lietava 

Združenie na záchranu Lietavského hradu www.hradlietava.sk
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie. Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky, ktoré spočíva v úprave poškodeného muriva v areáli hradu zamurovaním vzniknutých kaverien a opráv zdeštruovaných otvorov.
51 fotek, 10.11.2012, 265 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, události
V dňoch 9-11. novembra sa na východnom Slovensku pri Zemplínskej Šírave neďaleko hradu Vinné konalo celoslovenské stretnutie občianskeho združenia Zachráňme hrady ktoré zastrešuje 23 hradov a jeden kláštor v stave zrúcaniny. Významom stretnutia bolo spoločné zhodnotenie pracovnej sezóny 2012 na týchto všetkých objektoch a súčasne si organizácie osobne odovzdávali svoje rady a skúsenosti. Cesta z Lietavy nám tam trvala cca 6 hodín a prechádzali sme krásnou krajinou, dorazili sme tam na obed po ktorom prebiehala už druhá čas prednášok zo spomínaných objektoch. Fotogaléria z celej akcie má cez 300 fotiek a tak som Vám fotoreportáž rozdelil na 4 časti. Prvá časť - Cesta a schôdza, Druhá časť - hrad Vinné, Tretia časť - hrad Brekov, Štvrtá časť - hrad Čičava. Foto autor : Ján Gašpierik
47 fotek, březen až listopad 2012, 440 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Od polovice októbra sa začali záverečné práce na hrade, ktoré spočívali v zatrávnení koruny veže starej brány ako aj v uprataní areálu pred blížiacou sa zimou. V mesiaci september sme premurovali korunu veže starej brány nanovo s novým obohatením vápennej malty o metakaolín. Korunu sme zatrávnili v nasledujúcom postupnom osadení : 1.) Geotextília - tá má zabezpečiť neprenikanie korienkou vegetácie do muriva, 2.) Substrát plus Zelolit - špecialna zmes zabezpečujúca potrebnú životnú klímu pre vegetačný kryt, 3.) Trávnaté mačiny - v lese odkopané trávnaté bloky osadené na predošlé dve vrstvy vegetačného krytu. Koruna sa na malej časti nechala voľná aby sme vedeli vyhodnotiť na jar ako sa správa koruna kuriva premurovaná vápennou maltou obohatenou o metakaolín. Ďalšie práce spočívali v uprataní a uskladnení stavebných pomôcok z hlavného nádvoria do Podkovitej veže, kde sme v prízemí objektu vytvorili nepremokavý dočasný sklad. Stavebný pomocníci ako sudy, forma na výrobu malty a väčšia časť podlážok získali príjemný zimný penzión. Výhodou tohto uskladnenia je aj to že hrad je pre návštevníkov v tomto období čistý a môžu si ho vychutnať bez časti rušivých stavebných elementov.
16 fotek, 5.10.2012, 599 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, práce
Vo štvrtok 4.10 a piatok 5.10. 2012 sme na hrade ukončili murársku sezónu roku 2012. Vápenná malta sa používa podľa starých majstrov od Juraja 24.4 do Václava 28.9. Októbrové murovanie je určitou lotériou, pretože ak malta nebude mať na vyzretie prostredie nad bodom nula ( ideál 5 stupňov ) tak nám proste maltička premrzne a stratí svoju funkciu. Stane sa z nej piesok ktorý nemá pevné vlastnosti a vysýpa sa aj pri jemnom dotyku. My sme na hrade použili nový prípravok metakaolin ktorý by mohol pomôcť k nedeštrukcii malty a tým pádom by boli konštrukcie opravené aj po zimnom období. Výhody použitia metakaolínu značky mefisto L 05 sú dostupné na webe no pre nás bude zaujímavé budúci rok všetky murované konštrukcie prekontrolovať a zhodnotiť či metakaolín pracoval pre nás alebo proti nám. Posledné fotky sú ilustračné fotky pre spracovanie metodiky použitia metakaolínu, preto štítky atď.
43 fotek, podzim 2012, 563 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V stredu 26.septembra sme sa vybrali dobrovoľnícky do areálu hradu kde sme upratovali interiér veže po Metakaolinovom Workshope a zvyšok horúcej kopy sme použili na konzerváciu parapetu 3 okna severného stredného opevnenia od Rondelovej veže kde ešte tento rok chystáme prípravné práce na budúcoročnú rekonštrukciu špaliet a záklenku okna. V tento deň aj náš verný pomocník samuraj BIELY dostal nový ochranný vnútorný náter aby sa nám hrdzou nerozpadol. V nedeľu 30. septembra sa konal v areáli premierové premietanie horských filmov v rámci akcie HOROMIL FEST 2012. V stredu 3.októbra sme doviezli zo skladu lomu Králiky pri Banskej Štiavnici vyrobené pieskovcové nárožie SZ rohu prednej alias prvej brány. Plán je nárožie budúci rok osadiť v počte vyrobených 12 kusov. Výrobu nárožia finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom už v roku 2010.
55 fotek, září 2012, 470 zobrazení, přidat komentář | koníčky, práce, události
Pohľad fotoaparátom Martina Baču - študenta vysokej školy stavebnej fakulty Bratislava, ktorý sa pracovne zúčasnil všetkých 4 dní Workshopu Metakaolin, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20-23.9.2012 na Lietavskom hrade.
87 fotek, září 2012, 669 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce, události
V dňoch 20-23.septembra sa konal v areáli hradu Lietava Workshop zameraný na použitie metakaolinu Mefisto L05 ako prímes do vápennej malty. Vzorku Mefista 50 kg nám sponzorsky doručili Lupkové závody a.s. Priebeh celej akcie bol nasledovný : V stredu 19.9 sme dokončili všetky murárske činnosti na severnom strednom obrannom múre a zdemontovali sme lešenie z tohto zásahu a premiestnili ho k veži starej brány. V prvý deň workshopu sme sa zamerali na dostavanie lešenia na východnej strane veže starej brány a pripravili sme celý priestor na streche na murársky zásah. Keďže sa nás zišlo v prvý deň viac okrem stavby lešenia sme rozobrali zvyšok exteriérového lešenia pred Kinižiho palácom. v druhý deň sme sa pustili do premurovania západnej koruny ktorú sme stihli v ten deň premurovať v celom rozsahu. Keďže sa nás zišlo aj v druhý deň viac tak murárčina prebiehala na dolnom obrannom múre v časti odvodnenia v takzvanej kaverne náreku kde sa obmurovala odvodňovacia rúra osadená do plechovej chráničky. V tretí deň partia na veži starej brány premurovavala severnú korunu objektu a ďalší prácechtivý pokračovali v murárčine na dolnom obrannom. V tento deň prebiehala aj teoretická časť Workshopu a to vo večerných hodinách. Vrcholom odbornej časti bola prednáška prof. RNDr. Pavly Rovnaníkovej, CSc. ktorá sa už dlhodobo venuje výskumom materiálov historických stavieb.Okrem nej predniesli svoje príspevky kolegovia z hradu Cimburk a Uhrovec. V tento deň sme varili výborný guláš a grilovali fantastické klobásy takže každý návštevník Workshopu si určite prišiel na svoje. V nedeľu - štvrtý deň bola úspešne premurovaná aj celá severná koruna veže a bola strecha ukážkovo po práci uprataná. V pondelok 24.9. sme doupratovali areál a pokračovali v dobrovolníckej činnosti ktorá pozostávala zo špárovania Rondelovej bašty ako aj prípravným prácam k rekonštrukcii 3 okna od rondelovej bašty kde chceme ešte tento rok postaviť lešenie a osadiť ramenát na obnovu záklenku tohto okna. Počasie okrem soboty večer nesklamalo takže plány sa stali do bodky skutočnosťou.
20 fotek, 17.9.2012, 421 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce, zábava
V pondelok 17. septembra sa na hrade konala už tradičná každoročná pracovná aktivita firmy ALBI, ktorá už niekoľko rokov venuje jeden deň hradu Lietava. V tentoi deň sme sa zamerali na nasledovnú činnosť. Narezalo sa drevo už z nepotrebných konštrukcii na palivo a uskladinili, skladali sa hradné letáky vo väčšom množstve do zásoby, natreli sa drevené kaslíky troch okien 4. poschodia podkovitej veže farebnou ochrannou lazúrov a začalo sa z upratovaním kameňa z pod rekonštruovaného okna severného stredného obranného múru do skladu kameňa. Príjemný slnečný deň sa ukončil príjemnou grilovačkou ktorá bola takzvaným neskorším obedom. S pocitom dobrej vykonanej práce sa 6 odvážnych a práce odhodlaných zamestnancov firmy ALBI vybralo do svojich domovov. V mene združenia im ďakujem za ich pomoc a spoluprácu a verím že sa opätovne o rok zase pracovne na hrade stretneme.
35 fotek, září 2012, 428 zobrazení, přidat komentář | lidé, oslavy, události
V piatok 14.septembra boli zástupcovia Združenia na záchranu Lietavského hradu aj s odborným kolektívom ( metodik, statik, archeológ ) prevziať v novozrekonštruovanej budove Reduty v Bratislave jednu z cien revue Pamiatky a múzeá 2011. Na druhý deň v sobotu sme na hrade zorganizovali oddychový súkromný deň pre naše deti a večer keď sme "osireli" tak sme hrad decentne osvietili a oslávili sme šťastný návrat z Bratislavy :-)))
53 fotek, 8.9.2012, 560 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce, události
V sobotu 8.septembra sa na hrade konala oslava narodením dvoch našich členov združenia a samozrejme že počas dňa sme urobili nejakú to prácu pre potešenie našeho hradného ducha. Kamenár Milan dokončil vyrobenie nového pieskovcového ostenia západného prestrešovacieho okna a tak sme ho osadili na svoje miesto. V tento deň sme slávnostne zložili ramenát okna severného stredného opevnenia a nová klenba sa nám ukázala v celej svojej kráse. Následne sme ešte pokračovali v špárovaní severnej fasády okolo okna kde je v originál historickom murive dosť porušená a vyplavená malta. taktiež korunka na niektorých exteriérových miestach si vyžaduje ešte zásah. Bolo v pláne túto sobotu demontovať už lešenie no keďže ešte je tam čo špárovať odložili sme demontáž na niektorý budúcotýždňový deň až ked sa fasáda naozaj prešpáruje celá v rozsahu momentálneho lešenia.
67 fotek, září 2012, 497 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
Od stredy 5. septembra až do piatku 7. septembra sme sa venovali nasledujúcej pracovnej činnosti na hrade. Pokračovalo sa v konzervácii Podkovitej veže v časti koruny, špárovala sa fasáda severného stredného obranného múru okolo prvého okna od rondelovej bašty a vyrábali sme prenosné pracovné prestrešenie od prototipu až po niekoľké metrové striešky. Výroba týchto prenosných dočasných prestrešení má za úlohu chrániť čerstvé murivo počas prvej zimy a malo by to zabezpečiť postupné dozretie koruny v optimálnych podmienkach. V piatok prišiel na hrad aj kamenár Milan ktorý sa pustil do výroby chýbajúceho vršku západného strešného okienka ktoré by sme chceli cez víkend osadiť na miesto.
35 fotek, 3.9.2012, 465 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V pondelok 3. septembra sme pokračovali v stabilizácii koruny muriva Podkovitej veže a to v časti západného vetracieho okienka v podstate už 5 poschodia obiektu. Priestor okienka bol vyčistený, ostenie bolo nanovo osadené do novej malty. Z tohto okienka sa zachovala pôvodne už len spodná a pravá interiétová časť. Našťastie v renesancii bolo viacej týchto rovnakých okienok po celom hrade a tak sa nám zhodou okolností jedna ľavá nepoškodená časť nachádzala v sklade kameňa pri vstupe do veže starej brány. Tým pádom sme mohli osadiť už aj ľavú časť okienka a zostáva už len na kameníkovi aby vyrobil vršok ostienia. Pár vrškov máme ale bohužiaľ všetky sú úplne rozbyté a ani jeden nieje kompletný. Podkovitá veža sa práve rekonštrukciou a postupnou konzerváciou koruny stáva atraktívnym a zároveň bezpečnejším objektom. Bude treba tam vykonať ešte aj budúci rok mnoho práce no výsledok určite bude stáť zato.
36 fotek, srpen 2012, 339 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
Od 27. augusta prebieha na hrade Lietava 3 etapa stabilizácie 4 poschodia podkovitej veže. V prvej etape v mesiaci júl bol stabilizovaný základ poschodia, v druhej etape boli opravené špalety a klenba veľkého severného okna. V tretej etape sme sa zamerali na stabilizáciu v podstate už 5 podstrešného poschodia ktoré tvorí súčasnú korunu veže. Stav tohto 50 cm hrubého múru s 3 vetracími okienkami bol v alarmujúcom deštrukčnom stave ohrozujúcom život každého návštevníka hradu. Je úplne úžasné že sa nám darí v tejto 3 etape zachrániť takmer už nezahraniteľné murivo ktoré by sa z najväčšou istotou zrútilo na prelome zimy 2012/2013. V tomto albume nechýba ani vlajková veterná epizóda.
36 fotek, 29.8.2012, 419 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
Od pondelka 27. augusta prebieha na hrade Lietava 3 etapa konzervácie vrchného poschodia Podkovitej veže. Fotoaparát na hrad dorazil až 29. augusta a tak pre Vás skalných lietavských hradných Vám zasielam tento milý fotoreport. Dnes páni murári Dušan a Ľuboš odsadili späť na maltu slávne osamelé okienko severného podkrovia a okolo neho domurovali pevné murivo. Okrem prác na Podkovitej veži sme sa dnes zamerali na hĺbkové vysatie pomocou stavebného vysávača všetkých 4 poschodí veže starej brány. Po uskutočnení tohto zámeru celý interiér zastrešenej veže prevoňal drevom a prašnosť prostredia klesla aspoň na krátky čas na minimum. Nádherné počasie umocnilo príjemne strávený deň na hrade.
76 fotek, 25.8.2012, 403 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V sobotu 25.augusta sme záverečne murovali korunu stredného severného obranného múru kde sme rekonštruovali prvé okno od rondelovej bašty aj s komínovým telesom. Úsek sme po domurovaní prekryli vegetačným krytom nazbieraným z hradnej skaly nad studňou a pristúpili sme k čiastočnej demontáži lešenia. Zvyšok lešenia sme ponechali za účelom prešpárovania fasády ako aj za účelom demontáže ramenátu vdaka ktorému sme obnovili okenný ustúpený záklenok. Záver dňa bol korunovaný jedinečným nočným špárovaním ktoré bolo ukončené vo výbornej nálade cca hodinku pred polnocou.
139 fotek, srpen až říjen 2012, 588 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
Na hrade Lietava pracovné tempo v dňoch 10-15. augusta vôbec neutíchlo ba naopak frčalo sa na dve partie až miešačka nestívala vyrábať dostatočné množstvo lahodnej malty. Partia okolo kastelána Kamila murovala prvé okno a dymník severného stredného hradbového okruhu a partia Morava sa zahryzla neúnavne do Podkovitej veže. Zásah na okne a dymníku bol na 99% stredu 15. ukončený aj so zamurovaním odkazu pre budúce generácie - chýba tam kozmetická uprava vo forme špárovania fasády a ešte tam plánujeme obnoviť parapet okna. Na podkovitej veži sa riešia dva stavebné zásahy a to muruje sa kaverna renesančného krbu a staticky sa začalo zabezpečovať severné okno 4. poschodia. Od štvrtku 16. bude na hrade už len partia Morava a my ostatný začíname s prípravou areálu na sobotňajšiu akciu, kedy sa uskutoční tradičný Deň otvorených dverí na ktorom oslavujeme 13 výročie vzniku Združenia na záchranu Lietavského hradu. Všetkých Vás srdečne pozývame.
72 fotek, srpen 2012, 420 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé, práce
Na hrade Lietava sa neustále niečo deje a tak to nebolo ani 7. augusta kedy sme rozoberali lešenie z JV steny Kinižiho paláca a expedovali sme ho do Podkovovitej veže. V tento deň kamenár Milan s pomocníkom pripravili kamene na zaklenutie nového záklenku okna. Úprava kameňov nebola jednoduchá pretože záklenok je mierne stúpavý do interiéru a tak uhly klenby exteriéru sú iné ako uhly záklenku v interiéri. Na druhý deň 8. augusta boli dokončené špalety okna s potrebným stúpaním a mohlo sa pristúpiť k úvodnému zaklenutiu z exteriéru. V tento deň sme aj všetky vonkajšie drevené konštrukcie hradu ako striešku, schodisko a studňu natreli ochranným náterom, ktorý je nutné jeden krát do roka obnovovať aby konštrukcie vydržali čo najdlhšie. Vo štvrtok 9. augusta sme pokračovali v murovaní klenby okna ako aj lícneho muriva od okna smer rondelová bašta. V tento deň sme exteriér okna nad novým záklenkom uzavreli murivom.
29 fotek, srpen 2012, 423 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, lidé, práce
V piatok 3. augusta sme začali zo stavbou ramenátu - pomôcka pri obnove nového záklenku okna, do prvého okna od rondelovej bašty z interiéru a taktiež sme začisťovali interiér suterénu Veže starej brány- VSB, kde sme naplánovali osadenie dočasnej podlahy z dôvodu pohody a oddychu. Suterén VSB sa začisťoval aj v sobotu, suť sa preosievala aby sa dal suťový zával udusiť pred osadením odlahy na drevené palety. V pondelok 6. augusta sme dokončili ramenát na obnovu klenby ako aj namontovali dočasnú podlahu do suterénu VSB.
26 fotek, 5.8.2012, 431 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
V nedeľu 5. augusta 2012 sa na hrade Lietava konala už tradičná Svätá omša. Omšu na hrade Lietava organizujeme spolu s Farským úradom v Lietave jedenkrát do roka vždy prvú augustovú nedeľu - deň po letných obecných slávnostiach. Omšu celebroval monsignor Stanislav Belák obľúbený lietavský kňaz. Po omši bolo presbytérium hradnej kaplnky vysvetené na našu žiadosť a prosbu, pretože v poslednom období sa tam stalo viacej nepríjemných úrazov a tak sme chceli toto nádherné miesto posvetením očistiť od všetkého zlého. Následne sme pána monsignora Stanislava Beláka ako aj pár návštevníkov omše previedli čiastočne rekonštruovanou vežou kde sme podebatovali aké sú plány našej organizácie do budúcnosti.
20 fotek, 2.8.2012, 414 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
Vo štvrtok 2. augusta sme na hrade pokračovali v stabilizácii a čiastočnej rekonštrukcii časti severného stredného obranného múru. Dnes sa nám podarilo dokončiť špalety prvého okna od rondelovej bašty kde plánujeme budúci týždeň obnoviť záklenok v celom jeho rozsahu. Taktiež sme pokračovali v murovaní torzálneho komínového telesa ako aj kaverny medzi komínovým telesom a druhým oknom od rondelovej bašty nad perényho bránou. Slniečko počas dňa nemilosrdne pražilo no my sme dodržiavali pitný režim ktorý sa nám chladil v hradnej studni. Zajtra plánujeme vyrobiť ramenát do okna a tak ak sa to podarí, budúci týždeň po oddychovom víkende zaklenieme nový okenný záklenoček.
26 fotek, 1.8.2012, 331 zobrazení, přidat komentář | architektura, koníčky, práce
Na hrade Lietava sa pracuje už 3 týždeň na rekonštrukcii a čiastočnom zabezpečení časti stredného obranného múru, kde sa muruje jedna veľká kaverna, torzálne sa rekonštruje komínové teleso steny a plánuje sa aj obnova záklenku prvého okna od rondelovej bašty. Zasielam Vám našim skalným fotky z dnešného dňa kedy sme 5 účinkujúci : ja, Kamil, kamenár Milan a Filip pracovali na obnove pravej interiérovej špalety okna ako aj torzálne domurovavali - obnovovali komínové teleso tohto obranného múru. Počasie skvelé a verím že aj najbližších plánovaných 9 dňoch na tomto úseku nás horšie počasie už nepostretne. Taktiež dnes stolár pán Súlovský pokračoval v dostavbe schodiska vo VSB z 1 na 2 poschodie takže prechod vežou je už komfortný aj ked bude treba doriešiť pár vecí jeden deň aby to bolo alatuti super. Fotky vo veži som nerobil zajtra to hádam pre Vás nafotím ak sa tam z lešenia dostanem.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron