lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.
81 fotek, srpen až říjen 2013, 766 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Prvé tri dni októbra 2013 sa niesli v dobrom počasí a tak sme veselo a skromne mohli pokračovať v plánovanej činnosti. Prvá partia riešila stavebné práce na veľkom rondli kde sme spustili ďalšiu dôležitú etapu stabilizácie objektu ktorý je charakteristickým symbolom hradu. Škárovalo sa tam murivo, ako aj klenba ktorá si vyžaduje obnovu a čistil sa múr pred konzerváciou. Druhá partia pracovala v objekte kostková prístavba na archeologickom výskume a ďalšia partia pracovala na špricovaní pravouhlého bastiónu v predposlednej jeho fáze. Vápenná malta sa nadstavuje metakaolínom, ktorý zabezpečuje to že sa môže vo výnimočných prípadoch ešte murovať pretože práve metakaolín zvyšuje mrazuvdornosť malty. Používanie správneho prípravku podľa nás zabezpečuje možnosť pracovať aj na hranici tradičného ukončenia murovania podľa pranostík čo je od Juraja do Václava. Ďalšie informácie a výhody používania výrobku Mefisto LO05 - metakaolín, uvádzame aj v tejto galérii ako závereční fotosnímok.
76 fotek, 30.9.2013, 577 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Posledný septembrový deň sa niesol v nádhernom jesennom počasí a práve v tento deň nás opäť poctili svojou pracovnou návštevou zamestnanci fimy Albi zo Žiliny. Prišli pomôcť v aktuálnych prácach ktoré sa na hrade vykonávajú. Momentálne v tento deň sme archeologicky čistili a skúmali kostkovú prístavbu, konzervovali sme časť orlovej-tretej brány a upravovali sme terém pred západnou stenou pôravouhlého bastiónu. Naši zamestnanci mali teda v tento deň skvelých pomocných dobrovoľníkov ktorý sa už piaty rok vždy na jeden deň stanú súčasťou záchrany hradu. Touto cestou im verejne ďakujeme za pomoc a verím že sa opäť o rok na hrade uvidíme. Zaujímavosťou tohto dňa bol aj ten fakt že nám bol doručený balík zo Spojených štátov amerických od rodáka z Lietavskej Svinnej Jozefa Gažúra, ktorý už žije v USA a so záujmom sleduje našu činnosť na hrade. balík obsahoval z každého rožku trošku :-) ale všetky veci sa dajú nádherne použiť či pri prácach na hrade, či pri zabezpečovaní bezpečnosti hradných objektov ba dokonca aj hradná kuchyňa má pár nových prvkov ktoré nám pomôžu si spríjemniť chvíle strávené na hrade. Jozef ĎAKUJEME vážime si to!
108 fotek, září 2013, 778 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Koncom posledných dní posledného septembrového týždňa sme sa na hrade venovali v peknom relatívnom počasí nasledovnej činnosti : Archeologicky sa skúmala časť stredného hradu v takzvanej Kostkovej prístavbe kde sme z bezpečnostného hľadiska postavili chrániace lešenie v priestore bývalého vstupu do prístavby od koridoru. Poslúžili nám k tomu hlavne podlážky dômyselne osadené na lešení a staré odrezky dreva ktorých tam máme hojný počet. Murársky sa pracovalo na dvoch miestach : Staticky sme zabezpečili strieľne v takzvanej tretej bráne kde sa obnovili dubové prvky strieňní podľa vypracovaného návrhu obnovy. Výškový pracovníci z Moravy staticky zabezpečovali JV stenu paláca, kde sa nachádza zvislá trhlina v celej časti renesančnej prístavby. Okrem lešenia postaveného do úctyhodnej výšky z exteriéru bolo nutné sa zlaňovať v interiérovej časti kde sa na maltu osádzal priebežný vetrací kaslík. Záverečné fotky zo soboty ukazujú nové výškové pohľady z najvyšie postaveného lešenia ( merané na množstvo medziposchodí ) v dejinách záchrany Lietavského hradu. Verím že Vás tento vtáči pohľad poteší a povzbudí že aj takéto výšky niesú pre nás problémom pri záchrane hradu.
96 fotek, září 2013, 417 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Posledný septembrový týždeň nám na hrade pondelok začal metodickým dňom kedy sme s našim pamiatkovým garantom Michalom Šimkovicom preberali tohtoročnú vykonanú ako aj ešte plánovanú činnosť. Prebrali sme dokončené zásahy ako SZ nárožie prvej brány kde ešte chýba záverečné kamenárske opracovanie, prebrali sme úspešné zásahy na Podkovitej veži, Pravouhlom bastióne a Veľkom rondli, kde sa zbytočne osádzala drahá okapová drevená ochoza, pretože sa bude demontovať. Prebrali sa taktiež plán zásahu prvej etapy tretej brány, kde sme začali pripravovať a vyrábať na základe návrhu obnovy dubové prvky strieľní. Záver dňa metodik venoval skúmaniu časti JV steny paláca kde sa v tento týždeň spúšťa dôležitá stabilizácia tohto úseku. V tento prvý deň posledného septembrového týždňa sme aj nakomplet dočistili zbytkové murivo pravouhlého bastiónu kde budeme ešte murivo špricovať v poslednej etape. V utorok sme pracovali už vo veľkom na dvoch miestach a to murovalo sa na tretej bráne a pokračovali sme v archeológii stredného hradu kde sme začali kopať prvú sondu v kostkovej prístavbe. Počasie v celku prialo a tak práca prebiehala podľa plánu.
97 fotek, 20.9.2013, 529 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Vo štvrtok 19.septembra nás na hrade čakalo viac koní ako dobrovoľníkov a zamestnancov dokopy. Navštívili nás moravský kovboji ktorý nám svojou prítomnosťou spríjemnili úvod dňa. Tak sme im navarili dobrú hradnú kávu aby na nás spomínali ako príjemných hostiteľov :-) Ale poďme k prácam čo sa diali v tento deň na hrade. V rámci archeológie sme objavili dlho tajomný vstup do kostkovej prístavby aj so zbytkom portála, na orlovej bráne sme začisťovali miesta zásahov pred doskúmaním metodikom a výškový pracovníci zo Zlína dostavovali lešenie na JV stene. Piatok bol výnimočne bezdažďový deň a tak sme posledný deň týždňa využili ako vždy pracovne. Stolársky majstri dokončili prvú etapu veľkého rondla osadením dreveného okapu imitujúceho podlahu druhého poschodia objektu. Je už otázkov odbornej verejnosti ako prijmu tento chrániaci novotvar ktorý sa dá v prípade pripomienok schovať geotextíliou a následným zatrávnením. V rámci archeológie sa zakresľovali a dokumentoval momentálny archeologický zásah, pretože bola už ukončená sonda č.2 stredného hradu. Na záver dňa sme mali problém uzavrieť stredný hrad, pretože nonstop otvorená brána ( pretože na hrade sme mali stály nočný dozor ) nám napučala a bolo ju nutné stolársky upraviť. Nakoniec sa nám to podarilo zavrieť, pretože na víkend sme sa všetci tešili že si od hradu aspoň na dva dni oddýchneme a zresetujeme naše hlavy :-)
54 fotek, 18.9.2013, 539 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Tohoročné septembrové počasie nieje moc naklonené pokojnej práci pri záchrane pamiatok typu zrúcanín hradov na vysokom kopci. Striedanie dažďa a silného vetra oslabuje naše pozitívne myslenie. Našťastie zbytok zamestnancov ktorý ešte niesú na maródke ( z 9 máme funkčných 6 ) sa vie postaviť k práci s úsmevom aj v takomto nepriaznivom stave počasia. Horúci čaj či káva je jedinou povzbudivou tekutinou ktorá nám pomáha nevyroniť občas z oka slzu :-) V utorok ako píšem v neustálom striedaní dažďa a vetra sme na hrade pracovali s prestávkami na archeológii stredného hradu a partia moravských výškových pracovníkov ztapočala stavbu lešenia na odstránenie havarijného stavu časti JV steny paláca. Streda na hrade už bola o n iečo pozitívnejšia, už nám nepršalo striedalo sa občasné slnko z mrazivým chladom. Pracovalo sa na troch úsekoch : Pokračovalo sa v stavbe lešenia na JV stene paláca, taktiež sa makalo na archeológii stredného hradu a novinkou stredajšieho dňa bolo postavenie lešenia v objekte Orlovej brány dolného hradu kde sa plánuje prvá etapa stabilizácie havarijného stavu zbytku objektu.
59 fotek, září 2013, 648 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V dňoch 14-15.septembra sme zorganizovali dobrovoľnícky víkend, v rámci ktorého sme začali zatrávňovať korunu podkovitej veže. Počasie bolo ani dobré ani zlé, čo znamená že občas pršalo a občas nie :-) V dedine pri potoku sme nakopali ílovú zem, ktorá bola základom na zakonzervovanej korune pod geotextíliou. Potom už nasledoval tradičný lietavský recept v postupnom osadení ako blato, substrát, zelolit, semeno trávy do slnečného podnebia, hnojivo na trávniky, suť a záverečné viacpercentné suchomilné drny. Koruna ako aj parapety okien oboli dokončené až v pondelok kedy sa začalo demontovať nepotrebné lešenie z objektu. Záverečné fotky zo zatrávnenia ako aj výsledný efekt nafotíme v priebehu týždňa, pretože fotograf pondelok staval spolu so šikovnými dievčatami základ lešenia budúcej druhej etapy konzervácie rondla ktorá sa uskutoční čiastočne ešte aj tento rok. Lešenie bude však potrebné aj na výškovú prácu ktorá sa chystá ešte tento týždeň na JV stene paláca. Viac o tomto zásahu sa dozviete v ďalších galériách. V pondelok okrem stavania lešenárskeho základu sa hradní zamestnanci venovali archeológii strednéhohradu kde sa kope druhá sonda pri dočasnom schodisku do Kinižiho paláca. V tejto galérii nechýbajú aj fotky na dokončenú prvú etapu rondla kde je už zhodená nepotrebná časť lešenia a pár záberov zachytáva aj vymurovanú prvú tretinu veľkého výlomu ktorým sme začínali stavebnú sezónu.
83 fotek, 12.9.2013, 544 zobrazení, přidat komentář
Vo štvrtok 12.septembra sme ukončili práce na prvej etape konzervácie veľkého rondla profesionálnym zatrávnením koruny premurovanej časti objektu. Osadenie vegetačného krytu si vyžiadalo mnoho úsilia hlavne aj v prípravných prách. Vegetačný kryt je osadený na kvalitnú geotextíliu a všetko ostané čo je na nej je to čo kryt potrebuje nato aby chránil korunu muriva pre ďalšie generácie. Zloženie tu preberať nebudem je to recept pod ochranou známkou hradu Lietava, ale kto sa bude seriózne zaoberať a zaujímať určite sa dozvie podrobnosti. Okrem zatrávnenia koruny sme pracovali aj na archeologickom výskume stredného hradu kde sa v časti koridoru kope sonda č.2 pri dočasnom schodisku do Kinižiho paláca. Keďže nám momentálne hrozí daždivé počasie, a nechceme prerušiť plánované práce, dočasne sme prestrešili skúmanú časť koridoru jednoduchou strieškou. Deň v znamení zatrávnenia koruny rondla bol prežitý vo veľmi príjemnom slnečnom počasí, kde kolektív ochudobnený síce o troch zamestnancov, ktorý sú na maródke, vykonal plánovanú činnosť až v nadstavenom čase. Nikto sa však nesťažoval že robí nadčas a z úsmevom na perách sme dokončili to čo sme si v tento deň naplánovali.
65 fotek, 10.9.2013, 445 zobrazení, přidat komentář
Druhý septembrový týždeň nám v pondelok začal nepríjemným daždivým počasím. Našťastie to trvalo len doobeda a tak sme v tomto čase pretriedili nálezy zo sondy č.1 koridoru stredného hradu. Postavili sme si nad sondou prístrešok aby si mohli odborníci archeologovia sondu začistiť, zamerať a zakresliť. My ostatní sme pracovali na dvoch úsekoch. Murársky majstri napriek mrcha počasiu pracovali na objekte veľký rondel a ostatný pri archeologoch začali pripravovať priestor na spustenie sondy č.2 pri dočasnom schodišti do Kinižiho palaci. Bolo nutné priemiestniť systémom čínskej linky kameň na skládku do Kinižiho paláca, ktorý sa nazhromaždil počas kopania prvej somdy. Boli vytriedené všetky kúsky nájdených ostení od najväčieho po najmenšie aby sme mohli systémom lego neskoršom období ostenia roztriediť. V utorok sa slniečko na nás usmievalo už od hlbokého rána a tak sa nám podarili na objekte veľkého rondla ukončiť všetky murárske zásahy prvej etapy a mohli sme pristúpiť k demontáži lešenia z vonkajšej strany objektu. Interiérové lešenie sa bude demontovať až po osadení vegetačného krytu. ďalšie práce prebiehali na dvoch miestach a to : Dievčatá dočisťovali objekt pravouhlého bastiónu pred záverečnou etapou došpricovania a taktiež sme v tento deň začali otvárať druhú sondu stredného hradu. V prvej sonde sme na dno osadili nopovú fóliu ktorá má za úlohu jasne určiť hlbku skúmanej sondy a na fólii sme začali vytvárať dočasný sklad stavebného kameňa, ktorý sa v krátkom čase opätovne použije na konzerváciu a čiastočnú obnovu stredného hradu po dokončení tohtoročného archeologického výskumu ktorý by mal trvať s prestávkami až do konca mesiaca október. Suť z výskumu je uskladňovaná na hlavnom nádvorí a v mesiaci november ju plánujeme expedovať do prístupovej cesty k hradu. Nezostáva nám len veriť že počasie bude tento rok dlho príjemné tak aby sa práce až do posledného novembrového dňa nezastavili a prebehli v plánovanom rozsahu.
152 fotek, září 2013, 474 zobrazení, přidat komentář
Prvý septembrový týždeň sme na hrade spustili zaujímavý archeologický výskum stredného hradu. Budeme čistiť priestory takzvaného korydoru a Kostkovej prístavby. Začali sme sondou 4x2 metre pod schodišťovým rizalitom, pretože táto sonda bude aj budúcim skladom kameňa. Suť sme zo začiatku vyvážali len do objektu pekárne, no po zistení že odpadu do cesty bude viac než dosť sme pretriedenú a čiastočne preosiatú suť začali vyvážať na hlavné nádvorie. Zo stavebných prác sme postúpili na veľkom rondli kde stále prebieha prvá etapa konzerácie objektu. Už len pár dní nás delí od druhej etapy na úplne opačnom konci objektu pri JV stene paláca. Taktiež sme v tento týždeň regenerovali zatrávnenú koruvu veže starej brány ktorú sme opätovne presiali novým regeneračným trávnikom 3v1 do slnečného prostredia. Zmäs obsahuje okrem semena aj hnojivo a vhodnú zeminu. Záver galérie som oživil pár aktuálnymi panoránami hradu zo slnečného príjemného priatkového dňa.
80 fotek, léto 2013, 493 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V posledný týždeň augustového mesiaca sme sa venovali na hrade nasledujúcej činnosti. Bolo nutné opraviť úvodnú tabuľu pred hradom ktorú zničil nejaký analfabet. našťastie fanda hradu Karol ju opätovne poskladal a zlepil ako pucle a tak sme ju mohli opätovne osadiť. Pokračovalo sa v kopaní a triedení závalu pred západnou stenou pravouhlého bastiónu. V rámci bezpečnosti kastelána, ako aj za účelom znemožnenia nežiaducích návštev stredného hradu sme uzatvorili okno do pravouhlého bastiónu sucho vymurovaným a zasypaným múrom. Stredný hrad je dočasne nedostupný hlavne z dôvodu toho že tam prebehne rozsiahlý archeo výskum a stavebne sa budú tam stabilizovať a rekonštruovať konštrukcie objektov. Vo veľkom sa makalo na objekte veľký rondel kde sa stavebné práce pomaly blížia k záverečnej prvej etape a posledný deň letných prázdnin sme zrekonštruovali 10 ročnú výhliadkovú latrínu do stavu že je bezpečné ju opäť používať na zpríjemnenie zmysluplného tráveného času v areáli hradu či ako zamestnanec či ako dobrovoľník.
212 fotek, léto 2013, 455 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, lidé, oslavy, události
V sobotu 24. augusta si združenie pripomenulo vznik svojek organizácie tradične akciou typu dňa otvorených dverí a hradných slávností. Už 13 rokov sa združenie usiluje o propagáciu, záchranu a čiastočnú obnovu jednej z najkrajších zrúcanín v Európe. Program slávnostného dňa bol nasledovný : Od obeda prebiehali na hrade prehliadky so sprievodcom, nechýbala dobrá hudba cez deň ako aj v noci. Veľkým zážitkom dňa boli divadelníci z Divadla bez střechy z Ostravy, ktorý zahrali dve predstavenia z odbobia stredoveku. Komediálny žáner oboch predstavení nenechal bez úsmevu ani jedného návštevníka podujatia. Večerný spev dobového spolku Arcus nádherne splýval s autentickým priestorom areálu hradu. nechýbalo dobré občerstvenie ktoré zabezpečila legendárna hospoda Garáž a združenie navarilo tradičných 50 litrov - 150 porcii výborného gulášu. Celá akcia bola výborná, areálom sa premlelo cca 1000 ľudí a keby sme ráno nezistili že nám ukradol niekto časť tržby za guláš a nerozbil tabuľu pred hradom tak by sme mohli túto akciu považovať za jednu z najúspešnejších. Holt do budúcnosti budeme musieť určité dvere nechať návštevníkom zavreté a celý objekt neotvárať určitým ľuďom.
130 fotek, srpen 2013, 425 zobrazení, 2 komentáře | koníčky, práce
Práce na hrade v dňoch 21-23. augusta sa točili rovnako ako predošlé dni okolo objektov podkovitá veža, veľký rondel a pravouhlý bastión. Piatok ktorý sa niesol v duchu príprav Dňa otvorených dverí ktoré sa konali v sobotu zamestnával prácou na hrade aj stolára ktorý dorobil drevenú ostrú palisádu v strednom hrade, ktorá bude slúžiť niekoľko rokov ako estetická zábrana proti nežiadúcemu vstupu do stredného hradu pretože sa tam v najbližších rokoch plánuje mnoho výskumnej ako aj stavebnej činnosti. Piatok sa nám podarilo postaviť aj elegantné lešenie z vonkajšej strany veľkého rondla takže sa práce na tomto objekte budú prebiehať v najbližších dňoch aj na vonkajšej fasáde.
44 fotek, 18.7.2013, 536 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Od pondelka 19.augusta sa na hrade pracovalo na viacerých miestach. Tradične sa pracovalo na objekte veľký rondel, bohužiaľ bez murára Jančiho ktorý si nešťastne v nedeľu ráno po akcii Noc hradných zrúcanín vyvrtol členok, pokračovalo sa v kopacích a triediacích prácach na západnej stene pravouhlého bastiónu a taktiež sa aj v tento pracovný deň ešte skenoval a tým digitalizoval areál hradu v súčasnom stave. Okrem týchto prác sme v pondelok spustili cez zahraničných odborníkov z Moravy pokračovanie poslednej tohoročnej etapy stavebných zásahov na korune Podkovitej veže. Pikoškou týchto dvoch dní je že máme na hrade svoje prvé umývadlo takže oplachovanie rúk či umývanie hrnčekou je teraz pohoda, pretože odpadová voda je konečne zvedená popod pódium do pôvodného odpadového žľadu stredného obranného múru a vyteká na západné prvé nádvorie kde je odvádzaná po vsiaknutí cez drenážku dolného obranného múru von do lesa. Špecialne poďakovanie na záver by som chcel vysloviť organizácii Slovenskí branci, ktorí v utorok významne pomáhali našim hradným zamestnancom.
21 fotek, srpen 2013, 486 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
Nočné prehliadky, ohňostroj, šermiarske vystúpenia a mnoho ďalších atrakcií tvorili program sobotňajšej Noci hradných zrúcanín, ktorú pripravilo záujmové združenie Zachráňme hrady spolu so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR). Každý zo 16 hradov, ktoré sa zapojili do projektu, si pripravil vlastný program. Na Kamenici mohli návštevníci zažiť nočnú prehliadku hradu, počas ktorej Tí „šťastnejší“ mohli stretnúť Bielu pani alebo strašidlá. Na Revišti boli pripravené rôzne rozprávkové príbehy. Hrad Lednica okrem iného pripravil keramický workshop a nasledovný výpal keramiky. Pozorovanie nočnej oblohy a hradných duchov si nenechali ujsť ani na Tematíne. Ochutnávka tradičných jedál, súťaže pre deti alebo aj šermiarske vystúpenia boli pripravené na hrade Slanec. Pri zrúcanine Blatnica sa návštevníci zabavili pri šermiarskych predstaveniach, opekačke a obdivovali osvetlenie hradu horiacimi fakľami. Na Šášove zažili nočnú prehliadku hradu, čítanie povestí, streľbu z luku. Na hrade Čeklís sa tešili okrem iného aj z ukážok stredovekého života. Zaujímavý program si pre svojich návštevníkov pripravili okrem spomenutých aj hrady Košický, Jasenov, Kapušany, Vínne, Slanec, Sklabiňa, Považská Bystrica, Lietava, Brekov. Na podujatí sa v tomto roku zúčastnilo okolo 5 500 návštevníkov. Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady pracuje na obnove a záchrane 24 hradných zrúcanín. Okrem podujatia Noc hradných zrúcanín organizuje aj ďalšie akcie, ktoré majú pomôcť spropagovať myšlienku obnovy hradov medzi ľuďmi. Akcia noc hradných zrúcanín na hrade Lietava sa konala 17.8.2013 v príjemnej atmosfére za účasti cca 50- 60 návštevníkov + 10 organizátorov. Záverečné nočné fotky hradu nafotil známy žilinský fotograf Miroslav Cibulka za čo mu na tomto mieste ďakujeme.
140 fotek, srpen 2013, 498 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Cez týždeň 13. až 16. augusta sme na hrade tradične pokračovali nielen v prácach na veľkom rondli a pravouhlom bastióne, ale v tento týždeň začali odborníci na skenovanie digitalizovať súčasný stav hradu v celej ploche. Pri prácach sme si nezavadzali vždy sme sa vedeli dohodnúť aby jedna práca neprekážala druhej či tretej. Na pravouhlom bastióne sa nám tento týždeň podarilo dostavať lešenie na nároží, následne ho vyčistiť a piatok ošpricovať vápennou maltou nastavenou metakaolínom. Taktiež sme postúpili aj pri zemi bastiónu kde sa nám podarilo zlikvidovať 3 veľké pne smrekov a kopala sa a triedila suť závalu pri jeho západnej stene. Nechýbali ani špárovacie práce na zbytku líca bastiónu. Na veľkom rondli sa pokračovalo vo viacerých prácach.Okrem tradičného murovania kaverien a špárovania fasády sme obnovili zaniknutú klenbu posledného celopoškodeného okna a začalo sa nad obnovenou klenbou murovať líce poškodeného objektu. Náročná práca prebiehala v peknom a príjemnom počasí a tak výsledok tohtotýždňových prác bol splnený v plánovanom rozsahu.
77 fotek, léto 2013, 361 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
V tomto ročnom období je ideálny čas na rekonštrukciu pamiatok torzálneho typu a tak to bolo aj na Lietave kde sme systematicky v rámci plánu pokračovali v záchranných stavebných prácach. Pracovalo sa na dvoch objektoch a to na veľkom rondli a na pravouhlom bastióne. Na rondli bolo potrebné vyrobiť nový pieskovcový kus ostenia zaujímavého vetracieho okienka, bolo treba dostavovať lešenie do vonkajšej strany a dokončovala sa fasáda z interiéru formou špárovania. Na pravouhlom bastióne sa postupne odkopáva a triedi suťový zával západnej steny a dostavovali sme lešenie na nároží bastiónu kde je nutné vyčistiť ba ošpricovať a tým staticky zabezpečiť vypadnuté torzo nárožia.
40 fotek, srpen 2013, 556 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Život na hrade nieje len o práci ale raz do roka je to aj o tom že sa tam stretnú pútnici so širokého ďalekého okolia. Každý rok vždy prvú augustovú nedeľu sa koná v areáli hradu svätá omša a tak to bolo aj tento rok. Kázeň prebiehala premierovo na novom pódiu - letnej terase skrytej vymurovaným suchým estetickým múrom. Nádvorie bolo upratané, celú stavebnú činnosť sme premiestnili do čerstvo vyčisteného objektu hospodárskej budovy pri rondelovej bašte. V pondelok sme pokračovali s našimi zamestnancami, dobrovoľníkmi ako aj živnostníkmi v rozrobenej plánovanej činnosti. Už tretí deň sme špricovali jadro muriva západnej steny pravouhlého bastiónu ako aj následne polievali už vyšpricované murivo aby rýchlo nevyschlo a dostatočne malta vyzrela. Taktiež sa pondelok ako aj utorok makalo na objekte veľký rondel kde prebieha už nejaký ten týždeň konzervácia a čiastočná obnova prvej časti tohto výnimočného objektu.
93 fotek, 2.8.2013, 639 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Prvé dva dni mesiaca august sa niesli v dobrom počasí a tak sme tieto poveternostné pohodové chvíle naplno využili k záchranným prácam rozrobených ako aj plánovaných na hrade. Štvrtok 1. augusta sme pod vlajkou Ferrari začali špricovať jadrové nestabilné murivo pravouhlého bastiónu a taktiež aj piatok 2.augusta sme v druhej etape vo veľkom špricovali tento dôležitý úsek vápennou maltou nastavenou silne metakaolínom. Taktiež sme počas týchto dvoch dni pracovali na objekte veľkého rondla kde sme sa priblížili k problematickej korune daného úseku. Pokračoval v prácach aj náš hradný tesár pán Súlovský, ktorý nám vytvára zamykateľnú dočasnú bránu v objekte pekárne. Akonáhle sa brána dokončí spúšťame v uzatvorenom priestore rozsiahlý a zaujímavý archeo výskum. Zaujímavosťou na hrade je vybudovaná letná terasa alias podium, ktoré sa už tento týždeň po prvý krát využije na kultúrne podujatie a to svätú omšu ktorá sa uskutoční nedeľu 4.augusta o 14. hodine. Počas týchto dvoch dní sme okolie pódia kultivovali tak aby nepôsobilo rušivo v areáli hradu. S prednej časti sme vymurovali kvalitný suchý múr prekrývajúci čelo pódia a stranu od chodníka sme odvodnili a splanírovali. Veríme že tento novotvar prinesie do areálu hradu príjemný a veselý hradný život pre širokú verejnosť.
61 fotek, červenec 2013, 528 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce
Počas posledných júlových dní nás počasie nesklamalo a tak sme mohli v pohode pokračovať v rozpracovaných a plánovaných prácach na hrade. Stavebná činnosť a konzervácia historického muriva prebiehala na objekte veľkého rondla, kde sa rekonštruovali kapsy ako aj sa konzervovali a uchytávali omietky v interiéry objektu. Ďalšie práce prebiehali v hradnej pekárni kde sme osadili základ budúcej uzamykateľnej brány. Za touto bránov sa v najbližších dňoch rozbehne rozsiahlý archeo výskum ktorý bude úzko naväzovať na rozsiahlý archeo výskum z roku 2011. ďalšie práce prebiehali v novoodkrytej časti hospodárskej budovy pri rondelovej bašte kde sme začali priestor upravovať tak aby sme tam mohli presťahovať všetok stavebný materiál z nádvoria. Považujeme za veľmi dôležité aby aj návštevníci počas záchranných prác mali hrad uprataný tak aby mali pocit že nie sú v prvom rade na stavbe ale na objekte stredovekého hradu.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron