Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Filtr Zrušit filtr
Vo štvrtok 30. mája bol posledný deň praxe študentov SPŠ samuela Mikoviního z banskej Štiavnice ktorý na hrade vykonávali 10 dní odbornú školskú prax. Posledné dni praxe nám mnoho pršalo a tak práce prebiehali poväčšinou v pastoračnom centre kde sa čistili nálezy z archeologického výskumu. Na záver chcem študentom poďakovať za záujem že prejavili vykonávať prax práve u nás na hrade Lietava a verím že skúsenosti a zážitky budú pre nich dobrými vstupnými informáciami ak budú poračovať v štúdiu alebo zamestnaní v pamiatkovej starostlivosti. V prípade že sa rozhodnú pracovať v úplne iných oblastiach tak verím že dni praxe strávených na hrade a pod hradom Lietava budú pre nich patriť k tým správnym nezabudnuteľným zážitkom. Toto sú posledné fotomomentky zo spomínanej praxe študentov zachytených ZnZLH fotoaparátom.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Od pondelka 27. mája sme pokračovali na hrade v druhej etape odbornej praxe študentov SPŠ Samuela Minovínyho kde sme sa okrem tradičnej archeologie venovali miešaniu malty, škárovaniu ba aj osadeniu ramenátu na výrobu klenby. Podstatou praxe má byť to aby si mladí ľudia v obore siahli na konkrétne práce ktoré sa vykonávajú na pamiatke smerujúcej k jej záchrane. Archeologia prebiehala v časti hlavného nádvoria kde sa plánuje osadiť letná drevená terasa slúžiaca v rámci akcii ako pódium a mimo akcii ako oddychová zóna pre turistov. Malta sa namiešala za účelom škárovania muriva vo veľkom rondli kde sme rok predtým robili archeologiu a murivo na svoje zachovanie si vyžadovalo maltovú ochranu. Počasie nám však nedovoľovalo pokračovať v tejto práci a tak sa tam v rámci dobrovolních aktivít musíme k tomu vrátiť. Ramenát sme osadili do západného okna podkovitej veže kde sa cez víkend od 1.júna spúšťa ďalšia etapa stabilizácie a čiastočnej obnovy tohto úseku. Pracovalo sa aj na obnove SZ nárožia prednej brány kde boli v tomto čase osadených všetkých 12 plánovaných nových kvádrov. Je ešte nutné ich opracovať ale už sa aj táto práca blíži k úspešnému záveru. Dobré počasie bolo na nás skúpe slniečko občas ukázalo svoju tvár no my napriek tomuto nepriaznivému stavu sme vykonali za pomoci mladých ambicioznych ľudí opäť kus poctivej práce.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 25. mája pršalo ako s krhly až do obeda 12 hodiny, no my skalný sme vyrazili našim tátošom bielym 4x4 na hradný kopec vykonať plánovaný cieľ ktorý bolo vyšpárovať, vyklínovať a spevniť historické torzo záklenku západného okenného otvoru 4. poschodia Podkovitej veže. Dôvodom spevnenia klenby bol fakt že sa v krátkom čase plánuje obnova celého záklenku okna a chceli sme pred osadením ramenátu zbytok klenby spevniť a tým zabezpečiť kvalitné prevedenie zásahu. Hlavnú prácu na spevnení klenby vykonal člen Združenia hradu Bystrica Peter Záhora, ktorý je už na hornom Slovensku známy ako špecialista na spevnenie vyplavených klenieb. K jeho úspešným realizáciam na hradoch Bystrica a Hričov sme mohlio na konci príjemnej soboty prirátať aj našu milovanú Lietavu. Táto galéria je výnimočná aj tým že na podkovitú vežu bolo v tento deň po prvý krát v tomto roku vyexpedovaných niekoľko kýblov malty nastavenej metakaolínom. Fotografia 6 a 7 v tejto galerke zachytáva ten úplne prvý kýbeľ roku 2013 :-))) Záverečné fotky ukazujú novoosadenú lietavskú hradnú pokladničku na dobrovolné príspevky. Veríme že jej kvalita odolá a prežije časté útoky.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V stredu 20, štvrtok 21 a piatok 22 mája sa konali ďalšie tri dni odbornej praxe študentov SPŠ samuela Mikoviního z banskej Štiavnice, ktorý už tradične 6 rokov posledné dva týždne mája pred maturitami sa vzdelávajú a zoznamujú v pamiatkovom obore na hrade Lietava. Pokračovali v prácach na arheologickom výskume JZ rohu hlavného nádvoria, kde sa planýruje terén tak aby tam mohlo byť osadené stabilné nezastrešené pódium slúžiace mimo akcii ako oddychová terasa pre návštevníkov hradu. Archeologia bola rozšírená o dve sondy pri hradnej pekárni. Nálezy sa priebežne čistia a triedia na pastoračnom centre v Lietave, kde študenti bývajú. V tejto druhej galérii z praxe študentov môžete vidieť že sa študenti aj učili vyrábať horúcu maltu z kusového vápna a piesku. V tomto čase taktiež prebiehala aj rekonštrukcia SZ nárožia prednej brány ktorú realizujú skúsený remeselníci z kamenárskeho ako aj murárskeho odboru.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V pondelok 20 a utorok 21 mája sa konali prvé dva dni odbornej praxe študentov SPŠ samuela Mikoviního z banskej Štiavnice, ktorý už tradične 6 rokov posledné dva týždne mája pred maturitami sa vzdelávajú a zoznamujú v pamiatkovom obore na hrade Lietava. Tento rok sme sa zamerali na arheologický výskum JZ rohu hlavného nádvoria, kde sa planýruje terém tak aby tam mohlo byť osadené stabilné nezastrešené pódium slúžiace mimo akcii ako oddychová terasa pre návštevníkov hradu. V pondelok pred prácami prebehla komisia KPU kde sme si dohodli na mieste postupy a následne už nič nebránilo archeologicky skúmať daný areál hradu. Špecialitou výskumu bolo preskúmanie odvodňovacieho otvoru ustiaceho do západnej steny stredného obranného múru kde ústila prevétová kamenná šachta z veže starej brány. Pri výskume bola odjavená časť bronzového malého dela - pravdepodobne šmihovnice. ostané nálezy boli hlavne keramické úlomky nádob a kachlíc vykorovacích telies. Nálezy sa v utorok začali aj čistiť a triediť na pastoračnom centre v Lietave, kde študenti bývajú a tak v tejto prvej dvojdňovej galérii z praxe študentov môžete vidieť ich v celku bohatú nálezovú nádielku. V tomto čase taktiež prebiehala aj rekonštrukcia SZ nárožia prednej brány ktorú realizujú skúsený remeselníci z kamenárskeho ako aj murárskeho odboru.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V mesiaci máj sa na hrade Lietava pracuje už každý deň a toto sú len momentky z činnosti ktoré sa udiali od soboty 11. mája do piatku 17. mája. Hlavnou stavebnou činnosťou tohto mesiaca je obnova SZ nárožia prednej brány známej pod názvom prvá brána. Na pôvodné dva archeologicky objavené renesančné nárožné kamene je v pláne osadiť a tým obnoviť 12 nových autenticko podobných kvádrov. Rekonštrukciou tohto nárožia sa nielen prispeje k skrášleniu zrúcaniny hradu ale aj statika objektu obnovou tejto časti bude tým pádom zabezpečená. Okrem nárožia sme pracovali na týchto úsekoch : boli osadené pevné dva schody s plošinou do objektu piatej brány, bola rekonštruovaná zárubňa prevétu veže starej brány podľa návrhu obnovy architekta, bola v prízemí veže strarej brány osadená nová pec respektíve kuchynské kachle na varenie a pokračovalo sa v archeologickom výskume hlavného nádvoria v rohu pri veži starej brány.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Vo štvrtok 9.mája sa na hrade konal prvý deň projektu firemného dobrovolníctva "Spolu to dokážeme". Naše združenie dostalo ponuku od firmy KIA MOTOR SLOVAKIA, že nám na jeden deň v mesiaci pošlú v rámci pracovného času svojich zamestnancov, ktorí budú na hrade vykonávať aktuálne potrebné práce. V rámci prvého dňa projektu sa zamestnanci pod dozorom archeológa zapojili do archeologického výskumu časti hlavného nádvoria, kde sa plánuje osadiť kultivovane a esteticky pódium, ktoré sa počas roka bude využívať nielen na kultúrne podujatia ale bude jeho plocha oddychovou zónov pre turistov, kde si budú môcť sadnúť, relaxovať a občerstviť sa. Jednoducho povedané pódium bude slúžiť v spojení so suterénom veže starej brány ako letná terasa. V tento deň nám taktiež boli dovezené na hrad ďalšie nárožné kamene na rekonštrukciu SZ nárožia prvej brány a bola dovezená prvá čerstvá 1 TONA kusového vápna.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V utorok 7. mája sa pokračovalo v prácach na SZ nároží prvej brány. Boli to hlavne prípravné práce ktoré spočívali vo vybudovaní lešenárskej plošiny k nárožiu, v obstavaní poškodeného nárožia lešením a úpravou ďalších dvoch nárožných kameňou. Boli v tento deň vyrobené a zverené do civilizácie aj základné pieskovcové bloky na výrobu podstrešných dvoch okien ktoré sa budú obnovovať tento rok na Podkovitej veži. V stredu sme demontovali časť lešenia v Kostkovej prístavbe a následne ho použili do lešenárskej veže na SZ nároží jednotky a bol v tento deň osadený a čiastočne aj obmurovaný už tretí nárožný kameň. Na zdvíhanie opracovaného nárožaka sme premierovo úspešne použili HUPCUK dvíhajúci ťažké bremená až do 0,5 tony. Obmurovanie sa uskutočňuje vápennou maltou nastavenou metakaolínom. Na záver dňa sme ešte roztriedili a upratali prízemie a prvé poschodie veže starej brány.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Cez víkend 4-5. mája sa na hrade pracovalo v rámci záchranných prác už na viacerých miestach. Na veži starej brany bola očistená a testovaná koruna po minuloročnom premurovaní za pomoci metakaolínu. Výsledok stavu koruny je viac než uspokojivý. Rozhodnutie ktoré padlo znie že na Lietave sa už nebude používať cement ale prechádzame na síce drahší ale kvalitnejší metakaolín. Následne dievčatá po očistení koruny a strechy sa pustili do upratovania interiéru veže starej brány aby sa tam dalo opäť aj túto sezónu oddychovať na úrovni. Mužské posádky sa venovali nasledovnej činnosti : Prvá partia pod vedením Aleša Hoferka v objekte Podkovitá veža demontovala ramenát z obnovenej klenby severného okna a začala sa prestavba lešenia ktoré bude potrebné na rekonštrukciu klenby západného okna 4 poschodia objektu. Bol vytvorený lešenársky balkón, ktorý bude základom budúceho vysunutého lešenia na tejto strane veže. Druhá partia pod vedením Branislava Pirohu osadila na prednej bráne druhé pieskovcové nárožie a začalo sa domurovavať jeho okolie. Prvomájová akcia plná slnka a večer dobrého vínka bol typickou príjemnou víkendovkou aké už poznáme 13 rokov.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V utorok 30. apríla bola na hrade Lietava oficiálne spustená stavebná činnosť. Kusové vápno uskladnené aj cez zimu na hrade v hrubých igelitových vreciach bolo použiteľné a tak sa vyrobila prvá horúca kopa v priestore západného dolného nádvoria. Kolektív pod vedením Brapiho sa pustili do čiastočnej rekonštrukcie a obnovy SZ nárožia prvej - prednej brány. V tento deň bol slávnostne osadený prvý novovytvorený pieskovcový nárožný kameň. Celkovo bude osadených v priebehu mesiaca máj 12 renesančných bosovaných nárožných kameňov aj s domurovaním chýbajúceho okolitého muriva. Realizácia tohto zásahu bola plánovaná už v roku 2010, avšak nárožné kamene nám boli po mnohých peripetiách od dodávateľa doručené až v októbri 2012. Čo bolo to bolo, dôležitý je momentálne ale ten fakt že už koncom mesiaca máj sa pravdepodobne budete môcť pokochať na čiastočne zrekončtruované SZ nárožie bránovej veže.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V sobotu 20. apríla sa v areáli hradu uskutočnila prvá pracovná brigáda za účelom zahájenia sezóny 2013. Úvodné fotografie ukazujú že hrad je v celkom dobrej kondícii aj keď niekoľko pracovných výziev nás ešte čaká. V tento deň sme sa pracovne zamerali na odstrámenie kameňa z rohu hlavného nádvoria pri veži starej bráne, do ktorého sa plánuje v rámci projektu revitalizácie nádvoria esteticky premiestniť nenápadné pódium. Projekt revitalizácie nádvoria má hlavný cieľ aby nádvorie hradu nebolo stavenisko ale príjemným oddychovým miestom. Pomáhať nám dobrovolníkom v realizácii tohto projektu budú zamestnanci Kia Motor Slovakia ktorí sa zaviazali venovať jeden deň v mesiaci prácam na hrade.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V marci 2013 sa uskutočnilo v obci Folkušová jarné stretnutie OZ Zachráňme hrady, ktoré zastrešuje 25 historických objektov na Slovensku. Akciu vynikajúco pripravili občianske združenie venujúce sa záchrane hradu Blatnica v peknej novozrekonštruovanej kúrii v obci. Samotná obec je veľmi maličká ale ako ukazujú úvodné obrázky, priamo v obci je okrem kúrie kde sme rokovali aj pekná aj keď opustená hrobka rodu Tomkovcov a obec je bohatá na staré dreveničky. Turiec je jednoducho bohatý na množstvo zaujímavostí a hlavne historických objektov je tu neúrekom. Druhý deň po rokovaní sme navštívili neďaleký hrad Blatnica kde už niekoľko rokov prebieha úsilie o záchranu tohto objektu. Cestu domov sme si vybrali kľudnejšiu na precpanú Strečnianskú úžinu sme chuť nemali a smero na Nitrianske Pravno bol balzamom na dušu. Síce prameň pri Budiši bol zaplavený roztopeným snehom avšak zastávku pri prameni národnej rieky Nitra sme si neodpustili.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Združenie na záchranu Lietavského hradu organizuje vždy najbližšiu sobotu k menu Valentín akciu s názvom : Valentín aj pre nezamilovaných. Jedná sa o zimné stretnutie fanúšikov hradu, prírody a shehu kde sa okrem zábavy podáva varený punč, víno, čaj s rumom i bez neho a pečú sa výborné klobásy za symbolický príspevok na záchranu hradu. Súčasťou akcie je už dnes aj osvedčená a obľúbená tombola v ktorej sa dajú vyhrať úsmevné zaujímavé ceny. Akcia dopadla fantasticky a kto ste nemohli prísť a zaujíma Vás ako bolo, ponúkame Vám k nahliadnitiu fotogalériu z autorskej dieľne Lucky Kriškovej.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Združenie na záchranu Lietavského hradu organizuje vždy najbližšiu sobotu k menu Valentín akciu s názvom : Valentín aj pre nezamilovaných Jedná sa o zimné stretnutie fanúšikov hradu, prírody a shehu kde sa okrem zábavy podáva varený punč, víno, čaj s rumom i bez neho a pečú sa výborné klobásy za symbolický príspevok na záchranu hradu. Súčasťou akcie je už dnes osvedčená a obľúbená tombola v ktoroej sa dajú vyhrať úsmevné zaujímavé ceny. Akcia je však poriadaná v zimnom čase a tak prípravy na ňu nie sú jednoduché. Sladajú sa z dvoch etáp a to v prvej sa chystá potrebné drevo a upravuje areál a v druhej väčšinou deň pred akciou sa do areálu hradu vyvážajú všetky potrebné materiály na úspešné zládnutie akcie. Toto je galéria práve z druhej etapy kedy sme za sponzorskej pomoci trenčianských záchranárov vyviezli na hrad všetok realizačný materiál na akciu. Adrenalinovou súčasťou tejto druhej prípravnej akcie bol nielen vysoký sneh ale aj zatarasená cesta zlomeným stromom. Šikovní a skúsení trenčianskí záchranári však plne využili svoju techniku a mysiu vývozu po 2 hodinách realne uskutočnili a bezpečne ukončili.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Združenie na záchranu Lietavského hradu organizuje vždy najbližšiu sobotu k menu Valentín akciu s názvom : Valentín aj pre nezamilovaných :-) Jedná sa o zimné stretnutie fanúšikov hradu, prírody a shehu kde sa okrem zábavy podáva varený punč, víno, čaj s rumom i bez neho a pečú sa výborné klobásy za symbolický príspevok na záchranu hradu. Súčasťou akcie je už dnes osvedčená a obľúbená tombola v ktoroej sa dajú vyhrať úsmevné zaujímavé ceny. Akcia je však poriadaná v zimnom čase a tak prípravy na ňu nie sú jednoduché. Sladajú sa z dvoch etáp a to v prvej sa chystá potrebné drevo a upravuje areál a v druhej väčšinou deň pred akciou sa do areálu hradu vyvážajú všetky potrebné materiály na úspešné zládnutie akcie. Toto je galéria práve z prvej etapy z príprav 2. februára 2013, kedy sa členovia ZnZLH zamerali na prípravu zásob dreva a úpravy areálu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Záverečná obrazová prezentácia prác ktoré sa udiali v roku 2012 na Lietavskom hrade.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Posledné 2 novembrové pracovné fotopríbehy z Lietavského hradu ktorými uzatvárame pracovnú sezónu 2012. V prvom príbehu sme sa zamerali na hermetické uzavretie nehaseného vápna, opravu poškodeného schodiska a na prácu kamenára ktorý si chystal pieskovec na výrobu nových kamenných prvkov okna podkovitej veže. Druhý fotopríbeh zachytáva náročný zvoz kamenných pieskovčových blokov do doliny smer kamenárska dieľňa kde cez zimu kamenár vyrobí nové okienko Podkovitej veže, uptatanie lešenia interiéru Kinižiho paláca od podlážiek a iných pochôdznych konštrukcii. Lúčim sa s Vami, nebojte však, tento rok budú ešte dve galérie zavesené a to : celoročná prezentácia a silvester na hrade. Pekného Mikuláša priatelia hradu Lietavského.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V dňoch 9-11. novembra sa na východnom Slovensku pri Zemplínskej Šírave neďaleko hradu Vinné konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia Zachráňme hrady ktoré zastrešuje 23 hradov a jeden kláštor v stave zrúcaniny. Významom stretnutia bolo spoločné zhodnotenie pracovnej sezóny 2012 na týchto všetkých objektoch a súčasne si organizácie osobne odovzdávali svoje rady a skúsenosti. Cesta z Lietavy nám tam trvala cca 6 hodín a prechádzali sme krásnou krajinou, dorazili sme tam na obed po ktorom prebiehala už druhá čas prednášok zo spomínaných objektoch. Fotogaléria z celej akcie má cez 300 fotiek a tak som Vám fotoreportáž rozdelil na 4 časti. Prvá časť - Cesta a schôdza, Druhá časť - hrad Vinné, Tretia časť - hrad Brekov, Štvrtá časť - hrad Čičava. Foto autor : Ján Gašpierik
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V dňoch 9-11. novembra sa na východnom Slovensku pri Zemplínskej Šírave neďaleko hradu Vinné konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia Zachráňme hrady ktoré zastrešuje 23 hradov a jeden kláštor v stave zrúcaniny. Významom stretnutia bolo spoločné zhodnotenie pracovnej sezóny 2012 na týchto všetkých objektoch a súčasne si organizácie osobne odovzdávali svoje rady a skúsenosti. Cesta z Lietavy nám tam trvala cca 6 hodín a prechádzali sme krásnou krajinou, dorazili sme tam na obed po ktorom prebiehala už druhá čas prednášok zo spomínaných objektoch. Fotogaléria z celej akcie má cez 300 fotiek a tak som Vám fotoreportáž rozdelil na 4 časti. Prvá časť - Cesta a schôdza, Druhá časť - hrad Vinné, Tretia časť - hrad Brekov, Štvrtá časť - hrad Čičava. Foto autor : Ján Gašpierik
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
5 komentářů
V dňoch 9-11. novembra sa na východnom Slovensku pri Zemplínskej Šírave neďaleko hradu Vinné konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia Zachráňme hrady ktoré zastrešuje 23 hradov a jeden kláštor v stave zrúcaniny. Významom stretnutia bolo spoločné zhodnotenie pracovnej sezóny 2012 na týchto všetkých objektoch a súčasne si organizácie osobne odovzdávali svoje rady a skúsenosti. Cesta z Lietavy nám tam trvala cca 6 hodín a prechádzali sme krásnou krajinou, dorazili sme tam na obed po ktorom prebiehala už druhá čas prednášok zo spomínaných objektoch. Fotogaléria z celej akcie má cez 300 fotiek a tak som Vám fotoreportáž rozdelil na 4 časti. Prvá časť - Cesta a schôdza, Druhá časť - hrad Vinné, Tretia časť - hrad Brekov, Štvrtá časť - hrad Čičava. Foto autor : Ján Gašpierik
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V dňoch 9-11. novembra sa na východnom Slovensku pri Zemplínskej Šírave neďaleko hradu Vinné konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia Zachráňme hrady ktoré zastrešuje 23 hradov a jeden kláštor v stave zrúcaniny. Významom stretnutia bolo spoločné zhodnotenie pracovnej sezóny 2012 na týchto všetkých objektoch a súčasne si organizácie osobne odovzdávali svoje rady a skúsenosti. Cesta z Lietavy nám tam trvala cca 6 hodín a prechádzali sme krásnou krajinou, dorazili sme tam na obed po ktorom prebiehala už druhá čas prednášok zo spomínaných objektoch. Fotogaléria z celej akcie má cez 300 fotiek a tak som Vám fotoreportáž rozdelil na 4 časti. Prvá časť - Cesta a schôdza, Druhá časť - hrad Vinné, Tretia časť - hrad Brekov, Štvrtá časť - hrad Čičava. Foto autor : Ján Gašpierik
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Od polovice októbra sa začali záverečné práce na hrade, ktoré spočívali v zatrávnení koruny veže starej brány ako aj v uprataní areálu pred blížiacou sa zimou. V mesiaci september sme premurovali korunu veže starej brány nanovo s novým obohatením vápennej malty o metakaolín. Korunu sme zatrávnili v nasledujúcom postupnom osadení : 1.) Geotextília - tá má zabezpečiť neprenikanie korienkou vegetácie do muriva, 2.) Substrát plus Zelolit - špecialna zmes zabezpečujúca potrebnú životnú klímu pre vegetačný kryt, 3.) Trávnaté mačiny - v lese odkopané trávnaté bloky osadené na predošlé dve vrstvy vegetačného krytu. Koruna sa na malej časti nechala voľná aby sme vedeli vyhodnotiť na jar ako sa správa koruna kuriva premurovaná vápennou maltou obohatenou o metakaolín. Ďalšie práce spočívali v uprataní a uskladnení stavebných pomôcok z hlavného nádvoria do Podkovitej veže, kde sme v prízemí objektu vytvorili nepremokavý dočasný sklad. Stavebný pomocníci ako sudy, forma na výrobu malty a väčšia časť podlážok získali príjemný zimný penzión. Výhodou tohto uskladnenia je aj to že hrad je pre návštevníkov v tomto období čistý a môžu si ho vychutnať bez časti rušivých stavebných elementov.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
1 komentář
Vo štvrtok 4.10 a piatok 5.10. 2012 sme na hrade ukončili murársku sezónu roku 2012. Vápenná malta sa používa podľa starých majstrov od Juraja 24.4 do Václava 28.9. Októbrové murovanie je určitou lotériou, pretože ak malta nebude mať na vyzretie prostredie nad bodom nula ( ideál 5 stupňov ) tak nám proste maltička premrzne a stratí svoju funkciu. Stane sa z nej piesok ktorý nemá pevné vlastnosti a vysýpa sa aj pri jemnom dotyku. My sme na hrade použili nový prípravok metakaolin ktorý by mohol pomôcť k nedeštrukcii malty a tým pádom by boli konštrukcie opravené aj po zimnom období. Výhody použitia metakaolínu značky mefisto L 05 sú dostupné na webe no pre nás bude zaujímavé budúci rok všetky murované konštrukcie prekontrolovať a zhodnotiť či metakaolín pracoval pre nás alebo proti nám. Posledné fotky sú ilustračné fotky pre spracovanie metodiky použitia metakaolínu, preto štítky atď.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
V stredu 26.septembra sme sa vybrali dobrovoľnícky do areálu hradu kde sme upratovali interiér veže po Metakaolinovom Workshope a zvyšok horúcej kopy sme použili na konzerváciu parapetu 3 okna severného stredného opevnenia od Rondelovej veže kde ešte tento rok chystáme prípravné práce na budúcoročnú rekonštrukciu špaliet a záklenku okna. V tento deň aj náš verný pomocník samuraj BIELY dostal nový ochranný vnútorný náter aby sa nám hrdzou nerozpadol. V nedeľu 30. septembra sa konal v areáli premierové premietanie horských filmov v rámci akcie HOROMIL FEST 2012. V stredu 3.októbra sme doviezli zo skladu lomu Králiky pri Banskej Štiavnici vyrobené pieskovcové nárožie SZ rohu prednej alias prvej brány. Plán je nárožie budúci rok osadiť v počte vyrobených 12 kusov. Výrobu nárožia finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom už v roku 2010.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis

Nebyla nalezena žádná alba.

Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.

Adresa na Rajčeti

www.lietava.rajce.idnes.cz

Aktivní od

19. června 2007

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

http://www.hradlietava.sk

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama