosť štátnych úradníkov nás však tento mesiac neodradilo, aby sme sa naplno nevenovali nášmu cieľu ktorým je tohtoročný plán konzervácie hradu ktorý chceme splniť v plánovanom rozsahu :-)
168 fotek, jaro 2014, 1 058 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, práce
Mesiac apríl roku pána 2014 sa niesol poväčšinou v dobrom počasí a tak sme mohli na hrade spustiť úvodné prípravné práce na sezónu 2014. Udialo sa toho viacej a tak si to trošku zrekapitulujeme. Začiatkom mesiaca sa naša činnosť zamerala na upratanie Kinižiho paláca, kde sme vytvorili prehľadné zastrešené lapidárium. Následne nabehla na dobrovoľnícky víkend partia MORAVA ktorá začala rozoberať lešenie z JV steny paláca kde sa v minulej sezóne riešilo statické zabezpečenie priestoru bývalého gotického dreveného arkiera a priľahlého prasknutého komínového telesa. Rozobrala sa polovica lešenárskej veže, ktorá sa premiestnila samozrejme v rozloženom stave do Podkovitej veže. Rozobrali sme aj lešenie na Orlovej bráne a postavili ho v interiéri zbytku severnej hradby, ktorú sme začistili a pripravili na jej konzerváciu, pretože ju plánujeme v roku 2014 odvodniť. Premazali sa všetky lešenárske žaby a upratali sme interiér veže starej brány. Tento mesiac bol zaujímavý aj tým že sme na hrade spustili oficiálnu prevádzku bufeta-hradnej bašty ktorú chceme prevádzkovať počas víkendov a sviatkov. V rámci prípravných prác sa doviezli nové kvádre na pokračovanie rekonštrukcie SZ nárožie prednej brány, postavili sme technický prístrešok nad takzvanou väznicou kde premiestnime veškerú výrobu malty. Vybudovanie prístrešku má viac významov : Chráni sa ním ešte neotvorená väznica, bude uprataný areál, ktorý nebude vyzerať ako stavenisko, vápno ako aj maltový koláč bude pod strechou čo bude taktiež výhodov pre skladovanie týchto materiálov a v konečnom dôsledku budeme zbierať aj dažďovú vodu potrebnú na konzerváciu objektu. Posledný aprílový deň sme doviezli prvých 5 sudov kusového vápna, z ktorého sme vyrobili prvý vápenný horúci koláč :-) a taktiež sme tento posledný deň spustili uchytávanie vzácnych omietok interiéru Podkovitej veže. Pikoškou mesiaca bolo skenovanie západnej steny pravouhlého bastiónu za účelom výpočtu chýbajúceho muriva. Výsledok je hrôzostrašný - skener ukázal, respektíve vypočítal že na západnej stene chýba 160m3 kamenného muriva :-(
63 fotek, březen 2014, 787 zobrazení, přidat komentář | architektura, lidé, práce, události
V mesiaci marec sa udialo v rámci hradu Lietava pár zaujímavých udalostí a tak si ich tu prejdeme v malej fotogalérii. Hneď na začiatku mesiaca sa cez víkend uskutočnilo stretnutie nás hradárov s deťmi zo ZŠ v Lietave, ktorí hrad navštívili v rámci turistického krúžku. Hromadná opekačka mala svoje čaro a verím že aj decká budú na túto akciu radi spomínať. V rámci práce sme sa morili viacej dní s premiestňovaním kameňa z časti Koridoru do Kinižiho paláca, kde sme boli nútený vytvoriť koncom mesiaca prehľadné poschodové lapidárium, kde uskladňujeme označené archeologicky nájdené kamenné články z okien, dverí ba i kozubov a pecí. Začalo sa aj z ťažbou smrekového dreva pretože plánujeme v časti nad väznicou vytvoriť dočasné pracovné zastrešenie kde sa bude vyrábať maltová vápenná hmota. Tento mesiac sme sa aj zoznámili s našim novým pomocníkom - motorickým pásovým fúrikom Lumag, ktorý nám zabezpečila firma Cementáreň Lietavská Lúčka - Ďakujeme !!! V rámci pracovných ciest a záujmu o našu novú knihu Imrich Thurzo sme navštívili Oravský podzámok, Štátny archív a Sobášny palác V Bytči a taktiež sme v tento mesiac hostili 23 hradných organizácii v rámci OZ Zachráňme hrady. Výborné počasie nám umožnilo nielen započatie prípravných prác na hrade, ale taktiež sme sa mohli venovať zveľadeniu nášho motorového vozidla odborníci nám osadili chýbajúce zadné sklo a zadná kapota mohla byť ošetrená novým náterom. Taktiež sme sa v rámci slnečných víkendov venovali turistom ktorým sme ponúkali zaujímavé informácie a propagačné materiály o hrade ba sme ich aj ponúkli skromným občerstvením z našich vlastných zásob :-)
43 fotek, zima 2013/2014, 1 025 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé
V mesiaci február 2014 sa v rámci hradu okrem veľkej akcie "Valentín aj pre nezamilovaných" udialo aj pár akcii ktoré súvisia s činnosťou združenia. Jednalo sa kontrolné návštevy zrúcaniny spojené s príjemným výletom na hrad ba nalietavala sa hradná zrúcanina pomocou DRONU - malej helikoptéry a tým sme nielen fotili ale aj monitorovali hradné múry z vtáčej perspektívy. Veľkým miľníkom tohto mesiaca bolo zakúpenie nového terénneho motorového vozidla SUZUKI na značkách a platnými dokladmi a konštrukčne s výhodným väčším zavazadlovým priestorom. V areáli sa po valentínskej akcii uskutočnila "afretpárty" založená na venovaní sa turistom, ktorým sme ponúkali prehliadku hradu, občerstvenie a suveníry. Záverom mesiaca sa na hrade uskutočnila pamiatková komisia kde sme preberali možnosť prestrešenia hradného objektu "Kostkovej prístavby" zatrávnenou strechou odborne nazývanou EXTENZÍVNA zelená strecha, ktorá patrí medzi takzvané nepriznané typy zastrešenia a tým sa prezentuje samotný torzálny objekt a nie nejaké dočasné zastrešenie ktoré na dané miesto historicky nepatrí. Bol to príjemný mesiac bez snehu ktorý špecialne napadol len na Valentína.
130 fotek, zima 2013/2014, 516 zobrazení, přidat komentář | lidé, události, zábava
Dňa 15. februára sa konala v areáli hradu Lietava už tradičná akcia Valentín aj pre nezamilovaných, ktorú organizuje Združenie na záchranu Lietavského hradu v spolupráci s Priaznivcami nepriaznivého počasia. Akcia ktorá je populárna nielen v žilinskom kraji vyvrcholila na tomto ročníku krstom novej knihy z vydavateľstva ZnZLH, knihy z roku 1888 od Mikuláša Kubínyiho - Imrich Thurzo, ktorú z maďarčiny preložila známa historička Tünde Lengyelová, ktorá sa krstu aj osobne zúčastnila. Krsnými rodičmi boli manželia Dvořákovci a krstilo sa slovom - veď na začiatku všetkého bolo slovo :-) 6. rocnik valentinskej akcie na Lietavskom hrade sa opat niesol vo velmi prijemnej atmosfere podobne ako po minule rocniky. Tentokrat sa odhadom akcie zúčastnilo 450 ludi a usmiate tvare vsetkych navstevnikov, boli krasnym podakovanim organizátorom za zrealizovanú akciu. Sami posúďte na fotkách že bolo veselo.
41 fotek, leden 2013 až leden 2014, 511 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé
Prvý mesiac nového roka 2014 sme areál hradu navštívli štyri krát (10, 16, 19, 23) z dôvodu minimálnych jednotýždňových kontrol zameraných na to aby bol areál uprataný, boli zvezené smeti a aby na nádvorí pri nástenke nechýbali pre návštevníkov potrebné letáky - sprievodcovia po hrade. Dva s týchro termínov sme venovali aj výskumnej činnosti ktorá má byť prípravou na tohtoročné stavebné práce. Zamerali sme sa na objekt hradnej pekárne, ktorý plánujeme nakomplet citlivo zakonzervovať za čerstvo získané finančné prostriedky z projektu Nadácie Tatra banka 2014 ako aj sme riešili návrh obnovy poškodnej východnej steny Kostkovej prístavby kde plánujeme v prípade úspechu projektu MKSR 2014 obnoviť a zrekonštruovať vstupný otvor prízemia aj s pieskovcovým portálom a taktiež aj vstup na prvé poschodie prístavby. Snehu moc nebolo jemne sme si ho aj z mrazom užili 23. januára kedy sme čiastočne zachovaný portálový vstup začistili, zamerali a následne opätone zasypali, aby nám v pokoji a zdraví prežil až do jarného obdobia. Samozrejmosťou každej návštevy bolo vypitie si fajnovej kávy či zázvorového čaju v tom úžasne magickom hradnom prostredí na ktorom sme už tak nádherne závislí :-)
67 fotek, 20.12.2013, 679 zobrazení, přidat komentář | architektura, lidé
Pár dní pred Vianocami sme sa štyria skalní hradári rozhodli uskutočniť výlet na hrad, aby sme spojili príjemné s užitočným. Príjemná vychádzka a abstinenčné príznaky chýbajúceho hradu sme si vychutnali plným dúškom a zároveň sme Prednú a Perényho bránu nasolili pretože čistota ľadu v týchto vstupných bránach zaváňala nebezpečným pádom. Verím že to návštevníci uvítajú a taktiež tak ako my si vychutnajú pokojnú atmosféru hradného areálu v tomto čase sviatočnom. Touto galériou chceme taktiež všetkým fanúšikom Lietavského hradu popriať šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roku 2014.
412 fotek, červen 2012 až prosinec 2013, 706 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce, události
V roku 2013 sa na hrade Lietava uskutočnilo niekoľko zaujímavých príbehov záchrany tohto jedinečného hradu. Táto galéria obsahuje všetky dôležité momenty, ktoré sa udiali na západnej stene Pravouhlého bastiónu od začiatku kedy bol pracovný nápad len v hlave až po záver kedy náročný nápad bol zrealizovaný v plánovanom rozsahu. Práce na bastióne boli svojim spôsobom veľmi jedinečné a to množstvom odpracovaných hodín vykonaných vďaka viacerým ľudským ako aj finančným zdrojom. Projekt finančne podporila v najväčšej miere Nadácia Pontis cez viaceré malé granty. Zhrnieme si tieto malé projekty postupne ako na seba nadväzovali : Cez projekt Dobrá krajina sme dali vypracovať dôležitý statický posudok a návrh riešenia a boli zakúpené kotviace prvky. Cez projekt Naše mesto sme zakúpili 6 nových fúrikov s nafukovacími kolečkami a dostali sme k dispozícii na dva dni firemných dobrovoľníkov. Cez projekt Telekom sme získali financie na špecialnu kopaciu techniku ktorá nám pomáhala kopať nebezpečné hlbkové sondy. Cez projekt Slovenská Sporiteľňa sme zakúpili stavebné lešenie a získali financie na KPU predpísaný archeologický výskum, zameranie a dokumentáciu. Cez projekt MKSR a UPSVARu sme získali firemných zamestnancov ktorý sa priebežne počas celého roka venovali dokončeniu plánovaného zásahu.Kombinácia všetkých týchto projektov zabezpečila to, že západná stena pravouhlého bastiónu je pripravená už len na konkrétnu stavebnú činnosť, ktorá do troch nami plánovaných rokov zabezpečí pre návštevníkov bezpečný vstup do areálu hradu. Na záver ďakujem Bohu že sa nestal žiaden pracovný úraz a taktiež veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nebáli a prišli zažiť toto veľké dobrodružstvo.
95 fotek, listopad 2013, 612 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Posledná záverečná pracovná galéria z hradu Lietava, pretože nastáva čas zimný kedy aj hrady spia pod bielou perinou. Posledné dva týždne v mesiaci november sme na hrade venovali odstráneniu archeologickej sute z hlavného nádvoria, ktorá sa nielen vyvážala do prístupovej cesty, ale sme pomocou nej splanírovali nádvorie do rovného stavu. Dôvody splanírovania hlavného nádvoria sú viacerých dôvodov pozitívne. Organizovanie podujatí bude na hrade jednoduchšie, priestor pôsobí väčšie a kultúrnejšie. Hneď začiatkom sezóny 2014 plánujeme upravený priestor zatrávniť. Hrad bol kompletne uprataný od stavebného materiálu, prebytočná voda bola vyliatá a stavebné sudy sa uskladnili tak aby ich poškodenie vlhkosťou prebiehalo čo najmenej. Záverečné fotky ukazujú kolektív hradných zamestnancov ako sa lúčia s verejnosťou, ktorý sa v tejto sezóne osvedčili ako praktický systém-nástroj záchrany Lietavského hradu. Na záver ďakujem aj ostatným, ktorý sa prác zúčastnili, či ako dobrovoľníci či profesionáli a tak výrazne prispeli k cieľu záchrany a konzervácie hradu.
78 fotek, listopad 2013, 773 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Prvé dva týždne na hrade Lietava pokračovali naši hradný zamestnanci s aktívnou činnosťou, ktorá spočívala hlavne v odstránení sute vykopanej v rámci archeologického výskumu stredného hradu. Suť sa využila na viaceré možnosti ako napríklad : bolo vyrovnané hlavné nádvorie a časť sute bola aj vyvážaná do prístupovej cesty, kde sa vyrovnali nerovnosti spôsobujúce poškodenie dopravného vozidla Samuraj. Počasie v tomto mesiaci je už vrtkavé, zažili sme príjemné slnko, teplo, zimu i vytrvalý dážď no atmosféra dobrej vykonanej práce, dobrého kolektívu a teplých nápojov dodávaloa do hradných zamestnancov potrebnú energiu prežitia.
131 fotek, podzim 2013, 814 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Posledných 10 dní októbra 2013 sme sa na hrade venovali nasledujúcej činnosti. Dočistila sa plánovaná niveleta terénu pred západnou stenou pravouhlého bastiónu a bolo dočistené nárožie bastiónu až na skalné podložie. Taktiež sme dočistili plánovanú hlbku archeologicky skúmanej kostkovej prístavby kde sme boli nútený vyrobiť nové komunikačné schodište do priestoru veže starej brány. Priestor veľkého rondla bol uprataný tak že sme povrchovo vyzbierali kameň a uložili ho na skládku tak aby sme budúci rok nemali problém nielen so stavebným materiálom ale že aj stavba lešenia bude realizovaná na upravený terén. Táto galéria obsahuje aj monitorovacie fotografie priestoru kopca Cibulník, kde predpokladáme podľa terénneho stavu že tam v minulosti stála predsunutá bránová veža. Až však trpezlivý seriózny budúci archeologický výskum a použitie georadaru môže potvrdiť túto našu hypotézu. Dôležitou informáciou z týchto 10 dní je to že sme mali na hrade komisiu z KPU kde sme preberali vykonanú činnosť a podľa slov odborníkov práce systematicky prebiehajú v dobrom rozsahu a kvalite. Takže tešíme sa že aj odborná verejnosť si našu prácu váži.
125 fotek, říjen 2013, 885 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Táto rozsiahlá fotogaléria nám zachytáva činnosť na hrade od piatku 11.októbra do piatku 18.októbra. Pracovalo sa na viacerých frontoch za pomoci hradných zamestnancov ako aj dobrovoľníkov. V piatok bol posledný deň kedy sa použila vápenná malta nadstavená metakaolínom a to za účelom spevnenia - našpricovania torza pravej špalety zaniknutého okna západného múru. Toto torzo vysí rovno nad čiastočne obnoveným SZ nárožím prvej brány a keďže hneď začiatkom roka plánujeme tento úsek stabilizačne dokončiť je v našom záujme aby sa murivo bytočne nerozpadávalo a tým poškodilo obnovenú prvú časť pieskovcovej bosáže brány. Následne sa v ďalších dňoch hlavne pracovalo na archeologickom výskume koridoru stredného hradu kde sa nám nádherne ukázala pôvodná skalná niveleta ( aspoň myslím podľa fotiek ). Volnejší čas sa využil aj na rozoberanie lešenia v interiéry veľkého rondla kde sa budúci rok plánuje stabilizovať spodná časť dnes už konzervovaného druhého a tretieho poschodia na oboch stranách objektu. Spodná časť sa musí vyčistiť od sute aby bol nájdený základ muriova a tak bude môcť metodik dostatočne s predstihom vypracovať návrh obnovy.
62 fotek, říjen 2013, 684 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Počas druhého októbrového týždňa sme sa venovali na hrade nasledovnej činnosti. Bol definitívne došpricovaný objekt pravouhlého bastiónu a bola ukončená na tento rok stavebná činnosť na veľkom rondli. V rámci archeológie sme v objekte kostkovej prístavby alias prízemia bytu provizora hradu archeologicky dokončili niveletu skúmanej časti objektu tak že bola odkrytá poškodená pivničná klenba tejto stavby. Momentálne nás tam čaká ešte kus archeológie ktorá sa však úplne dokončí až budúci rok z dôvodu ochrany konštrukcii ktoré nál lezú s pod matičky zeme. Počasie nesklamalo a užívame si na hrade babie leto plnými dúškami. Práce na hrade budú pokračovať až do konca mesiaca november avšak to už budú len ukončovacie, upratovacie a zazimovacie práce ktoré nám kedykoľvek môže prerušiť teta zima :-) Uvidíme ako počasie bude vrtkavé a či budeme môcť pokračovať v zmysluplnej činnosti.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron