Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Filtr Zrušit filtr
Prvý mesiac nového roka 2014 sme areál hradu navštívli štyri krát (10, 16, 19, 23) z dôvodu minimálnych jednotýždňových kontrol zameraných na to aby bol areál uprataný, boli zvezené smeti a aby na nádvorí pri nástenke nechýbali pre návštevníkov potrebné letáky - sprievodcovia po hrade. Dva s týchro termínov sme venovali aj výskumnej činnosti ktorá má byť prípravou na tohtoročné stavebné práce. Zamerali sme sa na objekt hradnej pekárne, ktorý plánujeme nakomplet citlivo zakonzervovať za čerstvo získané finančné prostriedky z projektu Nadácie Tatra banka 2014 ako aj sme riešili návrh obnovy poškodnej východnej steny Kostkovej prístavby kde plánujeme v prípade úspechu projektu MKSR 2014 obnoviť a zrekonštruovať vstupný otvor prízemia aj s pieskovcovým portálom a taktiež aj vstup na prvé poschodie prístavby. Snehu moc nebolo jemne sme si ho aj z mrazom užili 23. januára kedy sme čiastočne zachovaný portálový vstup začistili, zamerali a následne opätone zasypali, aby nám v pokoji a zdraví prežil až do jarného obdobia. Samozrejmosťou každej návštevy bolo vypitie si fajnovej kávy či zázvorového čaju v tom úžasne magickom hradnom prostredí na ktorom sme už tak nádherne závislí :-)
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Pár dní pred Vianocami sme sa štyria skalní hradári rozhodli uskutočniť výlet na hrad, aby sme spojili príjemné s užitočným. Príjemná vychádzka a abstinenčné príznaky chýbajúceho hradu sme si vychutnali plným dúškom a zároveň sme Prednú a Perényho bránu nasolili pretože čistota ľadu v týchto vstupných bránach zaváňala nebezpečným pádom. Verím že to návštevníci uvítajú a taktiež tak ako my si vychutnajú pokojnú atmosféru hradného areálu v tomto čase sviatočnom. Touto galériou chceme taktiež všetkým fanúšikom Lietavského hradu popriať šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roku 2014.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V roku 2013 sa na hrade Lietava uskutočnilo niekoľko zaujímavých príbehov záchrany tohto jedinečného hradu. Táto galéria obsahuje všetky dôležité momenty, ktoré sa udiali na západnej stene Pravouhlého bastiónu od začiatku kedy bol pracovný nápad len v hlave až po záver kedy náročný nápad bol zrealizovaný v plánovanom rozsahu. Práce na bastióne boli svojim spôsobom veľmi jedinečné a to množstvom odpracovaných hodín vykonaných vďaka viacerým ľudským ako aj finančným zdrojom. Projekt finančne podporila v najväčšej miere Nadácia Pontis cez viaceré malé granty. Zhrnieme si tieto malé projekty postupne ako na seba nadväzovali : Cez projekt Dobrá krajina sme dali vypracovať dôležitý statický posudok a návrh riešenia a boli zakúpené kotviace prvky. Cez projekt Naše mesto sme zakúpili 6 nových fúrikov s nafukovacími kolečkami a dostali sme k dispozícii na dva dni firemných dobrovoľníkov. Cez projekt Telekom sme získali financie na špecialnu kopaciu techniku ktorá nám pomáhala kopať nebezpečné hlbkové sondy. Cez projekt Slovenská Sporiteľňa sme zakúpili stavebné lešenie a získali financie na KPU predpísaný archeologický výskum, zameranie a dokumentáciu. Cez projekt MKSR a UPSVARu sme získali firemných zamestnancov ktorý sa priebežne počas celého roka venovali dokončeniu plánovaného zásahu.Kombinácia všetkých týchto projektov zabezpečila to, že západná stena pravouhlého bastiónu je pripravená už len na konkrétnu stavebnú činnosť, ktorá do troch nami plánovaných rokov zabezpečí pre návštevníkov bezpečný vstup do areálu hradu. Na záver ďakujem Bohu že sa nestal žiaden pracovný úraz a taktiež veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nebáli a prišli zažiť toto veľké dobrodružstvo.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Posledná záverečná pracovná galéria z hradu Lietava, pretože nastáva čas zimný kedy aj hrady spia pod bielou perinou. Posledné dva týždne v mesiaci november sme na hrade venovali odstráneniu archeologickej sute z hlavného nádvoria, ktorá sa nielen vyvážala do prístupovej cesty, ale sme pomocou nej splanírovali nádvorie do rovného stavu. Dôvody splanírovania hlavného nádvoria sú viacerých dôvodov pozitívne. Organizovanie podujatí bude na hrade jednoduchšie, priestor pôsobí väčšie a kultúrnejšie. Hneď začiatkom sezóny 2014 plánujeme upravený priestor zatrávniť. Hrad bol kompletne uprataný od stavebného materiálu, prebytočná voda bola vyliatá a stavebné sudy sa uskladnili tak aby ich poškodenie vlhkosťou prebiehalo čo najmenej. Záverečné fotky ukazujú kolektív hradných zamestnancov ako sa lúčia s verejnosťou, ktorý sa v tejto sezóne osvedčili ako praktický systém-nástroj záchrany Lietavského hradu. Na záver ďakujem aj ostatným, ktorý sa prác zúčastnili, či ako dobrovoľníci či profesionáli a tak výrazne prispeli k cieľu záchrany a konzervácie hradu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Prvé dva týždne na hrade Lietava pokračovali naši hradný zamestnanci s aktívnou činnosťou, ktorá spočívala hlavne v odstránení sute vykopanej v rámci archeologického výskumu stredného hradu. Suť sa využila na viaceré možnosti ako napríklad : bolo vyrovnané hlavné nádvorie a časť sute bola aj vyvážaná do prístupovej cesty, kde sa vyrovnali nerovnosti spôsobujúce poškodenie dopravného vozidla Samuraj. Počasie v tomto mesiaci je už vrtkavé, zažili sme príjemné slnko, teplo, zimu i vytrvalý dážď no atmosféra dobrej vykonanej práce, dobrého kolektívu a teplých nápojov dodávaloa do hradných zamestnancov potrebnú energiu prežitia.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Posledných 10 dní októbra 2013 sme sa na hrade venovali nasledujúcej činnosti. Dočistila sa plánovaná niveleta terénu pred západnou stenou pravouhlého bastiónu a bolo dočistené nárožie bastiónu až na skalné podložie. Taktiež sme dočistili plánovanú hlbku archeologicky skúmanej kostkovej prístavby kde sme boli nútený vyrobiť nové komunikačné schodište do priestoru veže starej brány. Priestor veľkého rondla bol uprataný tak že sme povrchovo vyzbierali kameň a uložili ho na skládku tak aby sme budúci rok nemali problém nielen so stavebným materiálom ale že aj stavba lešenia bude realizovaná na upravený terén. Táto galéria obsahuje aj monitorovacie fotografie priestoru kopca Cibulník, kde predpokladáme podľa terénneho stavu že tam v minulosti stála predsunutá bránová veža. Až však trpezlivý seriózny budúci archeologický výskum a použitie georadaru môže potvrdiť túto našu hypotézu. Dôležitou informáciou z týchto 10 dní je to že sme mali na hrade komisiu z KPU kde sme preberali vykonanú činnosť a podľa slov odborníkov práce systematicky prebiehajú v dobrom rozsahu a kvalite. Takže tešíme sa že aj odborná verejnosť si našu prácu váži.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Táto rozsiahlá fotogaléria nám zachytáva činnosť na hrade od piatku 11.októbra do piatku 18.októbra. Pracovalo sa na viacerých frontoch za pomoci hradných zamestnancov ako aj dobrovoľníkov. V piatok bol posledný deň kedy sa použila vápenná malta nadstavená metakaolínom a to za účelom spevnenia - našpricovania torza pravej špalety zaniknutého okna západného múru. Toto torzo vysí rovno nad čiastočne obnoveným SZ nárožím prvej brány a keďže hneď začiatkom roka plánujeme tento úsek stabilizačne dokončiť je v našom záujme aby sa murivo bytočne nerozpadávalo a tým poškodilo obnovenú prvú časť pieskovcovej bosáže brány. Následne sa v ďalších dňoch hlavne pracovalo na archeologickom výskume koridoru stredného hradu kde sa nám nádherne ukázala pôvodná skalná niveleta ( aspoň myslím podľa fotiek ). Volnejší čas sa využil aj na rozoberanie lešenia v interiéry veľkého rondla kde sa budúci rok plánuje stabilizovať spodná časť dnes už konzervovaného druhého a tretieho poschodia na oboch stranách objektu. Spodná časť sa musí vyčistiť od sute aby bol nájdený základ muriova a tak bude môcť metodik dostatočne s predstihom vypracovať návrh obnovy.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Počas druhého októbrového týždňa sme sa venovali na hrade nasledovnej činnosti. Bol definitívne došpricovaný objekt pravouhlého bastiónu a bola ukončená na tento rok stavebná činnosť na veľkom rondli. V rámci archeológie sme v objekte kostkovej prístavby alias prízemia bytu provizora hradu archeologicky dokončili niveletu skúmanej časti objektu tak že bola odkrytá poškodená pivničná klenba tejto stavby. Momentálne nás tam čaká ešte kus archeológie ktorá sa však úplne dokončí až budúci rok z dôvodu ochrany konštrukcii ktoré nál lezú s pod matičky zeme. Počasie nesklamalo a užívame si na hrade babie leto plnými dúškami. Práce na hrade budú pokračovať až do konca mesiaca november avšak to už budú len ukončovacie, upratovacie a zazimovacie práce ktoré nám kedykoľvek môže prerušiť teta zima :-) Uvidíme ako počasie bude vrtkavé a či budeme môcť pokračovať v zmysluplnej činnosti.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Prvé tri dni októbra 2013 sa niesli v dobrom počasí a tak sme veselo a skromne mohli pokračovať v plánovanej činnosti. Prvá partia riešila stavebné práce na veľkom rondli kde sme spustili ďalšiu dôležitú etapu stabilizácie objektu ktorý je charakteristickým symbolom hradu. Škárovalo sa tam murivo, ako aj klenba ktorá si vyžaduje obnovu a čistil sa múr pred konzerváciou. Druhá partia pracovala v objekte kostková prístavba na archeologickom výskume a ďalšia partia pracovala na špricovaní pravouhlého bastiónu v predposlednej jeho fáze. Vápenná malta sa nadstavuje metakaolínom, ktorý zabezpečuje to že sa môže vo výnimočných prípadoch ešte murovať pretože práve metakaolín zvyšuje mrazuvdornosť malty. Používanie správneho prípravku podľa nás zabezpečuje možnosť pracovať aj na hranici tradičného ukončenia murovania podľa pranostík čo je od Juraja do Václava. Ďalšie informácie a výhody používania výrobku Mefisto LO05 - metakaolín, uvádzame aj v tejto galérii ako závereční fotosnímok.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Posledný septembrový deň sa niesol v nádhernom jesennom počasí a práve v tento deň nás opäť poctili svojou pracovnou návštevou zamestnanci fimy Albi zo Žiliny. Prišli pomôcť v aktuálnych prácach ktoré sa na hrade vykonávajú. Momentálne v tento deň sme archeologicky čistili a skúmali kostkovú prístavbu, konzervovali sme časť orlovej-tretej brány a upravovali sme terém pred západnou stenou pôravouhlého bastiónu. Naši zamestnanci mali teda v tento deň skvelých pomocných dobrovoľníkov ktorý sa už piaty rok vždy na jeden deň stanú súčasťou záchrany hradu. Touto cestou im verejne ďakujeme za pomoc a verím že sa opäť o rok na hrade uvidíme. Zaujímavosťou tohto dňa bol aj ten fakt že nám bol doručený balík zo Spojených štátov amerických od rodáka z Lietavskej Svinnej Jozefa Gažúra, ktorý už žije v USA a so záujmom sleduje našu činnosť na hrade. balík obsahoval z každého rožku trošku :-) ale všetky veci sa dajú nádherne použiť či pri prácach na hrade, či pri zabezpečovaní bezpečnosti hradných objektov ba dokonca aj hradná kuchyňa má pár nových prvkov ktoré nám pomôžu si spríjemniť chvíle strávené na hrade. Jozef ĎAKUJEME vážime si to!
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Koncom posledných dní posledného septembrového týždňa sme sa na hrade venovali v peknom relatívnom počasí nasledovnej činnosti : Archeologicky sa skúmala časť stredného hradu v takzvanej Kostkovej prístavbe kde sme z bezpečnostného hľadiska postavili chrániace lešenie v priestore bývalého vstupu do prístavby od koridoru. Poslúžili nám k tomu hlavne podlážky dômyselne osadené na lešení a staré odrezky dreva ktorých tam máme hojný počet. Murársky sa pracovalo na dvoch miestach : Staticky sme zabezpečili strieľne v takzvanej tretej bráne kde sa obnovili dubové prvky strieňní podľa vypracovaného návrhu obnovy. Výškový pracovníci z Moravy staticky zabezpečovali JV stenu paláca, kde sa nachádza zvislá trhlina v celej časti renesančnej prístavby. Okrem lešenia postaveného do úctyhodnej výšky z exteriéru bolo nutné sa zlaňovať v interiérovej časti kde sa na maltu osádzal priebežný vetrací kaslík. Záverečné fotky zo soboty ukazujú nové výškové pohľady z najvyšie postaveného lešenia ( merané na množstvo medziposchodí ) v dejinách záchrany Lietavského hradu. Verím že Vás tento vtáči pohľad poteší a povzbudí že aj takéto výšky niesú pre nás problémom pri záchrane hradu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Posledný septembrový týždeň nám na hrade pondelok začal metodickým dňom kedy sme s našim pamiatkovým garantom Michalom Šimkovicom preberali tohtoročnú vykonanú ako aj ešte plánovanú činnosť. Prebrali sme dokončené zásahy ako SZ nárožie prvej brány kde ešte chýba záverečné kamenárske opracovanie, prebrali sme úspešné zásahy na Podkovitej veži, Pravouhlom bastióne a Veľkom rondli, kde sa zbytočne osádzala drahá okapová drevená ochoza, pretože sa bude demontovať. Prebrali sa taktiež plán zásahu prvej etapy tretej brány, kde sme začali pripravovať a vyrábať na základe návrhu obnovy dubové prvky strieľní. Záver dňa metodik venoval skúmaniu časti JV steny paláca kde sa v tento týždeň spúšťa dôležitá stabilizácia tohto úseku. V tento prvý deň posledného septembrového týždňa sme aj nakomplet dočistili zbytkové murivo pravouhlého bastiónu kde budeme ešte murivo špricovať v poslednej etape. V utorok sme pracovali už vo veľkom na dvoch miestach a to murovalo sa na tretej bráne a pokračovali sme v archeológii stredného hradu kde sme začali kopať prvú sondu v kostkovej prístavbe. Počasie v celku prialo a tak práca prebiehala podľa plánu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Vo štvrtok 19.septembra nás na hrade čakalo viac koní ako dobrovoľníkov a zamestnancov dokopy. Navštívili nás moravský kovboji ktorý nám svojou prítomnosťou spríjemnili úvod dňa. Tak sme im navarili dobrú hradnú kávu aby na nás spomínali ako príjemných hostiteľov :-) Ale poďme k prácam čo sa diali v tento deň na hrade. V rámci archeológie sme objavili dlho tajomný vstup do kostkovej prístavby aj so zbytkom portála, na orlovej bráne sme začisťovali miesta zásahov pred doskúmaním metodikom a výškový pracovníci zo Zlína dostavovali lešenie na JV stene. Piatok bol výnimočne bezdažďový deň a tak sme posledný deň týždňa využili ako vždy pracovne. Stolársky majstri dokončili prvú etapu veľkého rondla osadením dreveného okapu imitujúceho podlahu druhého poschodia objektu. Je už otázkov odbornej verejnosti ako prijmu tento chrániaci novotvar ktorý sa dá v prípade pripomienok schovať geotextíliou a následným zatrávnením. V rámci archeológie sa zakresľovali a dokumentoval momentálny archeologický zásah, pretože bola už ukončená sonda č.2 stredného hradu. Na záver dňa sme mali problém uzavrieť stredný hrad, pretože nonstop otvorená brána ( pretože na hrade sme mali stály nočný dozor ) nám napučala a bolo ju nutné stolársky upraviť. Nakoniec sa nám to podarilo zavrieť, pretože na víkend sme sa všetci tešili že si od hradu aspoň na dva dni oddýchneme a zresetujeme naše hlavy :-)
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Tohoročné septembrové počasie nieje moc naklonené pokojnej práci pri záchrane pamiatok typu zrúcanín hradov na vysokom kopci. Striedanie dažďa a silného vetra oslabuje naše pozitívne myslenie. Našťastie zbytok zamestnancov ktorý ešte niesú na maródke ( z 9 máme funkčných 6 ) sa vie postaviť k práci s úsmevom aj v takomto nepriaznivom stave počasia. Horúci čaj či káva je jedinou povzbudivou tekutinou ktorá nám pomáha nevyroniť občas z oka slzu :-) V utorok ako píšem v neustálom striedaní dažďa a vetra sme na hrade pracovali s prestávkami na archeológii stredného hradu a partia moravských výškových pracovníkov ztapočala stavbu lešenia na odstránenie havarijného stavu časti JV steny paláca. Streda na hrade už bola o n iečo pozitívnejšia, už nám nepršalo striedalo sa občasné slnko z mrazivým chladom. Pracovalo sa na troch úsekoch : Pokračovalo sa v stavbe lešenia na JV stene paláca, taktiež sa makalo na archeológii stredného hradu a novinkou stredajšieho dňa bolo postavenie lešenia v objekte Orlovej brány dolného hradu kde sa plánuje prvá etapa stabilizácie havarijného stavu zbytku objektu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V dňoch 14-15.septembra sme zorganizovali dobrovoľnícky víkend, v rámci ktorého sme začali zatrávňovať korunu podkovitej veže. Počasie bolo ani dobré ani zlé, čo znamená že občas pršalo a občas nie :-) V dedine pri potoku sme nakopali ílovú zem, ktorá bola základom na zakonzervovanej korune pod geotextíliou. Potom už nasledoval tradičný lietavský recept v postupnom osadení ako blato, substrát, zelolit, semeno trávy do slnečného podnebia, hnojivo na trávniky, suť a záverečné viacpercentné suchomilné drny. Koruna ako aj parapety okien oboli dokončené až v pondelok kedy sa začalo demontovať nepotrebné lešenie z objektu. Záverečné fotky zo zatrávnenia ako aj výsledný efekt nafotíme v priebehu týždňa, pretože fotograf pondelok staval spolu so šikovnými dievčatami základ lešenia budúcej druhej etapy konzervácie rondla ktorá sa uskutoční čiastočne ešte aj tento rok. Lešenie bude však potrebné aj na výškovú prácu ktorá sa chystá ešte tento týždeň na JV stene paláca. Viac o tomto zásahu sa dozviete v ďalších galériách. V pondelok okrem stavania lešenárskeho základu sa hradní zamestnanci venovali archeológii strednéhohradu kde sa kope druhá sonda pri dočasnom schodisku do Kinižiho paláca. V tejto galérii nechýbajú aj fotky na dokončenú prvú etapu rondla kde je už zhodená nepotrebná časť lešenia a pár záberov zachytáva aj vymurovanú prvú tretinu veľkého výlomu ktorým sme začínali stavebnú sezónu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Vo štvrtok 12.septembra sme ukončili práce na prvej etape konzervácie veľkého rondla profesionálnym zatrávnením koruny premurovanej časti objektu. Osadenie vegetačného krytu si vyžiadalo mnoho úsilia hlavne aj v prípravných prách. Vegetačný kryt je osadený na kvalitnú geotextíliu a všetko ostané čo je na nej je to čo kryt potrebuje nato aby chránil korunu muriva pre ďalšie generácie. Zloženie tu preberať nebudem je to recept pod ochranou známkou hradu Lietava, ale kto sa bude seriózne zaoberať a zaujímať určite sa dozvie podrobnosti. Okrem zatrávnenia koruny sme pracovali aj na archeologickom výskume stredného hradu kde sa v časti koridoru kope sonda č.2 pri dočasnom schodisku do Kinižiho paláca. Keďže nám momentálne hrozí daždivé počasie, a nechceme prerušiť plánované práce, dočasne sme prestrešili skúmanú časť koridoru jednoduchou strieškou. Deň v znamení zatrávnenia koruny rondla bol prežitý vo veľmi príjemnom slnečnom počasí, kde kolektív ochudobnený síce o troch zamestnancov, ktorý sú na maródke, vykonal plánovanú činnosť až v nadstavenom čase. Nikto sa však nesťažoval že robí nadčas a z úsmevom na perách sme dokončili to čo sme si v tento deň naplánovali.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Druhý septembrový týždeň nám v pondelok začal nepríjemným daždivým počasím. Našťastie to trvalo len doobeda a tak sme v tomto čase pretriedili nálezy zo sondy č.1 koridoru stredného hradu. Postavili sme si nad sondou prístrešok aby si mohli odborníci archeologovia sondu začistiť, zamerať a zakresliť. My ostatní sme pracovali na dvoch úsekoch. Murársky majstri napriek mrcha počasiu pracovali na objekte veľký rondel a ostatný pri archeologoch začali pripravovať priestor na spustenie sondy č.2 pri dočasnom schodišti do Kinižiho palaci. Bolo nutné priemiestniť systémom čínskej linky kameň na skládku do Kinižiho paláca, ktorý sa nazhromaždil počas kopania prvej somdy. Boli vytriedené všetky kúsky nájdených ostení od najväčieho po najmenšie aby sme mohli systémom lego neskoršom období ostenia roztriediť. V utorok sa slniečko na nás usmievalo už od hlbokého rána a tak sa nám podarili na objekte veľkého rondla ukončiť všetky murárske zásahy prvej etapy a mohli sme pristúpiť k demontáži lešenia z vonkajšej strany objektu. Interiérové lešenie sa bude demontovať až po osadení vegetačného krytu. ďalšie práce prebiehali na dvoch miestach a to : Dievčatá dočisťovali objekt pravouhlého bastiónu pred záverečnou etapou došpricovania a taktiež sme v tento deň začali otvárať druhú sondu stredného hradu. V prvej sonde sme na dno osadili nopovú fóliu ktorá má za úlohu jasne určiť hlbku skúmanej sondy a na fólii sme začali vytvárať dočasný sklad stavebného kameňa, ktorý sa v krátkom čase opätovne použije na konzerváciu a čiastočnú obnovu stredného hradu po dokončení tohtoročného archeologického výskumu ktorý by mal trvať s prestávkami až do konca mesiaca október. Suť z výskumu je uskladňovaná na hlavnom nádvorí a v mesiaci november ju plánujeme expedovať do prístupovej cesty k hradu. Nezostáva nám len veriť že počasie bude tento rok dlho príjemné tak aby sa práce až do posledného novembrového dňa nezastavili a prebehli v plánovanom rozsahu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Prvý septembrový týždeň sme na hrade spustili zaujímavý archeologický výskum stredného hradu. Budeme čistiť priestory takzvaného korydoru a Kostkovej prístavby. Začali sme sondou 4x2 metre pod schodišťovým rizalitom, pretože táto sonda bude aj budúcim skladom kameňa. Suť sme zo začiatku vyvážali len do objektu pekárne, no po zistení že odpadu do cesty bude viac než dosť sme pretriedenú a čiastočne preosiatú suť začali vyvážať na hlavné nádvorie. Zo stavebných prác sme postúpili na veľkom rondli kde stále prebieha prvá etapa konzerácie objektu. Už len pár dní nás delí od druhej etapy na úplne opačnom konci objektu pri JV stene paláca. Taktiež sme v tento týždeň regenerovali zatrávnenú koruvu veže starej brány ktorú sme opätovne presiali novým regeneračným trávnikom 3v1 do slnečného prostredia. Zmäs obsahuje okrem semena aj hnojivo a vhodnú zeminu. Záver galérie som oživil pár aktuálnymi panoránami hradu zo slnečného príjemného priatkového dňa.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V posledný týždeň augustového mesiaca sme sa venovali na hrade nasledujúcej činnosti. Bolo nutné opraviť úvodnú tabuľu pred hradom ktorú zničil nejaký analfabet. našťastie fanda hradu Karol ju opätovne poskladal a zlepil ako pucle a tak sme ju mohli opätovne osadiť. Pokračovalo sa v kopaní a triedení závalu pred západnou stenou pravouhlého bastiónu. V rámci bezpečnosti kastelána, ako aj za účelom znemožnenia nežiaducích návštev stredného hradu sme uzatvorili okno do pravouhlého bastiónu sucho vymurovaným a zasypaným múrom. Stredný hrad je dočasne nedostupný hlavne z dôvodu toho že tam prebehne rozsiahlý archeo výskum a stavebne sa budú tam stabilizovať a rekonštruovať konštrukcie objektov. Vo veľkom sa makalo na objekte veľký rondel kde sa stavebné práce pomaly blížia k záverečnej prvej etape a posledný deň letných prázdnin sme zrekonštruovali 10 ročnú výhliadkovú latrínu do stavu že je bezpečné ju opäť používať na zpríjemnenie zmysluplného tráveného času v areáli hradu či ako zamestnanec či ako dobrovoľník.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
2 komentáře
V sobotu 24. augusta si združenie pripomenulo vznik svojek organizácie tradične akciou typu dňa otvorených dverí a hradných slávností. Už 13 rokov sa združenie usiluje o propagáciu, záchranu a čiastočnú obnovu jednej z najkrajších zrúcanín v Európe. Program slávnostného dňa bol nasledovný : Od obeda prebiehali na hrade prehliadky so sprievodcom, nechýbala dobrá hudba cez deň ako aj v noci. Veľkým zážitkom dňa boli divadelníci z Divadla bez střechy z Ostravy, ktorý zahrali dve predstavenia z odbobia stredoveku. Komediálny žáner oboch predstavení nenechal bez úsmevu ani jedného návštevníka podujatia. Večerný spev dobového spolku Arcus nádherne splýval s autentickým priestorom areálu hradu. nechýbalo dobré občerstvenie ktoré zabezpečila legendárna hospoda Garáž a združenie navarilo tradičných 50 litrov - 150 porcii výborného gulášu. Celá akcia bola výborná, areálom sa premlelo cca 1000 ľudí a keby sme ráno nezistili že nám ukradol niekto časť tržby za guláš a nerozbil tabuľu pred hradom tak by sme mohli túto akciu považovať za jednu z najúspešnejších. Holt do budúcnosti budeme musieť určité dvere nechať návštevníkom zavreté a celý objekt neotvárať určitým ľuďom.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
2 komentáře
Práce na hrade v dňoch 21-23. augusta sa točili rovnako ako predošlé dni okolo objektov podkovitá veža, veľký rondel a pravouhlý bastión. Piatok ktorý sa niesol v duchu príprav Dňa otvorených dverí ktoré sa konali v sobotu zamestnával prácou na hrade aj stolára ktorý dorobil drevenú ostrú palisádu v strednom hrade, ktorá bude slúžiť niekoľko rokov ako estetická zábrana proti nežiadúcemu vstupu do stredného hradu pretože sa tam v najbližších rokoch plánuje mnoho výskumnej ako aj stavebnej činnosti. Piatok sa nám podarilo postaviť aj elegantné lešenie z vonkajšej strany veľkého rondla takže sa práce na tomto objekte budú prebiehať v najbližších dňoch aj na vonkajšej fasáde.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Od pondelka 19.augusta sa na hrade pracovalo na viacerých miestach. Tradične sa pracovalo na objekte veľký rondel, bohužiaľ bez murára Jančiho ktorý si nešťastne v nedeľu ráno po akcii Noc hradných zrúcanín vyvrtol členok, pokračovalo sa v kopacích a triediacích prácach na západnej stene pravouhlého bastiónu a taktiež sa aj v tento pracovný deň ešte skenoval a tým digitalizoval areál hradu v súčasnom stave. Okrem týchto prác sme v pondelok spustili cez zahraničných odborníkov z Moravy pokračovanie poslednej tohoročnej etapy stavebných zásahov na korune Podkovitej veže. Pikoškou týchto dvoch dní je že máme na hrade svoje prvé umývadlo takže oplachovanie rúk či umývanie hrnčekou je teraz pohoda, pretože odpadová voda je konečne zvedená popod pódium do pôvodného odpadového žľadu stredného obranného múru a vyteká na západné prvé nádvorie kde je odvádzaná po vsiaknutí cez drenážku dolného obranného múru von do lesa. Špecialne poďakovanie na záver by som chcel vysloviť organizácii Slovenskí branci, ktorí v utorok významne pomáhali našim hradným zamestnancom.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Nočné prehliadky, ohňostroj, šermiarske vystúpenia a mnoho ďalších atrakcií tvorili program sobotňajšej Noci hradných zrúcanín, ktorú pripravilo záujmové združenie Zachráňme hrady spolu so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR). Každý zo 16 hradov, ktoré sa zapojili do projektu, si pripravil vlastný program. Na Kamenici mohli návštevníci zažiť nočnú prehliadku hradu, počas ktorej Tí „šťastnejší“ mohli stretnúť Bielu pani alebo strašidlá. Na Revišti boli pripravené rôzne rozprávkové príbehy. Hrad Lednica okrem iného pripravil keramický workshop a nasledovný výpal keramiky. Pozorovanie nočnej oblohy a hradných duchov si nenechali ujsť ani na Tematíne. Ochutnávka tradičných jedál, súťaže pre deti alebo aj šermiarske vystúpenia boli pripravené na hrade Slanec. Pri zrúcanine Blatnica sa návštevníci zabavili pri šermiarskych predstaveniach, opekačke a obdivovali osvetlenie hradu horiacimi fakľami. Na Šášove zažili nočnú prehliadku hradu, čítanie povestí, streľbu z luku. Na hrade Čeklís sa tešili okrem iného aj z ukážok stredovekého života. Zaujímavý program si pre svojich návštevníkov pripravili okrem spomenutých aj hrady Košický, Jasenov, Kapušany, Vínne, Slanec, Sklabiňa, Považská Bystrica, Lietava, Brekov. Na podujatí sa v tomto roku zúčastnilo okolo 5 500 návštevníkov. Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady pracuje na obnove a záchrane 24 hradných zrúcanín. Okrem podujatia Noc hradných zrúcanín organizuje aj ďalšie akcie, ktoré majú pomôcť spropagovať myšlienku obnovy hradov medzi ľuďmi. Akcia noc hradných zrúcanín na hrade Lietava sa konala 17.8.2013 v príjemnej atmosfére za účasti cca 50- 60 návštevníkov + 10 organizátorov. Záverečné nočné fotky hradu nafotil známy žilinský fotograf Miroslav Cibulka za čo mu na tomto mieste ďakujeme.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Cez týždeň 13. až 16. augusta sme na hrade tradične pokračovali nielen v prácach na veľkom rondli a pravouhlom bastióne, ale v tento týždeň začali odborníci na skenovanie digitalizovať súčasný stav hradu v celej ploche. Pri prácach sme si nezavadzali vždy sme sa vedeli dohodnúť aby jedna práca neprekážala druhej či tretej. Na pravouhlom bastióne sa nám tento týždeň podarilo dostavať lešenie na nároží, následne ho vyčistiť a piatok ošpricovať vápennou maltou nastavenou metakaolínom. Taktiež sme postúpili aj pri zemi bastiónu kde sa nám podarilo zlikvidovať 3 veľké pne smrekov a kopala sa a triedila suť závalu pri jeho západnej stene. Nechýbali ani špárovacie práce na zbytku líca bastiónu. Na veľkom rondli sa pokračovalo vo viacerých prácach.Okrem tradičného murovania kaverien a špárovania fasády sme obnovili zaniknutú klenbu posledného celopoškodeného okna a začalo sa nad obnovenou klenbou murovať líce poškodeného objektu. Náročná práca prebiehala v peknom a príjemnom počasí a tak výsledok tohtotýždňových prác bol splnený v plánovanom rozsahu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis

Nebyla nalezena žádná alba.

Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.

Adresa na Rajčeti

www.lietava.rajce.idnes.cz

Aktivní od

19. června 2007

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

http://www.hradlietava.sk

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama